Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντά

Θέμα: «Αδικίες στη μερική επικαιροποίηση του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα»

Με επιστολή του, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, προς τους αρμόδιους φορείς, διαμαρτύρεται για την  επικαιροποίηση του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα, σε συνέχεια της υπ. αρ. θέματος 94 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ Δήμητρα, στην 1η συνεδρίασή του, στις 28/01/2022.

Όπως αναφέρουν, και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν από πολλά μέλη του Παραρτήματος, πρόκειται για μια «μερική επικαιροποίηση» του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα, που αφορά μόνο στην ανεργία των ενταγμένων στο Μητρώο και μόνο την εν ισχύ πιστοποίηση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Η επικαιροποίηση του μητρώου εκπαιδευτών, όπως υποστηρίζουν, θα πρέπει να αφορά σε όλα τα μοριοδοτούμενα και υποχρεωτικά κριτήρια ένταξης, όπως συμβαίνει και με τα μητρώα εκπαιδευτών άλλων δημόσιων φορέων, καθώς και στην ένταξη και νέων εκπαιδευτών στο μητρώο, κάτι που δεν συμβαίνει με την παρούσα επικαιροποίηση.

Πρόκειται λοιπόν για μια μη ορθολογική, μερική επικαιροποίηση, που αντίκειται στην υπ. αριθ. 32/15688 (ΦΕΚ 320/Β’/08-02-2019) Υπ. Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Επειδή το υπάρχον Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα, έχει δημιουργηθεί για τις εκπαιδεύσεις των Νέων Αγροτών του μέτρου 6.1 και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και στις καταρτίσεις άλλων προγραμμάτων από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, ζητούν μεταξύ άλλων την τροποποίηση της υπ. αρ. θέματος 94 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ Δήμητρα, για την τροποποίηση του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα και ορισμού νέας προθεσμίας, προκειμένου η τροποποίηση αυτή να είναι δίκαιη για όλους, να συμβαδίζει με την πρακτική που τηρείται στα μητρώα εκπαιδευτών άλλων δημοσίων φορέων και να αφορά όλα τα μοριοδοτούμενα και υποχρεωτικά κριτήρια

Σας επισυνάπτω την επιστολή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας και ζητώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ικανοποίησης των αιτημάτων τους.

Η αναφέρουσα ΒουλευτήςΧαρά Κεφαλίδου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ανδρέας Πουλάς: «Χρειάζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πληρωμή των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ»Δημήτρης Κωνσταντόπουλος: «Η νέα Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αποκλίνει από το αίτημα της κοινωνίας για πλήρη διαφάνεια και έλεγχο κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων»