Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Σημεία Ομιλίας Χρήστου Γκόκα, Ειδικού Αγορητή της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, στα Νομοσχέδια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα:

«Κύρωση της τροποποίησης της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας για τις αεροπορικές μεταφορές».

«Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών».

 «Κύρωση Πρωτοκόλλων σχετικών με την τροποποίηση των άρθρων 50 (α) και 56 της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας».

«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη ρύθμιση της σιδηροδρομικής διασυνοριακής κυκλοφορίας»

 • Οι συμβάσεις αυτές είναι σημαντικές με τα σημερινά δεδομένα και την παγκοσμιοποίηση, τα οποία δημιουργούν την ανάγκη για συνεργασίες και συμφωνίες με όλο και περισσότερες χώρες ή και με όλες τις χώρες σε ανάλογους τομείς με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας, όπως επίσης προωθούνται σχέσεις και συνεργασίες με τους πολίτες αυτών των χωρών.
 • Η χώρα μας πρέπει να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, που προκύπτουν από τη γεωπολιτική της θέση και τη συμμετοχή της στην Ε.Ε.. Μπορεί να προσφέρει σε  αυτό  το πλαίσιο και πρέπει να επιδιώκει νέες συνεργασίες και τη διεύρυνση των σχέσεων με άλλες χώρες.
 • Με την εφαρμογή τους αναμένεται η αναβάθμιση και η καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατικών αλλά και των εμπορευματικών μεταφορών με ασφάλεια για τους πολίτες και τα εμπορεύματα, αλλά και η ενίσχυση και τόνωση και άλλων δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς, όπως χαρακτηριστικά με τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών που δεν έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα οι οικονομικές σχέσεις, και οι συνεργασίες, σε τομείς, όπως του εμπορίου, μεταφορών, τουρισμού, των επενδύσεων κ.λπ.
 • Είναι επιβεβλημένος ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων της κυρωθείσας Σύμβασης μεταξύ της χώρας μας και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφού ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, θα εξυπηρετήσει καλύτερα και θα ενισχύσει τα αεροπορικά συμφέροντα της χώρας μας που αφορούν ιδίως στους τομείς του τουρισμού, του εμπορίου και ιδιαίτερα στον κλάδο της τεχνολογίας και των Βιομηχανικών εφαρμογών.
 • Αντίστοιχα θετικές αναμένονται οι συνέπειες από τη ρύθμιση της σιδηροδρομικής διασυνοριακής κυκλοφορίας με τη Βουλγαρία, όσον αφορά και στην ποιότητα των Υπηρεσιών που παρέχονται, αλλά και στην ασφάλεια των εμπορευμάτων και των προϊόντων που διακινούνται.
 • Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένες γενικότερες παρατηρήσεις:

Α. Και σε αυτές τις συμβάσεις παρατηρούμε σημαντική καθυστέρηση, έως και 5 χρόνια για τις κυρώσεις τους στη Βουλή. Και έρχονται στην Βουλή με ασφυκτική πίεση χρόνου, για τη συζήτηση στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια, έρχονται δηλαδή με διαδικασία επείγοντος

Β. Η όλη διαδικασία καταλήγει να είναι τυπική. Περισσότερο ουσιαστική θα ήταν μια συζήτηση στη Βουλή, πριν την υπογραφή των συμφωνιών αυτών μεταξύ των συμβαλλομένων Κρατών.

Γ. Δεν γνωρίζουμε πως προχώρησαν ή δεν προχώρησαν και πότε οι αντίστοιχες προβλεπόμενες διαδικασίες από τα άλλα κράτη. Αν μπορείτε να μας ενημερώσετε κ. Υπουργέ.

Δ. Δεν υπάρχουν σε αυτά τα σχέδια Νόμου οικονομικά στοιχεία, από Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή από την Ειδική Έκθεση, για το κόστος που προκαλούν οι εφαρμογές αυτών των συμφωνιών, ή η καθυστέρηση στην εφαρμογή τους, ή οι τροποποιήσεις.

Ε. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει προφανώς να ολοκληρώνονται ταχύτερα για να εξυπηρετούνται τα επιμέρους συμφέροντα, τουριστικού ή εμπορικού ενδιαφέροντος, αλλά και η γενικότερη ανάπτυξη των συμβαλλομένων χωρών.

 • Επίσης όσον αφορά σε ειδικότερα ζητήματα:
 • Το κυρίαρχο όταν συζητάμε τις συμβάσεις που αφορούν σε αεροπορικές μεταφορές, επιβάτες και εμπορεύματα είναι τα θέματα της ασφάλειας, με βάση τις διατάξεις και τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και την Ε.Ε.

Ιδιαίτερα στην τροποποίηση με τη Σύμβαση της Κορέας και θα σταθώ μόνο στην αναφορά που αφορά στο δικαίωμα της Κορέας, ως προς την έγκριση και τήρηση των προτύπων ασφαλείας σε περίπτωση που από ελληνικής πλευράς έχει διοριστεί αεροπορική εταιρεία της οποίας ο ρυθμιστικός έλεγχος ασκείται και διατηρείται από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε να μας απαντήσετε σήμερα, σε τι ακριβώς αναφέρεται αυτή η διάταξη, για ποιες ή για ποια αεροπορική εταιρεία πρόκειται, αν είναι συγκεκριμένη ή είναι μια γενική διάταξη.

 •  Είχαμε αναφερθεί αναλυτικά στο σοβαρό ζήτημα της λειτουργίας των αεροδρομίων, και γι’ αυτά που διαχειρίζεται η ΥΠΑ, αλλά και για τα  υπόλοιπα. Υπάρχουν προβλήματα. Ιδιαίτερα ενόψει του καλοκαιριού, και αφορούν στην έλλειψη προσωπικού, και γενικότερα στον έλεγχο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες που πρέπει να είναι πλήρεις και ποιοτικές για να στηρίξουν το τουριστικό προϊόν της χώρας μας. Υπάρχουν προβλήματα, αφού με την κατάργηση των περιφερειακών αρχών, ο έλεγχος γίνεται από απόσταση και μέσω της τεχνολογίας. Αυτό δεν είναι αποτελεσματικό.
 • Τα περιφερειακά αεροδρόμια και πολύ περισσότερο τα 15 άγονα που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι υποστελεχωμένα. Η εξυπηρέτηση των πτήσεων, ο έλεγχος της αεροπορικής κίνησης και η στελέχωση των πύργων ελέγχου γίνεται αποκλειστικά από έναν υπάλληλο τις περισσότερες φορές.
 • Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα, αποτελούν οι αναγκαίες εργασίες βελτίωσης των υποδομών αυτών των αεροδρομίων. Πολλά από αυτά δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση.
 • Όσον αφορά στη συμφωνία με την Βουλγαρία, πρόκειται για μια σημαντική ρύθμιση τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Γενικότερα αυτές οι συμφωνίες ιδιαίτερα για τη χώρα μας λόγω της γεωγραφικής της θέσης βελτιώνουν τις δυνατότητες για ευρύτερη συνεργασία, διασύνδεση και διαλειτουργικότητα, σε διαβαλκανικό επίπεδο κατ’ αρχάς, και κατ’ επέκταση μα τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Το ζητούμενο είναι ποια είναι η δική μας πολιτική βούληση για αυτό το σχεδιασμό, τι ακριβώς γίνεται με το δικό μας σιδηροδρομικό δίκτυο.
 • Στην προκειμένη περίπτωση η σιδηροδρομική σύνδεση με τη Βουλγαρία, αφορά μιας κακής ποιότητας εμπορική σύνδεση στον Προμαχώνα, (6 δρομολόγια/εβδομάδα), και μια σύνδεση που εξυπηρετεί ειδικές μεταφορές στο Ορμένιο. Με τη Βουλγαρία δεν υπάρχει επιβατική σύνδεση, ενώ παλιότερα υπήρχε η απ’ ευθείας σύνδεση Θεσσαλονίκη-Σόφια.

Η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία αποτελούν τις τρεις χώρες με σχετικά ανεπτυγμένο σιδηροδρομικό δίκτυο που αποτελούν τη σύνδεση της χώρας μας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, αν κάποιος επιθυμεί να την επισκεφτεί μέσω τρένων. Για το λόγο αυτό, οι σχέσεις μας στον σιδηροδρομικό τομέα πρέπει να ενισχυθούν ώστε η χώρα μας να αποτελέσει και τουριστικό προορισμό για τους ευρωπαίους μέσω σιδηροδρομικού δικτύου.

 • Υπάρχει το θέμα της αναβάθμισης, καταρχήν, του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας, το οποίο έχει πολύ δρόμο ακόμη.
 • Υπάρχει, επίσης, το θέμα της διασύνδεσης αστικών κέντρων στη Βόρειο Ελλάδα σε σχέση με την ανάπτυξη της νέας χάραξης, που αφορά και στο τμήμα της σιδηροδρομικής Εγνατίας από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Αλλά ολοκληρωμένη σιδηροδρομική Εγνατία, σημαίνει ότι φτάνουμε και μέχρι Ηγουμενίτσα, ένα τμήμα για το οποίο πρέπει άμεσα να χρηματοδοτηθούν οι μελέτες.
 • Υπάρχει το ζήτημα της διασύνδεσης μεταξύ των αξόνων του διευρωπαϊκού δικτύου και του δικτύου της χώρας μας,  μέσω συνδέσεων με τη Βουλγαρία, τη Βόρειο Μακεδονία και την Αλβανία.
 • Κατά τη συνεδρίαση με την παρουσία της Επιτρόπου, της κυρίας Βαλεάν,  δεν πήραμε απάντηση στο θέμα των χρηματοδοτήσεων που απαιτούνται, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη για τη χώρα μας και την γεωπολιτική και γεωστρατηγική της σημασία. Επίσης, το γεγονός ότι μειονεκτικές περιοχές και της χώρας μας, αλλά  και άλλων βαλκανικών χωρών, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια διαφορετική προτεραιότητα, πέρα από τη στενή σχέση κόστους- οικονομικού οφέλους. Διότι τα οφέλη σχετίζονται και με την ασφάλεια,  έχουν εθνική σημασία για κάποιες χώρες, αλλά σχετίζονται και με την ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών και κοινωνιών, που θέλουν μια ειδικότερη στήριξη.
 • Ως προς τη Συμφωνία, σε σχέση με τα Πρωτόκολλα της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας: Υπάρχει μια διεύρυνση της συμμετοχής στον οργανισμό και από άλλες χώρες και συνεπώς θεωρείται λογική και η διεύρυνση της εκπροσώπησης,  ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις της λειτουργίας και του ρόλου αυτού του Οργανισμού.

Τέλος οι κυρώσεις των Συμβάσεων που συζητάμε σήμερα, πέρα από τις επιμέρους και τις γενικότερες παρατηρήσεις και προτάσεις μας, αποτελούν μια θετική εξέλιξη, για τους στόχους και την προσπάθεια της χώρας μας μέσα από διεθνείς συμφωνίες, σχέσεις και συνεργασίες να ενισχύσει τη δική της θέση και να αναπτυχθούν κρίσιμοι τομείς για την οικονομία μας, όπως οι μεταφορές, το εμπόριο, ο τουρισμός, η ενέργεια, η τεχνολογία και οι βιομηχανικές εφαρμογές. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε θετικοί και υπερψηφίζουμε την κύρωση αυτών των τεσσάρων (4) Συμβάσεων.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Μουλκιώτης: «Επιβεβαιώνεται το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου της ΛΑΡΚΟ. Άμεση απόσυρση της τροπολογίας για απολύσεις των εργαζομένων»Χρονίζοντα αιτήματα των Καλλιτεχνών Εκπαιδευτικών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία