Σε Δηλώσεις

Στις δημοκρατίες δεν υπάρχει χώρος για αδιαφάνεια και βαριές σκιές. Εξεταστική Επιτροπή για τις επισυνδέσεις και όλα στο φως. Τίποτε λιγότερο.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.