Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Σημεία Ομιλίας Χρήστου Γκόκα, Ειδικού Αγορητή της Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής στο Σ/Ν του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

 • Το Νομοσχέδιο με τον (υπέρ)τίτλο «Οδηγώντας με ασφάλεια», δεν έχει εξαντλήσει τη δυνατότητα για τη  θεσμοθέτηση ενός πιο ολοκληρωμένου και σύγχρονου πλαισίου, με ριζικές αλλαγές αλλά και εφαρμόσιμου, σχετικά με τη συνολική διαδικασία που αφορά στις άδειες οδήγησης και στο συνολικό ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας.
 • Διαπιστώθηκε η ανάγκη για βελτιώσεις στις διατάξεις του Νομοσχεδίου και από την πλευρά μας καταθέσαμε σειρά προτάσεων για να αποκτήσουμε ένα Νομοσχέδιο για να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί στην πράξη, και να ικανοποιήσει την αναγκαιότητα για την έκδοση αδειών οδήγησης, μετά από την γενικότερη από το σχολείο κατάλληλη εκπαίδευση και την απαιτούμενη κυκλοφοριακή αγωγή, αλλά και την ειδικότερη απόκτηση γνώσεων και εκπαίδευση. Και στο τέλος την πιστοποίηση της ικανότητας οδήγησης, με πληρότητα, αξιοπιστία και διαφάνεια, αλλά και χωρίς ταλαιπωρία  για τους πολίτες.
 • Κλείσαμε δύο χρόνια αναμονής και προετοιμασίας, μέχρι να φθάσουμε στη σημερινή νομοθέτηση, αφού προηγήθηκε η επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος εξέτασης, για να αντιμετωπιστεί το τέλμα, στο οποίο είχε βρεθεί η διαδικασία για τη χορήγησης αδειών οδήγησης οχημάτων αλλά και για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στην εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών, με την ομηρία αναμονής 150.000 υποψηφίων οδηγών, εξαιτίας του ανεφάρμοστου Νόμου της προηγούμενης Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Έτσι  μέχρι σήμερα δεν έλυσε το πρόβλημα, ούτε ο τρόπος νομοθέτησης της προηγούμενης Κυβέρνησης, ούτε και η επί δύο χρόνια δική σας καθυστέρηση.
 • Η σημερινή όμως συζήτηση, όπως και οι προηγούμενες στην επιτροπή, έχει επί πλέον να αντιμετωπίσει:

Τα 30 επιπλέον άρθρα, που προστέθηκαν στο Νομοσχέδιο εκτός διαβούλευσης και αφορούν διάφορες διατάξεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μεν, αλλά χωρίς συνάφεια με το βασικό αντικείμενο του Νομοσχεδίου. Τις έξι (6), μέχρι στιγμής, Τροπολογίες των 47 άρθρων  συνολικά, που είναι ένα επιπλέον (τουλάχιστον) Νομοσχέδιο, χωρίς καμία διαβούλευση προφανώς. Την πληθώρα εξουσιοδοτικών διατάξεων για την έκδοση 19 Υπουργικών Αποφάσεων, σημαίνει κενά στη νομοθέτηση και μεγάλη πιθανότητα καθυστέρησης στην εφαρμογή του Νόμου.

Αυτό κ. Υπουργοί δεν είναι προφανώς μία κανονική Νομοθέτηση.

 • Πρέπει να προστεθεί μια σημαντική παράμετρος που αφορά στην Οδική Ασφάλεια. Αυτή του σωστά εκπαιδευόμενου και πιστοποιημένου οδηγού μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα με διαφάνεια.
 • Η Οδική Ασφάλεια αφορά στις υποδομές, κυρίως στα οδικά δίκτυα, τα υπάρχοντα εθνικά δίκτυα, πριν τους αυτοκινητοδρόμους και τα επαρχιακά οδικά δίκτυα, όπου συχνά χάνονται ανθρώπινες ζωές σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα, στα ίδια τα οχήματα, την ποιότητα και την κακή συντήρησή τους, ιδίως στη διάρκεια της πολύχρονης οικονομικής κρίσης οδηγός του οχήματος, η ικανότητα, η γνώση και οι παραβάσεις του. Στη γενικότερη παιδεία, την κυκλοφορική αγωγή και την ειδικότερη εκπαίδευση και αξιολόγηση για τη χορήγηση της άδειας οδήγησης.

Έτσι θα μπορούσε ασφαλέστερα και ευκολότερα να εφαρμοστεί η πρόβλεψη του αρθ. 4 για τη χορήγηση του προσωρινού διπλώματος οδήγησης των νέων μας με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 17 ετών, με συνοδηγό, που είναι μία από τις βασικότερες προβλέψεις του Νομοσχεδίου. Γι’ αυτό είναι σημαντικά τα ζητήματα της κυκλοφοριακής αγωγής που πρέπει να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα πέραν της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης.

 • Προτείναμε στην Επιτροπή και άλλες προϋποθέσεις, κυρίως όσον αφορά στο συνοδηγό. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την οδήγηση με ασφάλεια και σε σχέση με τον συνοδηγό, ιδιαίτερα για επαναλαμβανόμενες και επικίνδυνες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., και προβλέψεις για το συνοδηγό, που αφορούν παραβάσεις που στον ΚΟΚ αναφέρονται για τον οδηγό.
 • Θα μπορούσε επίσης να καθιερωθεί γενικότερα ο θεσμός του δόκιμου οδηγού (για 2 χρόνια), με ανάλογο point system.
 • Έχουμε ήδη καταθέσει απόψεις και προτάσεις για πολλές διατάξεις και άρθρα, όπως:
 • Η επικαιροποίηση της θεωρητικής ύλης και ο εμπλουτισμός της, ώστε να περιλαμβάνονται και τα νέα τεχνολογικά δεδομένα (π.χ. αυτόματη κίνηση, ηλεκτροκίνηση κ.λπ.)
 • Για τη θεωρητική εξέταση κατατέθηκε η ενδιαφέρουσα πρόταση για καταγραφή της διαδικασίας, όπως και για τα θεωρητικά μαθήματα.

Προτείνουμε, επίσης, για το άρθρο 12, ο υποψήφιος οδηγός να υποβάλλεται σε πρακτική εκπαίδευση, αφού έχει ελεγχθεί και αποδειχθεί η ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων και χωρίς να έχει συμμετάσχει στις αντίστοιχες εξετάσεις, ώστε να αποφεύγεται και η δυσλειτουργία των Σχολών Οδήγησης αλλά να μην καθυστερεί η συνολική διαδικασία χορήγησης αδειών οδήγησης.

 • Προτείναμε την αλλαγή της διάταξης που προβλέπει τη θέση του εξεταστή στο μπροστινό κάθισμα και του εκπαιδευτή πίσω. Η εξέταση γίνεται στο όχημα του εκπαιδευτή, ενώ με τα σημερινά δεδομένα ασφαλιστική κάλυψη υπάρχει μόνο εφόσον ο εκπαιδευτής βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού. Επίσης αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι ασφάλειας, έναντι πρόκλησης ατυχήματος αφού είναι πιθανή μία λάθος αντίδραση του εξεταστή, αντίθετα με τον εκπαιδευόμενο επαγγελματία που μπορεί να παρέμβει έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Ο εξεταστής μπορεί και πρέπει να περιοριστεί μόνο στο ρόλο της κρίσης, με βάση τον κανονισμό, για τον υποψήφιο. Άλλωστε για το αδιάβλητο υπάρχουν άλλες προβλέψεις, όπως η κάμερα, οι επόπτες κ.λπ..

 • Προβλέπεται η χρήση κάμερας για τη διαδικασία της πρακτικής δοκιμασίας. Πρέπει να διασφαλιστεί, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν, ότι δεν θα έχουμε ξανά τα προβλήματα του παρελθόντος που με το Νόμο της προηγούμενης Κυβέρνησης .Πως όμως και πότε θα εξετάζονται τα αρχεία, από πλευράς διαθέσιμου προσωπικού στις Διευθύνσεις Μεταφορών;
 • Για τα άτομα με συγκεκριμένες αναπηρίες, έχουν υποβληθεί προτάσεις από την ΕΣΑΜΕΑ. Προτείναμε και προτείνουμε, οι προτάσεις αυτές να γίνουν αποδεκτές.
 • Με το Νομοσχέδιο θεσπίζεται η κατάρτιση Μητρώου Εξεταστών.

Προτείνουμε να συμμετέχουν στο μητρώο εξεταστών ως εξεταστές και όσοι κατέχουν άδεια εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών χωρίς να έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή οποιαδήποτε άλλη εργασιακή σχέση με το στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και χωρίς να είναι ιδιοκτήτες Σχολής Οδηγών ή να εργάζονται σε Σχολή Εκπαίδευσης Οδηγών.

Οι ανωτέρω έχουν την εμπειρία και τη δυνατότητα, για το έργο του εξεταστή, ενώ θα ενισχυθεί και το σώμα των εξεταστών, δεδομένου του μεγάλου αριθμού υποψηφίων σε πολλές Περιφέρειες.

 • Για τους εξεταστές προτείνουμε να προβλεφθεί αύξηση του συνολικού αριθμού συμμετοχών σε 6 μηνιαίως με αύξηση της αποζημίωσης τους, ώστε να καλύπτονται τα κενά που υπάρχουν.
 • Στις περιπτώσεις των υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες που πρόκειται να ενταχθούν στη διαδικασία κατάρτισης του μητρώου εξετάσεων, να υπάρχουν και κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις, π.χ. να είναι κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες και κατηγορίες υπαλλήλων που να μπορούν να έχουν και την ανάλογη γνώση, ιδιαίτερα στα τεχνικά ζητήματα.
 • Θέτουμε ξανά το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Χρειάζεται η άμεση στελέχωση υπηρεσιών με νέο προσωπικό, υπάρχει τεράστιο κενό, κωδικοποίηση της νομοθεσίας και δημιουργία ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού Συστήματος για χρήση από τους πολίτες και τους υπαλλήλους διασυνδεδεμένου με άλλα συστήματα (ΑΑΔΕ, Αστυνομία, ΚΤΕΟ, κ.λ.π.)
 • Θεσπίζεται επίσης το Μητρώο Εποπτών.

Προτείνουμε τη διεύρυνση με κατηγορίες και ειδικότητες υπαλλήλων με αντίστοιχη γνώση και εμπειρία, που ήταν εξεταστές ή έχουν αντίστοιχα διπλώματα.

Προτείνουμε κάθε Περιφέρεια να έχει το δικό της Μητρώο Εξεταστών και Εποπτών, αφού κοινοποιεί τη δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος και τα Μητρώα στο Υπουργείο Μεταφορών ηλεκτρονικά. 

Για τις ποινές για τους εξεταστές να διευκρινιστεί αν οι προβλεπόμενες ποινές μετά από απουσία πάνω από τρεις φορές από τις εξετάσεις, περιλαμβάνει και την προβλεπόμενη περίπτωση κωλύματος μέχρι 4 φορές. Διαφορετικά θα είναι αυστηρή η εφαρμογή της στην πράξη.

Η επιβάρυνση του παραβόλου κατά 10€, από 50 € σε 60€, αλλά και το ίδιο το παράβολο, έρχεται να προστεθεί σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Αυτή η πρόβλεψη πρέπει να επανεξεταστεί συνολικά.

 • Προτείναμε να υπάρχει τακτικός έλεγχος ( ιατρικές και λοιπές εξετάσεις) σχετικά με την ικανότητα των οδηγών αυτών, ώστε  να  διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια για όλους .Έχετε ανακοινώσει τα όρια των 67 ετών για  οδηγούς σε φορτηγά και 65 ετών για οδηγούς σε τουριστικά λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές.
 • Δεν έχει απαντηθεί το θέμα της επέκτασης για 15 χρόνια της ανάθεσης εκτέλεσης αγώνων δρομολογίων με 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ως συνέχεια της πώλησης με μόλις 45 εκατομμύρια το 2015, επί Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ (όταν θεωρούσε τα 300 εκατ. € της συμφωνίας το 2014 ως ξεπούλημα) και την από τότε αναφερόμενη πριν Σύμβαση των 50 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για τα ανωτέρω δρομολόγια. Υπάρχουν μεγάλα ερωτήματα σε σχέση με αυτή την υπόθεση.
 • Σχετικά με τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών προς τους εργαζόμενους των φορέων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών όπως είναι η ΟΣΥ, η ΣΤΑΣΥ, ο ΟΟΣΑ κλπ.  Είναι οι φορείς που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου στην Αττική. Είναι μια θετική εξέλιξη η προσθήκη αυτής της διάταξης, το ίδιο όμως δεν προβλέπεται και για τους εργαζομένους στον ΟΑΣΘ. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε καταθέσει και σχετική ερώτηση  και θα πρέπει, να προβλεφθεί το ίδιο και για τους εργαζόμενους στον ΟΑΣΘ. Στα πλαίσια και της κατάστασης από υγειονομικής πλευράς, κυρίως όμως για λόγους ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων στους Οργανισμούς αυτούς, που εκτελούν και επιτελούν το ίδιο έργο. Επίσης δεν μπορεί, είναι απαράδεκτο, να είναι σε εκκρεμότητα η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους εργαζομένους στον ΟΑΣΘ, και θα πρέπει να τακτοποιηθεί άμεσα.
 • Για τις Τροπολογίες:

Πάρα πολλές, άσχετα μεταξύ τους θέματα, με 47 άρθρα οι 6 Τροπολογίες. Πολυτροπολογίες, με πολλά και διαφορετικής θεματολογίας Άρθρα, χωρίς να δίδεται τη δυνατότητα της ψήφισης τους κατ’ άρθρο, αλλοιώνοντας έτσι την πραγματική βούληση του κάθε βουλευτή του κάθε κόμματος.

 • Με αφορμή το σχετικό άρθρο της Τροπολογίας (1121) για την κατά παρέκκλιση ισχύ της σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων από τα ΚΤΕΛ Αττικής, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στα φαινόμενα συνωστισμού στα ΜΜΜ σε φάση μάλιστα έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού. Ενώ ούτε η παράδοση των λεωφορείων με leasing έχει ολοκληρωθεί, ούτε όλα όσα παρελήφθησαν κυκλοφορούν, λόγω του προβλήματος με τις τεχνικές προδιαγραφές και την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα κλειστά παράθυρα.
 • Για την κατάργηση της εξαίρεσης από την παραχώρηση του τμήματος Πάτρα-Πύργο-Τσακώνα (Ν. 4215/2013).  Θα πρέπει να δώσετε αναλυτικά την προβλεπόμενη εξέλιξη ενός έργου που έπρεπε και μπορούσε ήδη να είναι ολοκληρωμένο. Σε τι στάδιο ακριβώς βρισκόμαστε, τι προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας με τον παραχωρησιούχο; Πως θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση των Αυτοκινητοδρόμων;
 • Για την αντικατάσταση ΕΔΤ ταξί 5θέσεων με οχήματα 6 και 9 θέσεων με έδρα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γιατί μόνο εκεί, υπάρχουν και άλλες Περιφέρειες και άλλα νησιά (όπως στα Ιόνια-Κέρκυρα – Λευκάδα, και στο Αιγαίο) με τις ίδιες ανάγκες και συνθήκες;
 • Η Τροπολογία του Υπ. Υγείας:

Περιλαμβάνει σοβαρά ζητήματα. Βιαστικά, αν και κλείνουμε το δεύτερο χρόνο με την πανδημία, έρχονται διατάξεις που δείχνουν ότι έχει χαθεί ο έλεγχος των δαπανών, συνεχίζοντας ανεξέλεγκτα με κατά παρέκκλιση διαδικασίες με αναθέσεις, σε προμήθειες, έργα κ.λπ.

Όπως και η κατά παρέκκλιση ανάθεση για τα σχολικά γεύματα. Δεν μπορεί να δικαιολογούνται όλα στο όνομα της πανδημίας. Που είναι οι διακηρύξεις σας για τη διαφάνεια στις Δημόσιες Συμβάσεις; Πόσα εμβόλια περισσεύουν και ποιάς εταιρείας; Πως θα γίνει η διάθεση σε Τρίτες Χώρες; Και ενώ παράλληλα προβλέπεται εξουσιοδότηση στην ΙΦΕΤ Α.Ε. για αγορά νέων εμβολίων.

Επίσης οι διατάξεις αποδεικνύουν το έλλειμμα στη στελέχωση του ΕΣΥ, μετά από 20 μήνες χωρίς προσλήψεις.

Ενώ είναι πολύ προβληματική η διαδικασία διακομιδής βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων, που η ζωή τους είναι σε άμεσο κίνδυνο, ιδιαίτερα με τη συνοδεία άπειρου προσωπικού.

 • Για  την Τροπολογία Βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής

Σας καλούμε να την αποδεχτείτε. Αφορά στην παράταση της θητείας των Δ.Σ.  Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων μελών της ΕΣΑΜΕΑ μέχρι 31-7-2022 και όχι μόνο μέχρι 31-12-2021 της  Υπουργικής Τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 • Κλείνοντας,
 • Η Οδική Ασφάλεια αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για τη χώρα μας. Ο στόχος για τον παράγοντα οδηγός και οδήγηση πρέπει να είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο .Έπρεπε να είναι ευρύτερο, με περισσότερα στοιχεία, για να διαθέτουμε ένα ριζικά αλλαγμένο πλαίσιο, όμως η σπουδαιότητα του θέματος της Οδικής Ασφάλειας και  η αναγκαιότητα αντίστοιχων θεσμοθετήσεων είναι δεδομένη. Από την πλευρά μας έγινε προσπάθεια να συμβάλλουμε θετικά.

Με αυτό το σκεπτικό επιφυλασσόμεθα επί της αρχής για τη θεσμοθέτηση αυτού του Νομοσχεδίου, περιμένοντας και την ολοκλήρωση της συζήτησης και την κατάθεση από μέρους σας κ. Υπουργέ αλλαγών και βελτιώσεων, εκφράζοντας όμως την αντίθεση μας σε άρθρα που δεν συμφωνούμε και αντίστοιχα για τις Τροπολογίες.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Φραγγίδης: «Η κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό με την ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών, φέρνουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε δυσχερή θέση»Μιχάλης Κατρίνης: «Εκκωφαντική και με τεράστιο κόστος η ανεπάρκεια της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας»