Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Σε ερώτηση – παρέμβαση προς την κ. Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού προχώρησαν οι βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη και Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, σε σχέση με την ανάγκη άμεσης τροποποίησης του άρθρου 37 του πρόσφατου αθλητικού νόμου, ν. 4809/2021, με το οποίο καταργήθηκε ουσιαστικά η ειδικότητα του ποδοσφαίρου των ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ, από τη στιγμή που αποτελεί πλέον τη μοναδική ειδικότητα αθλήματος, που δεν μπορεί να παράγει επαγγελματίες προπονητές, παρά μόνο αν παρακολουθήσουν ειδικά (και πανάκριβα) σεμινάρια της ΕΠΟ.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της ερώτησης των δύο βουλευτών του Κινήματος:

«Η ειδικότητα του ποδοσφαίρου των ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ δεν μπορεί να παράγει επαγγελματίες προπονητές, καθώς ο νέος αθλητικός νόμος εξομοιώνει το πτυχίο σε επίπεδο ‘’UEFA B’’, δηλαδή του προπονητή ερασιτεχνικών ομάδων ή ακαδημιών, κατευθύνοντας τους απόφοιτους με ειδικότητα το ποδόσφαιρο να παρακολουθήσουν αναγκαστικά τα ειδικά σεμινάρια της ΕΠΟ, προκειμένου να προπονήσουν επαγγελματική ομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πτυχιούχοι ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ, με κύρια ειδικότητα το ποδόσφαιρο, θα αναγνωρίζονται στις επαγγελματικές και ημιεπαγγελματικές κατηγορίες ποδοσφαίρου ως προπονητές ποδοσφαίρου, μόνο κατόπιν πιστοποίησης της Ε.Π.Ο., που θα λαμβάνεται από όλους όσοι έχουν παρακολουθήσει τα ταχύρρυθμα και βεβαίως ακριβοπληρωμένα σεμινάρια της (ύψους περίπου 6.000 ευρώ).

Σύμφωνα ωστόσο με τους ανωτέρω αποφοίτους των ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ της ειδικότητας ποδοσφαίρου, με αυτό τον τρόπο κι επί της ουσίας καταπατούνται οι αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της αξιοκρατίας, έναντι των συναποφοίτων τους με ειδικότητες άλλων αθλημάτων, με αποτέλεσμα να πλήττεται και να υποβαθμίζεται συνολικά το κύρος και η υπόσταση της Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των αποφοίτων των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να σημειωθεί πως το Κίνημα Αλλαγής, επανειλημμένα τόνισε στη Βουλή πως τα επίμαχα σεμινάρια της ΕΠΟ θα έπρεπε να εντάσσονται εντός του πανεπιστημιακού κύκλου σπουδών κατά το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης».

Δεδομένου ότι οι αντιδράσεις των πανεπιστημιακών προπονητών ποδοσφαίρου σχετικά με το άρθρ. 37 του νέου αθλητικού νόμου είναι εύλογες και δικαιολογημένες, αλλά κι επειδή τα πανεπιστημιακά πτυχία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με οποιαδήποτε ειδικότητα αθλήματος θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως τα ανώτερα πτυχία κατάρτισης προπονητών σε όλα ανεξαιρέτως τα αθλήματα, ρωτούμε  την κα Υπουργό πως απαντά στις εύλογες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων αποφοίτων ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ, ότι με την εν λόγω ρύθμιση ανοίγει η κερκόπορτα για την υποβάθμιση της δημόσιας δωρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης έναντι της πληρωμένης κτήσης πιστοποίησης από ιδιωτικούς και μη εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως η ΕΠΟ, σεμιναριακού τύπου;

Την ρωτούμε επίσης αν προτίθεται να προβεί στην τροποποίηση του επίμαχου άρθρου 37, του ν. 4809/2021, υιοθετώντας την πρόταση του Κινήματος Αλλαγής για ένταξη των σεμιναρίων της ΕΠΟ στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης του πανεπιστημιακού κύκλου σπουδών των ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ, που θα επέλυε την ανισότητα μεταξύ των αποφοίτων τους;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού

Θέμα: «Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΣΕΦΑΑ-ΤΕΦΑΑ ειδικότητας ποδοσφαίρου»

Με το άρθρο 37 του πρόσφατου αθλητικού νόμου, ν. 4809/2021 (ΦΕΚ Α, 19/06/2021), όπως κατ’ επανάληψη τονίστηκε στις συνεδριάσεις της Βουλής, τόσο από τους αρμόδιους φορείς, όσο και από το Κίνημα Αλλαγής, δυστυχώς, καταργήθηκε ουσιαστικά η ειδικότητα του ποδοσφαίρου των ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ, από τη στιγμή που είναι η μοναδική ειδικότητα αθλήματος, που δεν μπορεί να παράγει επαγγελματίες προπονητές, οι οποίοι βάσει των ψηφισμένων από την κυβέρνηση ρυθμίσεων δεν τοποθετούνται πλέον στην κορυφή της προπονητικής πυραμίδας.

Συγκεκριμένα, η ειδικότητα του ποδοσφαίρου των ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ δεν μπορεί να παράγει επαγγελματίες προπονητές, καθώς ο νέος αθλητικός νόμος εξομοιώνει το πτυχίο σε επίπεδο «UEFA B», δηλαδή του προπονητή ερασιτεχνικών ομάδων ή ακαδημιών, κατευθύνοντας τους απόφοιτους με ειδικότητα ποδόσφαιρο να παρακολουθήσουν αναγκαστικά τα ειδικά σεμινάρια της ΕΠΟ, προκειμένου να προπονήσουν επαγγελματική ομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πτυχιούχοι ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ, με κύρια ειδικότητα το ποδόσφαιρο, θα αναγνωρίζονται στις επαγγελματικές και ημιεπαγγελματικές κατηγορίες ποδοσφαίρου ως προπονητές ποδοσφαίρου, μόνο κατόπιν πιστοποίησης της Ε.Π.Ο., που θα λαμβάνεται από όλους όσοι έχουν παρακολουθήσει τα ταχύρρυθμα και βεβαίως ακριβοπληρωμένα σεμινάρια της (ύψους περίπου 6.000 ευρώ).

Σύμφωνα ωστόσο με τους ανωτέρω αποφοίτους των ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ της ειδικότητας ποδοσφαίρου, με αυτό τον τρόπο κι επί της ουσίας καταπατούνται οι αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της αξιοκρατίας, έναντι των συναποφοίτων τους με ειδικότητες άλλων αθλημάτων, με αποτέλεσμα να πλήττεται και να υποβαθμίζεται συνολικά το κύρος και η υπόσταση της Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των αποφοίτων των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της χώρας.

Δεδομένου ότι οι αντιδράσεις των πανεπιστημιακών προπονητών ποδοσφαίρου σχετικά με το άρθρ. 37 του νέου αθλητικού νόμου είναι εύλογες και δικαιολογημένες.

Δεδομένου ότι τα πανεπιστημιακά πτυχία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με οποιαδήποτε ειδικότητα αθλήματος θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως τα ανώτερα πτυχία κατάρτισης προπονητών σε όλα ανεξαιρέτως τα αθλήματα (συμπεριλαμβανομένου και του ποδοσφαίρου) και να συνοδεύονται από τα ανώτερα δυνατά επαγγελματικά δικαιώματα προπονητή σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες ανεξαρτήτως αθλήματος.

Δεδομένου ότι η απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους των πανεπιστημίων της χώρας μας, αποτελεί αρμοδιότητα του κράτους και πραγματοποιείται με βάση τη νομοθεσία και το πλαίσιο προσόντων που θέτει ο ΕΟΠΠΕΠ και εκ των πραγμάτων δε μπορεί να αποδοθεί στην ΕΠΟ ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα και μάλιστα έναντι αδρού τιμήματος.

Δεδομένου ότι όπως σας πρότεινε το Κίνημα Αλλαγής, τα επίμαχα σεμινάρια της ΕΠΟ θα έπρεπε να εντάσσονται εντός του πανεπιστημιακού κύκλου σπουδών κατά το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  1. Ποιοι λόγοι οδήγησαν πρόσφατα στη Βουλή στην ψήφιση ενός τόσο επίμαχου άρθρου όπως το άρθρο 37 του ν. 4809/2021, που προβλέπει έναν τόσο ακραίο διαχωρισμό μεταξύ συναποφοίτων των ίδιων Σχολών, διαφορετικής απλώς αθλητικής ειδικότητας;
  2. Πως απαντά στις εύλογες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων αποφοίτων ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ ότι με την εν λόγω ρύθμιση ανοίγει η κερκόπορτα για την υποβάθμιση της δημόσιας δωρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης έναντι της πληρωμένης κτήσης πιστοποίησης από ιδιωτικούς και μη εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως η ΕΠΟ, σεμιναριακού τύπου;
  3. Γιατί ανατίθενται σε έναν μη εκπαιδευτικό θεσμό ιδιωτικού δικαίου (ΕΠΟ), η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων, από τη στιγμή που και η ίδια η UEFA, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέχονται την εθνική νομοθεσία σε θέματα εκπαίδευσης προπονητών ποδοσφαίρου (π.χ., UEFA Coaching Convention 2020 – UEFA.com);
  4. Προτίθεται να προβεί στην τροποποίηση του επίμαχου άρθρου 37, του ν. 4809/2021, υιοθετώντας την πρόταση του Κινήματος Αλλαγής για ένταξη των σεμιναρίων της ΕΠΟ στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης του πανεπιστημιακού κύκλου σπουδών των ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ, που θα επέλυε την ανισότητα μεταξύ των αποφοίτων τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ευαγγελία Λιακούλη – Ν. Λάρισας

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος – Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του ΑιγαίουΑπό 26 Ιουλίου και οι μικροί Δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων στο Πράσινο Ταμείο