Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα, Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως, με θέμα την άρση του αποκλεισμού από την διαδικασία εισαγωγής στα Μουσικά Σχολεία μη προσελθόντων μαθητών/τριών για λόγους ανωτέρας βίας (λόγω ασθενείας, λόγω νοσηλείας σε νοσοκομείο κλπ).

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Άρση του αποκλεισμού από την διαδικασία εισαγωγής στα Μουσικά Σχολεία μη προσελθόντων μαθητών/τριών λόγω ανωτέρας βίας (ασθένεια)».

Με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 20923/Δ2/23-02-2021 (ΦΕΚ 878/Β/05-03-2021), με τίτλο “Λειτουργία Μουσικών Σχολείων”, προβλέπεται η διαδικασία και οι εξετάσεις εισαγωγής στα Μουσικά Σχολεία.

Επειδή στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση δεν προβλέπεται επανάληψη των εξετάσεων για τα παιδιά που έχουν σοβαρό θέμα μη συμμετοχής (π.χ. λόγω ασθενείας, λόγω νοσηλείας σε νοσοκομείο κλπ.) πέραν των συγκεκριμένων και αποκλειστικών ημερομηνιών .

Επειδή οι λόγοι ανωτέρας βίας, που ισχύουν για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, προβλέπουν τη δυνατότητα σε όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να συμμετάσχουν σε αυτές, στις αρχικά ορισθείσες ημερομηνίες, να μπορούν να συμμετάσχουν σε επαναληπτικές εξετάσεις τον μήνα Σεπτέμβριο, πρέπει να ισχύσουν και στην περίπτωση των εξετάσεων εισαγωγής στα Μουσικά Σχολεία, για να μην αποκλείονται και στερούνται το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μαθητές/τριες που για τους ίδιους λόγους δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις του Ιουνίου.

Ερωτάται η κα Υπουργός:

  1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε για να αρθεί η αδικία και ο άδικος αποκλεισμός από την διαδικασία εισαγωγής στα Μουσικά σχολεία όσων, για λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου 2022;
  • Είναι στις προθέσεις σας η νομοθετική διόρθωση της μη πρόβλεψης επαναληπτικών εξετάσεων για τα παιδιά που, για αντικειμενικούς λόγους, αποδεδειγμένα αδυνατούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εξετάσεων στα Μουσικά Σχολεία, ώστε να μην αποκλειστούν χωρίς να ευθύνονται.

Η ερωτώσα βουλευτήςΧαρά Κεφαλίδου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Καμίνης: «Με αποσπασματικά, επιφανειακά και φοβικά βήματα, η αλλαγή στη Δικαιοσύνη δεν θα έρθει»Νάντια Γιαννακοπούλου: «Με την κυβερνητική διάταξη, δεν λύνεται το πρόβλημα της βραδύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης»