Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του Κινήματος Αλλαγής κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος μαζί με τον Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, σχετικά με τα ζητήματα στέγασης των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς.

Οι Βουλευτές τόνισαν την δυσμενή διάκριση που υφίστανται οι ΕΠΟΠ, οι οποίοι αν και είναι Υπαξιωματικοί, κατευθύνονται υποχρεωτικά για τη στέγασή τους σε Στρατιωτικά Οικήματα Επαγγελματιών Οπλιτών (ΣΟΕΠΟΠ) κι όχι σε Στρατιωτικά Οικήματα Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΟΜΥ), όπως άλλοι Υπαξιωματικοί.

Ο δε αριθμός των ΣΟΕΠΟΠ, υπολείπεται σημαντικά των ΣΟΑ και ΣΟΜΥ και δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες στέγασης των ΕΠ.ΟΠ., η πλειοψηφία των οποίων υπηρετεί στις παραμεθόριες περιοχές.

Επίσης, οι Βουλευτές έθεσαν το πρόβλημα του μηδενισμού των μορίων για τη στέγαση τον οποίο υφίστανται ΕΠ.ΟΠ. που μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών και ενώ η περίπτωση της μετάταξης αυτής, δεν αναφέρεται στη νομοθεσία ως λόγος μη μεταφοράς των μορίων.

Με τα δεδομένα αυτά, οι Βουλευτές ζήτησαν από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να αποκατασταθεί η αδικία για τους ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι καίτοι Υπαξιωματικοί δεν έχουν πρόσβαση σε ΣΟΜΥ, καθώς και να ληφθεί μέριμνα για τις περιπτώσεις μετατάξεων, ώστε να μην υπάρχει άδικος μηδενισμός των μορίων.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της ερώτησης παρακάτω

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο
Θέμα: Ζητήματα στέγασης των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς

Τα στρατιωτικά οικήματα του Στρατού Ξηράς, αξιοποιούνται από τα στελέχη και τις οικογένειές τους για την στέγασή τους, εφόσον δεν έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοι τους την πλήρη κυριότητα κατοικίας, στη Φρουρά που είναι τα οικήματα και σε απόσταση μέχρι τριάντα (30) χιλιομέτρων από αυτά.

Με την υπ’ αριθμ. Φ910/6/129344/11-4-2005 υπουργική απόφαση «Περί Κανονισμού Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών-Υπαξιωματικών (ΣΟΑ − ΣΟΜΥ)» προβλέφθηκε η στέγαση των Αξιωματικών στα ΣΟΑ και των Υπαξιωματικών στα ΣΟΜΥ. Το 2012, με την υπ’αριθμ. 910/17/383169 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 1359/Β’/25-4-2012), τροποποιήθηκε η παραπάνω απόφαση και δημιουργήθηκε ο θεσμός των Στρατιωτικών Οικημάτων ΕΠ.ΟΠ. (ΣΟΕΠΟΠ) με δικαιούχους στέγασης τους Επαγγελματίες Οπλίτες του Στρατού Ξηράς.

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις, οι Αξιωματικοί στεγάζονται σε ΣΟΑ, οι Υπαξιωματικοί σε ΣΟΜΥ και οι ΕΠ.ΟΠ. σε ΣΟΕΠΟΠ. Ωστόσο, η διάκριση αυτή ανάμεσα στους δικαιούχους και τα οικήματα, δεν λαμβάνει υπ’όψιν το γεγονός ότι οι ΕΠ.ΟΠ. που μονιμοποιούνται είναι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και άρα θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στα ΣΟΜΥ, τα στρατιωτικά οικήματα των Υπαξιωματικών. Μάλιστα, ήδη κατά την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης το 2012 και την πρόβλεψη των ΣΟΕΠΟΠ, είχαν μονιμοποιηθεί 3 σειρές ΕΠ.ΟΠ. στον Στρατό Ξηράς ανερχόμενες σε περίπου 5000 ΕΠ.ΟΠ. Την ίδια στιγμή, κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει για άλλους Υπαξιωματικούς που προέρχονται από την ίδια κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού, όπως οι Υπαξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, οι οποίοι έχουν κανονική πρόσβαση στα ΣΟΜΥ.

Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι οι ΕΠ.ΟΠ. υφίστανται δυσμενή διάκριση, καθότι καίτοι Υπαξιωματικοί και οι ίδιοι, έχουν διαφορετικά δικαιώματα για στέγαση από άλλους Υπαξιωματικούς. Και τούτο μάλιστα, ενώ ο αριθμός των Στρατιωτικών Οικημάτων ΕΠ.ΟΠ. υπολείπεται σημαντικά των Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών και Μόνιμων Υπαξιωματικών (ΣΟΑ και ΣΟΜΥ) και δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες στέγασης των ΕΠ.ΟΠ., η πλειοψηφία των οποίων υπηρετεί στις παραμεθόριες περιοχές. Το πρόβλημα δε, λαμβάνει νέες διαστάσεις σε περίπτωση μετάταξης ΕΠ.ΟΠ. στο Σώμα Μόνιμων Υπαξιωματικών, όπου -όπως έχει ήδη συμβεί- οι μεταταχθέντες που πλέον θα δικαιούνταν να στεγαστούν σε ΣΟΜΥ, χάνουν αυτή τη δυνατότητα εξαιτίας του μηδενισμού των μορίων τους λόγω της μετάταξης, παρά το ότι η μετάταξη δεν περιλαμβάνεται στους περιπτώσεις μη μεταφοράς των μορίων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Α του Κανονισμού Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών (ΣΟΑ – ΣΟΜΥ) (ΦΕΚ 519/Β/19-4-2005).

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να αποκαταστήσετε την αδικία που υφίστανται οι ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι καίτοι Υπαξιωματικοί δεν έχουν πρόσβαση σε ΣΟΜΥ;
Πώς θα αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις ΕΠ.ΟΠ. που μετατάχθηκαν στο Σώμα Μόνιμων Υπαξιωματικών και απώλεσαν τα μόριά τους για στέγαση και πώς θα αποκατασταθούν οι αδικίες;


Οι ερωτώντες Βουλευτές
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Βασίλης Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Καμίνης: «Να δεσμευτεί ο κ. Μηταράκης, ότι η νέα δομή μεταναστών και προσφύγων στη Χίο, θα είναι μόνο κέντρο καταγραφής, χωρητικότητας 500 ατόμων»Κραυγή αγωνίας από τους παλιννοστούντες ομογενείς για τα στεγαστικά τους δάνεια