Σε Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου

Πολύ μεγάλο show, για κονδύλια που θα πάνε σε τόσο λίγους.

Τα 37,5 δις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να αφορούν τους «πολλούς», όλες τις παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας.

Όμως το Κυβερνητικό σχέδιο επικεντρώνεται στους λίγους, και στους εκλεκτούς της Κυβέρνησης.

Γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε αντί του δημόσιου πολιτικού διαλόγου, την ασφάλεια του επικοινωνιακού show με τους Υπουργούς και τους επιλεγμένους συνομιλητές του.

Παρ’ ότι το Πρόγραμμα υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας του.

Όμως το show δεν μπορεί να κρύβει για πολύ την αλήθεια.

Αυτό το σχέδιο δεν εγγυάται την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

· Γιατί απουσιάζουν η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση και η στήριξη του σύγχρονου αγροδιατροφικού τομέα.

· Γιατί η μετάβαση στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία, δεν συνδέεται μα την παραγωγή στον τόπο μας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

· Γιατί τα κονδύλια για την Υγεία, την Παιδεία, το Δημογραφικό είναι ανεπαρκή για μια ουσιαστική αλλαγή.

· Γιατί είναι ένα μοντέλο εισαγωγών και κατανάλωσης.

Απαιτούμε να έρθει το θέμα το ταχύτερο στη Βουλή.

Εκεί που η ασφάλεια του μονόλογου δεν θα υπάρχει για τον κ. Μητσοτάκη.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Στόχος της Κυβέρνησης, η διάλυση της Ελληνικής Αεροπορικής ΒιομηχανίαςΡυθμός Επικαιρότητας - 17.06.2021