Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΚΑ

Σημεία ομιλίας Χρήστου Γκόκα στο Σ/Ν Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

 • Το συζητούμενο Νομοσχέδιο, για την απλούστευση  του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η μείωση της γραφειοκρατίας, αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία καλείται να ξεπεράσει υπαρκτά προβλήματα και αδυναμίες, που δυσχεραίνουν τις αναπτυξιακές και επενδυτικές προσπάθειες, ενώ η χώρα καλείται να  επιταχύνει την πορεία της  παραγωγικής και αναπτυξιακής της ανασυγκρότησης.
 • Ωστόσο δεν αρκεί μόνο αυτό. Η πολυνομία παραμένει, όπως επίσης υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων ή Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, ΠΔ ή εγκυκλίων, για την εφαρμογή στην πράξη όσων ψηφίζονται.
 • Εξακολουθούν να υφίστανται οι περισσότερες δυσχέρειες για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων ή πιστοποιητικών, που είναι εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, ώστε να υπάρχει πλήρης φάκελος. Δηλ.  μειώνεται μόνο ο χρόνος της τελευταίας διοικητικής πράξης, αυτός της έκδοσης άδειας λειτουργίας. Άρα η  προσπάθεια της μείωσης της γραφειοκρατίας έχει ακόμα πολύ δρόμο, και δεν δικαιολογούνται ενθουσιασμοί.
 • Η Κυβέρνηση  δεν έχει ανταποκριθεί σ‘ αυτή την αναγκαιότητα, με ένα συνολικό συντονισμό όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων, για να υποστηριχθεί αποφασιστικά ο Τομέας της Οικονομίας και της Ανάπτυξης.
 • Να υπενθυμίσω τη μεταρρύθμιση του Ν. 3982/2011, με Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ για την απλοποίηση και τον νέο τρόπο αδειοδότησης, με τον οποίο, ο έλεγχος της πληρότητας και της τήρησης της νομιμότητας των στοιχείων που διαθέτει η κάθε δραστηριότητα, ακολουθεί την έναρξη της λειτουργίας της.
 • Οι εκπρόσωποι κάποιων κλάδων (Συνεργεία, Πρατήρια Καυσίμων) προτιμούν τον έλεγχο των Υπηρεσιών, για να μην υπάρχουν περιθώρια λειτουργίας κάποιων χωρίς τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ή και για τη δική τους κατοχύρωση.
 • Θέτουν θέματα ασφάλειας λειτουργίας, αλλά και για το αποτέλεσμα των υπηρεσιών που παρέχονται, αφού υπάρχουν περιπτώσεις ελλείψεων ή προβλημάτων που δεν μπορούν να εντοπιστούν με τη διαδικασία της γνωστοποίησης. Εκφράστηκαν και ανησυχίες για ανεξέλεγκτη είσοδο σε δραστηριότητες, με δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού. Και εδώ τίθεται το θέμα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών και της ανάγκης ενίσχυσής τους, ώστε οι έλεγχοι που προβλέπονται να μην καθυστερούν.
 • Στο θέμα των ελέγχων, θα ήταν σκόπιμη η πρόβλεψη ενός συγκεκριμένου πλαισίου ενεργειών για κάθε δραστηριότητα, για αποφυγή προστριβών μεταξύ ελεγκτών και ελεγχομένων.
 • Για την πρόβλεψη της Ανάρτησης, από την αδειοδοτούσα αρχή στο διαδικτυακό τόπο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), και των Γνωστοποιήσεων Εγκατάστασης και λειτουργίας. Αυτό θα γίνεται μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας ή η ανάρτηση θα γίνεται άμεσα και ο έλεγχος θα εκκρεμεί;
 • Για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης σε επιχειρηματικό πάρκο (ποσοστό κάλυψης μέχρι 80%), είναι εύλογες οι αντιρρήσεις από τους φορείς.
 • Περισσότερο σκόπιμη είναι η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων Επιχειρηματικών Πάρκων. Ελάχιστα έχουν γίνει  τα τελευταία χρόνια, και καμία σοβαρή επένδυση. Πολλές περιοχές, Π.Ε δεν έχουν κανένα οργανωμένο υποδοχέα, κανένα Πάρκο. Οι προβλέψεις στο Σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης, 100 εκατ. Ευρώ, για Βιομηχανικά και Αγροτικά Πάρκα, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες που υπάρχουν για αυτές τις Υποδομές, οι οποίες είναι σημαντικές για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση αλλά και για το Περιβάλλον.
 • Για το Επιχειρηματικό Πάρκο στα Οινόφυτα.  Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα με την υφιστάμενη κατάσταση της άτυπης λειτουργίας μιας Βιομηχανικής Περιοχής. Με διάλογο και ολοκληρωμένη διαβούλευση, χωρίς να αγνοηθούν βασικές παραμέτρους της υφιστάμενης Νομοθεσίας.
 • Για την τροπολογία του Υπουργείου Μεταφορών με τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις και επιχορηγήσεις, λόγω των συνθηκών που υπάρχουν, για το μεταφορικό έργο πτήσεων, ΜΜΜ ή για τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου (ΟΣΕ), επισημαίνω ότι πάντα επιμένουμε σε δεσμεύσεις από τους αντίστοιχους Φορείς, Ιδιωτικούς και λοιπούς, για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
 • Πέραν της θετικής μας επί της Αρχής ψήφου, υπάρχουν θέματα, αλλά και προτάσεις από μέρους μας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να βελτιωθεί το Νομοσχέδιο, με διατάξεις που θα επιλύσουν προβλήματα, και θα δώσουν τη δυνατότητα να μειωθεί στην πράξη η γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί η άσκηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Αρβανιτίδης: «Ξεκολλήστε το πολεοδομικό σχέδιο για το βιομηχανικό πάρκο στο Καλοχώρι…»Ευαγγελία Λιακούλη: «Σταματήστε το "κρυφτούλι" με την ψήφο των αποδήμων»