Σε Ανακοινώσεις

Η υπερφορολόγηση μέσω της αύξησης όλων των άμεσων και έμμεσων φόρων έχει οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, πολύ μικρότερη όμως της σωρευτικής τους επίπτωσης, καθώς όπως αποδεικνύεται από συγκεκριμένα στοιχεία της Έκθεσης έχει επέλθει φορολογική κόπωση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ληξιπρόθεσμα αυξήθηκαν κατά 10,8 δισ., η εισπραξιμότητα του ΚΕΦΟΜΕΠ είναι 12%, ενώ οι εισπράξεις στηρίζονται σε επιβολή μέτρων σε πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενους, χωρίς μάλιστα να έχει ληφθεί μέριμνα για την προστασία της Α΄ κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, όπως προβλέπει η ΠΟΛ 1055/12-5-2010.

Δεν έχει απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών και η Α.Α.Δ.Ε. για τον κίνδυνο παραγραφής των 26.000 υποθέσεων που μεταφέρθηκαν από τον Σ.Δ.Ο.Ε. στην Α.Α.Δ.Ε. και ποια είναι η τύχη άλλων 6-7 χιλιάδων υποθέσεων που παρέμειναν στο Σ.Δ.Ο.Ε.

Ποια είναι η τύχη των χιλιάδων φορολογικών υποθέσεων κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας, που με βάση το Ν. 4521/2018 επεστράφησαν από την Α.Α.Δ.Ε. και αν αληθεύουν δημοσιεύματα ότι 5.000 περίπου υποθέσεις θα παραπεμφθούν στην Οικονομική Αστυνομία η οποία όμως, δεν διαθέτει μηχανισμό ελέγχου και βεβαίωσης φόρων.

Ποια είναι η πορεία των φορολογικών ελέγχων για τις γνωστές Λίστες, καθώς από τις 2062 υποθέσεις της Λίστας Λαγκάρντ έχουν ελεγχθεί μόνο 253, από τις 10.588 της Λίστας Μπόργιανς έχουν ελεγχθεί μόνο 4, από τα εμβάσματα εξωτερικού έχουν ελεγχθεί μόνο 1042, από τα περίπου 50.000. Το δε σύνολο των βεβαιωμένων, συμπεριλαμβανομένων και των 323 υποθέσεων offshore ανέρχεται στα 927
εκατ. με εισπράξεις μόνο 117 εκατ., οι υπόλοιπες υποθέσεις θα ελεγχθούν ή θα παραγραφούν;

Ο Νόμος για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων ευνόησε κατά κύριο λόγο όσους ευρίσκοντο υπό Έλεγχο με την έκδοση σχετικής εντολής. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Έκθεσης ο μέσος συντελεστής που φορολογήθηκαν είναι μόλις 8%, πράγμα που αποτελεί πρόκληση για κάθε ειλικρινή φορολογούμενο και κάθε μικρομεσαίο επαγγελματία που φορολογείται με υψηλότατους
συντελεστές.

Τα αποτελέσματα από την πάταξη του λαθρεμπορίου είναι πενιχρά, καθώς η εισπραξιμότητα των επιβληθέντων δασμών , φόρων , προστίμων είναι μόλις 12%. Αδικαιολόγητο επίσης είναι το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί τα GPS στα βυτία διακίνησης καυσίμων.

Μετά την αφαίρεση του Παναμά από τη «μαύρη» λίστα των χωρών της φοροδιαφυγής, γεννάται το ερώτημα, αν είναι σε θέση η Α.Α.Δ.Ε. να ενεργοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για τον έλεγχο όσων συναλλάσσονται με εταιρείες εγκατεστημένες στον Παναμά (offshore).

Τέλος, σε σχέση με τα ζητήματα του ανθρώπινου δυναμικού δεν αντιμετωπίστηκαν τα θέματα της ανισότητας των αμοιβών, της νομικής προστασίας των κλιμακίων ελέγχου, της υλικοτεχνικής υποδομής, των εργασιακών σχέσεων, κ.λπ.

Παράλληλα το Υπουργείο Οικονομικών αγνοεί τις απόψεις των εργαζομένων για σημαντικά θέματα που συνδέονται με τα συστήματα εξέλιξης και αμοιβής των εργαζομένων.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.