Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Αθήνα, 19/4/2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Σκουρλέτη

Θέμα: «Καθυστερήσεις στις διαδικασίες πολιτογράφησης και απόδοσης ιθαγένειας στη «δεύτερη γενιά»»

Κύριε Υπουργέ,

Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (06/03/2018), έγιναν εξαγγελίες για αλλαγές στην διαδικασία απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς πολίτες. Με αφορμή αυτές τις εξαγγελίες υπήρξαν, το τελευταίο διάστημα, δημοσιεύματα που αναφέρονται με υποτιμητικό τρόπο στους μετανάστες συμπολίτες μας και τους εντάσσουν σε ένα κυβερνητικό σχέδιο που στόχο έχει την αλλοίωση του αποτελέσματος των επόμενων εκλογών προς όφελος της κυβέρνησης.
Η διαδικασία πολιτογράφησης εξορθολογίστηκε με το νόμο 3838/2010 ενώ τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην συνέχεια αναφορικά με την πρόσβαση της δεύτερης γενιάς στην ιθαγένεια διορθώθηκαν εν μέρει με το νόμο 4332/2015.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά την ψήφιση του 4332/2015 έχει φέρει πλείστες τροπολογίες για θέματα ιθαγένειας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρ΄ όλα αυτά, δεν έχουν βρεθεί ή προταθεί λύσεις στο βασικό πρόβλημα που είναι, η σύμφωνη με τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος 3838/2010, ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες μεταναστών, μέρος της καθυστέρησης αφορά την ίδια την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού χρειάζονται αρκετοί μήνες για την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων των αποκεντρωμένων διοικήσεων από τον Υπουργό και τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Παρά το γεγονός της καταβολής παραβόλου (ύψους 700 ευρώ) για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης διαφαίνεται ότι τα σχετικά έσοδα δεν αξιοποιούνται. Αντίθετα, οι υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης που είναι αρμόδιες για την εξέταση των αιτημάτων έχουν αφεθεί στην τύχη τους χωρίς πόρους και με μειούμενη συνεχώς στελέχωση, αφού λόγω του γενικού κλίματος ανασφάλειας και απαξίωσης οι εργαζόμενοι τις εγκαταλείπουν.
Στην περίπτωση των υποβληθεισών αιτήσεων πολιτογράφησης πριν την θέση σε ισχύ του νόμου 3838/2010 (οι οποίες παρέμειναν στην αρμοδιότητα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών), οι καθυστερήσεις πλέον έχουν ξεπεράσει κατά πολύ κάθε εύλογη προθεσμία, καθώς οι πιο πρόσφατες από αυτές έχουν κατατεθεί στις αρχές του 2010, ενώ οι αιτούντες έχουν καταβάλει παράβολο ύψους 1.500 ευρώ.
Τέλος, εκφράζεται ανησυχία για την εφαρμογή των διατάξεων για την ιθαγένεια της «δεύτερης γενιάς», όπου οι καθυστερήσεις είναι εξίσου μεγάλες με αποτέλεσμα την απώλεια ευκαιριών απασχόλησης και εκπαίδευσης σε πολύ κρίσιμη περίοδο για την ατομική τους πρόοδο. Εξάλλου, μεγάλο μέρος των δυνητικών δικαιούχων δεν έχει προλάβει να καταθέσει τη σχετική αίτηση με κίνδυνο (για αυτούς/ες που έχουν ενηλικιωθεί) να χαθεί το δικαίωμα υπαγωγής στις σχετικές διατάξεις αφού σε περίπου 3 μήνες λήγει η προθεσμία της σχετικής μεταβατικής διάταξης.

Κατόπιν αυτών ερωτάστε:
1. Πόσες αιτήσεις πολιτογράφησης, που έχουν υποβληθεί πριν την θέση σε ισχύ του νόμου 3838/2010, παραμένουν σε εκκρεμότητα στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΣ και ποιος είναι ο στόχος που έχετε θέσει για την ολοκλήρωση της εξέτασης τους; Ποια μέτρα έχετε λάβει σε αυτήν την κατεύθυνση;
2. Ποιος είναι ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την διεκπεραίωση των αποφάσεων πολιτογράφησης των αποκεντρωμένων διοικήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών από την παραλαβή τους μέχρι και την δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως;
3. Ποιος είναι ο χρόνος αναμονής των αιτούντων πολιτογράφηση ανά υπηρεσία αποκεντρωμένης διοίκησης ως την διενέργεια της απαιτούμενης από το νόμο συνέντευξης; Ποιος είναι ο αριθμός των ενεργών υπαλλήλων ανά υπηρεσία; Ποιος ο αριθμός των αιτήσεων ανά κατηγορία που έχουν κατατεθεί σε αυτές από την έναρξη εφαρμογής του νόμου 3838/2010, πόσες έχουν διεκπεραιωθεί μέχρι σήμερα και ποιο είναι το ποσοστό θετικών αποφάσεων;
4. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεστε να αναλάβετε για την επιτάχυνση της εφαρμογής των διατάξεων για τη «δεύτερη γενιά» και την αποφυγή απώλειας δικαιωμάτων λόγω της λήξης της μεταβατικής περιόδου του 4332/2015;
5. Ποια συγκεκριμένα διοικητικά μέτρα σκοπεύετε να αναλάβετε ώστε να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες που αφορούν την ιθαγένεια εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Εύη Χριστοφιλοπούλου

 

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.