• Τι θα γινόταν αν παρέμενε ο Ν. 3863/2010 του ΠΑΣΟΚ

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το νόμο 3863/2010 τον οποίο ακύρωσε η προηγούμενη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ , στην πλήρη εφαρμογή του , (χωρίς τη μεταβατική περίοδο) οι συντάξεις από 1/1/2015 και για τα επόμενα χρόνια θα ήταν κατά 15% περίπου υψηλότερες από εκείνες που διαμορφώθηκαν με το νόμο Κατρούγκαλου και 12% σε σχέση με το σχέδιο της σημερινής Κυβέρνησης.

 

  • Ένας συγκριτικός πίνακας. 

 

 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΜΕ Ν.4387/2016

(Κατρούγκαλου)

ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3863/2010
25 1000

1500

2000

591 ευρώ

694 ευρώ

798 ευρώ

591 ευρώ

694 ευρώ

798 ευρώ

625 ευρώ

758 ευρώ

890 ευρώ

30 1000

1500

2000

648 ευρώ

780 ευρώ

911 ευρώ

648 ευρώ

780 ευρώ

911 ευρώ

702 ευρώ

873 ευρώ

1044 ευρώ

35 1000

1500

2000

722 ευρώ

891 ευρώ

1060 ευρώ

759 ευρώ

946 ευρώ

1134 ευρώ

818 ευρώ

1047 ευρώ

1276 ευρώ

40 1000

1500

2000

810 ευρώ

1023 ευρώ

1236 ευρώ

885 ευρώ

1143 ευρώ

1396 ευρώ

960 ευρώ

1260 ευρώ

1560 ευρώ

 

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.