Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση»

Θέμα: «Θεμελίωση δικαιώματος πλήρους και μειωμένης σύνταξης γήρατος ασφαλισμένων γυναικών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την διάταξη αυτή προτείνεται η  θεμελίωση  δικαιώματος πλήρους και μειωμένης σύνταξης γήρατος ασφαλισμένων γυναικών πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993, οι οποίες μέχρι 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και ταυτόχρονα είχαν ανήλικο παιδί και οι οποίες εντάχθηκαν μέχρι 17-8-2015 σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, σύμφωνα  με τις διατάξεις που ίσχυαν στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά την ημερομηνία ένταξής τους στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.

Η πρόβλεψη αυτή́ ανταποκρίνεται στις έννοιες της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς την πολιτεία, αφού οι ως άνω ασφαλισμένες εγκατέλειψαν την εργασία τους αποδεχόμενες να ενταχθούν σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου, έχοντας την πεποίθηση ότι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες ανηλίκων στο 50ό έτος (μειωμένη σύνταξη) ή στο 55ο (πλήρης σύνταξη). Ωστόσο, μεταγενέστερα της εθελούσιας εξόδου τους, η Πολιτεία με το ν. 4336/2016 αύξησε υπέρμετρα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης της ανωτέρω κατηγορίας ασφαλισμένων (στο 67ο έτος της ηλικίας) με αποτέλεσμα την πλήρη ανατροπή του οικογενειακού τους προγραμματισμού, αφού πλέον ούτε στην εργασία τους μπορούσαν να επιστρέψουν, μένοντας άνεργες και χωρίς εισόδημα, ούτε να συνταξιοδοτηθούν μπορούσαν στην ηλικία που είχαν προγραμματίσει.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2022

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση» προστίθεται άρθρο ως εξής:

“Άρθρο …”

«Γυναίκες ασφαλισμένες πριν την 1-1-1993 στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που μέχρι 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και ταυτόχρονα είχαν ανήλικο παιδί και οι οποίες εντάχθηκαν μέχρι 17-8-2015 σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, αποχωρώντας από την εργασία τους και ευρισκόμενες σε κατάσταση ανεργίας (επιδοτούμενη ή μη) καθ’ όλο το διάστημα μεταξύ της ένταξης στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και της δημοσίευσης της παρούσας διάταξης, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους και μειωμένης σύνταξης γήρατος με τις διατάξεις που ίσχυαν στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά την ημερομηνία ένταξής τους στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Τα οικονομικά αποτελέσματα της διάταξης αυτής ξεκινούν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Μουλκιώτης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ρυθμίσεις θεμάτων στέγασης ευπαθών ομάδων πληθυσμούΟυσιαστική αξιοποίηση των υπαλλήλων e-ΕΦΚΑ κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ, που υπηρετούν στις Τεχνικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ