Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔIΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Θέμα: «Δελτία ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015»

Α. Αιτιολογική έκθεση

Με την ρύθμιση αυτή προτείνεται η τροποποίηση  του περιεχομένου του εκπεμπόμενου προγράμματος, ως προς την ώρα έναρξης, χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι πάροχοι γενικού ενημερωτικού περιεχομένου υποχρεούνται να μεταδίδουν δελτία ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον (14) λεπτών της ώρας. Προβλέπεται, επίσης, ότι η ΕΡΤ υποχρεούται να μεταδίδει δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική, διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας, καθώς και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ (βραδινό) διάρκειας εξήντα (60) λεπτών μεταξύ των ωρών 17:00-23:00 ημερησίως

.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔIΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Άρθρο …

Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015 (Α 133/29.10.2015) αντικαθίσταται ως εξής:

« 6. α) Η μετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17:00 έως 23:00 ημερησίως είναι υποχρεωτική για τους παρόχους γενικού ενημερωτικού περιεχομένου. Επιπρόσθετα οι πάροχοι γενικού ενημερωτικού περιεχομένου οφείλουν να διαθέτουν ως κατ’ αίτηση περιεχόμενο (video on demand) μέσω του επίσημου ιστοτόπου τους χωρίς χρέωση για τον χρήστη τα δελτία ειδήσεων του πρώτου εδαφίου για περίοδο τουλάχιστον μιας εβδομάδας από την ημερομηνία μετάδοσής τους. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους παρόχους περιεχομένου στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών και βαρήκοων ατόμων, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13, όπως έχει ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη.».

β). Η ΕΡΤ Α.Ε. ως πάροχος δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 υποχρεούται να μεταδίδει δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας καθώς και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ (βραδινό) διάρκειας εξήντα (60) λεπτών μεταξύ των ωρών 17:00-23:00 ημερησίως».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κεγκέρογλου Βασίλης

Μουλκιώτης Γιώργος

 Αχμέτ Ιλχάν

Κώστας Σκανδαλίδης

Μπαράν Μπουρχάν

Πουλάς Ανδρέας

Φραγγίδης Γιώργος

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Μένουμε σταθεροί στην ανάγκη για μια βαθιά μεταρρύθμιση, με στόχο την ασφάλεια του πολίτη και την προάσπιση των ατομικών ελευθεριώνΒασίλης Κεγκέρογλου: «Όχι άλλη διαστρέβλωση των θέσεών μας, ψηφίζουμε 158 από τα 173 άρθρα του ν/σ για τον ποινικό κώδικα»