Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Σημεία Ομιλίας Χρήστου Γκόκα, Ειδικού Αγορητή της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, για την Κύρωση των Διεθνών Συμβάσεων μεταξύ της χώρας μας και των Κρατών του Μαυρικίου, της Κένυας, της Ρουάντα, της Μαλαισίας και της Ινδίας.

 • Η κύρωση των πέντε Διεθνών Συμβάσεων που αφορούν στον τομέα των αερομεταφορών έχουν σκοπό την προώθηση των διεθνών αεροπορικών σχέσεων της χώρας μας και την ενδυνάμωση των οικονομικών σχέσεων της χώρας μας με τρίτες-αναπτυσσόμενες χώρες. Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπορευματικών μεταφορών με ασφάλεια για τους πολίτες και τα εμπορεύματα, αλλά και για την ενίσχυση και τόνωση και άλλων δραστηριοτήτων όπως ο τουρισμός.
 • Η σημερινή  συγκυρία δημιουργεί την ανάγκη συνεργασιών και συμφωνιών με όλο και περισσότερες ή και με όλες τις χώρες, σε ανάλογους για κάθε περίπτωση τομείς, αλλά και με τους πολίτες των χωρών αυτών. Η χώρα μας, η γεωπολιτική της θέση, και με τη συμμετοχή της στην Ε.Ε., μπορεί να προσφέρει σ’ αυτό το πλαίσιο αλλά και πρέπει να επιδιώκει αυτή, τη διεύρυνση των σχέσεων της.
 • Στα πλαίσια λοιπόν μιας ολοένα αυξανόμενης παγκοσμιοποιημένης λειτουργίας, αυξάνεται και η ανάγκη να επιλύονται ή να τακτοποιούνται διάφορα ζητήματα με βάση Διεθνείς Συμβάσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ή ζητήματα τεχνικής φύσεως, ασφάλειας κ.λπ. με την παροχή της κατάλληλης ποιότητας υπηρεσιών  από την πλευρά και των δύο μερών-κρατών, με σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό τους.
 • Οι συμφωνίες έχουν την ίδια βασική δομή, με ορισμένες διαφορές ή προσθήκες, για λειτουργίες ή προβλέψεις ειδικότερων θεμάτων μεταξύ της χώρας μας και των άλλων χωρών και υπογράφηκαν κατά τα έτη 2017( Ινδία, Μαλαισία, Μαυρίκιος) και 2018 (με Κένυα και Ρουάντα).
 • Με τις συμφωνίες αυτές ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με  την ασφάλεια πτήσεων των αεροσκαφών, με τη δυνατότητα διαβουλεύσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για τα εφαρμοζόμενα πρότυπα ασφαλείας ως προς τις αεροπορικές εγκαταστάσεις, τα πληρώματα, τα αεροσκάφη και τη λειτουργία τους, και προβλέπονται οι σχετικές διαδικασίες.
 • Ιδιαίτερα στα θέματα Ασφάλειας και Κανονισμού πτήσεων επιβάλλεται η εξάντληση κάθε δυνατότητας για την αυστηρή τήρηση όσων διατάξεων και προτύπων έχουν θεσπιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τα Συμβαλλόμενα μέρη, ιδιαίτερα για τις πτήσεις στον εναέριο χώρο τους.
 • Τα θέματα αυτά έχουμε συζητήσει και έχουμε ήδη επισημάνει και στο παρελθόν, κατά τη συζήτηση και ψήφιση του σχετικού Νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό των δύο  Υπηρεσιών, ΥΠΑ και ΑΠΑ. Είχαμε τονίσει ότι η λειτουργία της ΑΠΑ, ως μια πραγματικά Ανεξάρτητης Αρχής ελέγχου και εποπτείας, θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς αλληλοκαλύψεις με άλλους φορείς.

Η ΑΠΑ έχει πάρει πάρα πολλά.

Έχουμε ήδη εκφράσει τις αμφιβολίες μας και τη διαφωνία μας σχετικά με τον τρόπο άσκησης ελέγχου εποπτείας στα Περιφερειακά αεροδρόμια, χωρίς τις Περιφερειακές Αρχές των Αεροδρομίων, αφού οι περισσότερες από αυτές τις αρμοδιότητες δεν ασκούνται με την τεχνολογία και από απόσταση. Και με δεδομένα τα θέματα επάρκειας του προσωπικού και στην περιφέρεια, στους επιθεωρητές, και γενικότερα στο προσωπικό.

Οι δύο  φορείς πρέπει να εξυπηρετούν το ρόλο και την αποστολή τους, το έργο τους, για την ποιότητα της εξυπηρέτησης και των δικαιωμάτων των επιβατών, την ασφάλεια αεροδρομίων, την ασφάλεια των πτήσεων, ζητήματα Εθνικής Ασφάλειας Χωρητικότητας του FIR, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική μας θέση στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και της στήριξης της ανάπτυξης σ΄ όλη τη χώρα.

 • Η Κύρωση των πέντε αυτών Διεθνών Συμβάσεων που συζητάμε, και πολύ περισσότερο η επιτυχής υλοποίησή τους, αποτελεί μια θετική εξέλιξη, όμως δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε τη μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην Κύρωση και θέση σε ισχύ αυτών των Συμφωνιών , ακόμα τρία και τέσσερα χρόνια από την υπογραφή τους. Η καθυστέρηση αυτή υποδηλώνει ότι και χωρίς την έναρξη ισχύος τους τόσα χρόνια δεν αλλάζει κάτι ως προς τις διμερείς σχέσεις και συνεργασίες από εμπορικής και γενικότερα οικονομικής πλευράς; Και τελικά μπορεί να τεθεί το  γενικό ερώτημα κατά πόσο είναι αναγκαίες.
 • Σε αντίθεση με τη βούληση μας να αναπτύσσονται συστηματικά διακρατικές συνεργασίες, διαπιστώνουμε ότι με τις χώρες των εν λόγω 5 συμφωνιών έχουν υπάρξει ελάχιστες διμερείς συμφωνίες, που ήρθαν προς κύρωση στη Βουλή.

Ειδικότερα:

 • με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Μαυρικίου, το 1996 (25 χρόνια πριν) και αφορούσε σε οικονομική συνεργασία.
 • με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κένυας, το 2001 και αφορούσε σε οικονομική και τεχνική συνεργασία.
 • με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδία, το 2008 και αφορούσε σε επιστημονική-τεχνολογική συνεργασία.
 • Όπως ανέφερα η Κύρωση των τριών αυτών Διεθνών Συμβάσεων που συζητάμε, όπως και κάθε τέτοια Συμφωνία γενικότερα που ενισχύει δεσμούς με τρίτες χώρες θεωρούνται σημαντικές για ένα γενικότερο και διευρυμένο πλαίσιο συνεργασίας της χώρας μας με άλλα κράτη, και ιδιαίτερα στο τομέα του εμπορίου και των μεταφορών, όπου ο παγκόσμιος χαρακτήρας για αυτούς τους τομείς δημιουργεί την ανάγκη σύναψης τέτοιων Συμφωνιών.
 • Ο ρόλος των Βουλευτών στην κύρωση των Συμβάσεων θα έπρεπε να είναι πιο ενεργός. Και  αυτό έχουν κατά καιρούς προταθεί διάφοροι τρόποι… όπως πριν την υπογραφή της να ενημερώνεται η σχετική Επιτροπή ή αντιπροσωπεία Βουλευτών προκειμένου να διατυπώνονται βελτιωτικές παρατηρήσεις.

Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική παρέμβαση κατά την σύναψη των Συμφωνιών, όμως η Επιτροπή ή η Βουλή πρέπει να ενημερώνεται για τις διμερείς ή τις πολυμερείς οικονομικές σχέσεις της Χώρας. Για να μην έχουμε απλά, μια τυπική διαδικασία  συζήτησης στη Βουλή για την Κύρωση των Συμφωνιών, αλλά αυτή να είναι περισσότερο ουσιαστική.

 • Ως χώρα οφείλουμε  να ενισχύσουμε και να πολλαπλασιάσουμε τις σχέσεις τόσο με τους πολίτες όσο και με τις οικονομίες των χωρών αυτών, πάντα στο πλαίσιο βέβαια του αμοιβαίου σεβασμού και των Διεθνών Κανόνων. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε θετικοί όσον αφορά στη συστηματική προσπάθεια ενδυνάμωσης των συνεργασιών μας με τις χώρες αυτές και γενικότερα με τρίτες χώρες, αναπτυσσόμενες χώρες, μέσα από διάφορες συμφωνίες και υπερψηφίζουμε την Κύρωση αυτών των Συμβάσεων.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Απαιτείται πλαίσιο για τη συγχώνευση ανενεργών, με ενεργούς συνεταιρισμούςΝάντια Γιαννακοπούλου: «Η διεθνής Κοινότητα, η Ευρώπη, έχουν καθήκον να αντιδράσουν αποφασιστικά στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία»