Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Σε ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Πολιτισμού & Αθλητισμού και Ανάπτυξης & Επενδύσεων προχώρησαν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης και Δημήτρης Κωνσταντόπουλος για την ανάγκη δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας κατ’ αναλογία των αεροπορικών μουσείων δεκάδων άλλων χωρών, στο πλαίσιο της διάσωσης του πολιτισμικού αποτυπώματος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, όπως και της διατήρησης στοιχείων της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές.

Όπως επισημαίνουν οι δύο βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής:

«Η δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας μέσα στον χώρο του πρώην αεροδρομίου, έχει αποφασιστεί ήδη από το 2018 με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, χωρίς να διακυβεύεται η ίδια η επένδυση του Ελληνικού. Αποτελεί δε, κεντρική στόχευση του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ), ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου και αναγνωρισμένου πολιτιστικού φορέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αριθμεί περί τα 7.200 μέλη, με δράση άνω των 30 ετών.

Επιδίωξη του ΠΟΛΚΕΟΑ είναι να αποκτήσει η χώρα μας ένα δυναμικό Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στον φυσικό του χώρο, δηλαδή το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπου θα στεγάσει τις αεροπορικές μνήμες, θα παρουσιάζει την εξέλιξη της Πολιτικής Αεροπορίας, όπως και την ιδιαίτερα σημαντική συμβολή της Ολυμπιακής Αεροπορίας στην εξέλιξη των αερομεταφορών στη χώρα μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο φορέας ζητά τη μέριμνα, όπως και την έμπρακτη συνδρομή της Πολιτείας για:

  • τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας εντός του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού,
  • την άμεση και ασφαλή στέγαση της τεράστιας συλλογής αεροπορικών αντικειμένων, τα οποία προορίζονται για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, στο Αγγλικό Υπόστεγο (‘’Παγόδα’’), που χαρακτηρίστηκε μετά από ενέργειές του ΠΟΛΚΕΟΑ, ως μνημείο της νεότερης Ιστορίας μας,
  • τη διάσωση επτά παλαιών αεροσκαφών, τρία εκ των οποίων έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως κινητά μνημεία, με σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων».

Κατόπιν τούτων κι επειδήη σχετική πρόβλεψη για τη δημιουργία του Μουσείου υφίσταται ήδη από το 2018, χωρίς να έχει υλοποιηθεί έως σήμερα, οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τους συναρμόδιους κ.κ. Υπουργούς, αν συνηγορούν στην ανάγκη δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, διασώζοντας έτσι το πολιτισμικό αποτύπωμα του Ελληνικού και της Ολυμπιακής Αεροπορίας, όπως και σε ποιες ενέργειες θα προβούν, προκειμένου να υλοποιηθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Πολιτισμού & Αθλητισμού και Ανάπτυξης & Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: «Σε εκκρεμότητα η δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό»

Η δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας μέσα στον χώρο του πρώην αεροδρομίου, έχει αποφασιστεί ήδη από το 2018 με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, χωρίς να διακυβεύεται η ίδια η επένδυση του Ελληνικού. Αποτελεί δε, κεντρική στόχευση του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ).

Το ΠΟΛΚΕΟΑ συνιστά Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αναγνωρισμένο πολιτιστικό φορέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αριθμώντας περί τα 7.200 μέλη, με δράση άνω των 30 ετών.

Ο ανωτέρω φορέας έχει ως σκοπό του την ιστορικοποίηση τμήματος του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και της Ολυμπιακής Αεροπορίας, προκειμένου να διατηρηθούν ζωντανά στη συλλογική μνήμη, σημαντικά κομμάτια της νεότερης και σύγχρονης κληρονομιάς του τόπου. Μάλιστα, παρότι ο φορέας δεν επιβαρύνει την Πολιτεία με ούτε ένα ευρώ, έχει ωστόσο διασώσει και συγκεντρώσει με δικό του προσωπικό κόστος και προσφορές, πάνω από 23.000 εκθέματα, καθώς και επτά μη πλόιμα αεροσκάφη που διατρέχουν την 90χρονη ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας στην χώρα μας.

Επιδίωξη λοιπόν του ΠΟΛΚΕΟΑ, είναι να αποκτήσει η χώρα μας ένα δυναμικό Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στον φυσικό του χώρο, δηλαδή το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπου θα στεγάσει τις αεροπορικές μνήμες, θα παρουσιάζει την εξέλιξη της Πολιτικής Αεροπορίας, όπως και την ιδιαίτερα σημαντική συμβολή της Ολυμπιακής Αεροπορίας στην εξέλιξη των αερομεταφορών στη χώρα μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο φορέας ζητά τη μέριμνα, όπως και την έμπρακτη συνδρομή της Πολιτείας για:

  • τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας εντός του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού,
  • την άμεση και ασφαλή στέγαση της τεράστιας συλλογής αεροπορικών αντικειμένων, τα οποία προορίζονται για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, στο Αγγλικό Υπόστεγο (‘’Παγόδα’’), που χαρακτηρίστηκε μετά από ενέργειές του ΠΟΛΚΕΟΑ, ως μνημείο της νεότερης Ιστορίας μας,
  • τη διάσωση των επτά ανωτέρω αεροσκαφών, τρία εκ των οποίων έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως κινητά μνημεία, με σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Κατόπιν τούτων κι επειδή η σχετική πρόβλεψη για τη δημιουργία του Μουσείου υφίσταται ήδη από το 2018, χωρίς να έχει υλοποιηθεί έως σήμερα.

Επειδή ανάλογα αεροπορικά μουσεία υπάρχουν σε δεκάδες χώρες, χωρίς ωστόσο η χώρα μας να συμπεριλαμβάνεται σε αυτές.

Επειδή τα 23.000 εκθέματα, τα οποία με κόπο συλλέχθηκαν και διατηρούνται από το ΠΟΛΚΕΟΑ βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορους χώρους αποθήκευσης και χωρίς την ασφάλεια που απαιτείται κινδυνεύουν.

Επειδή τα τρία ιστορικά αεροσκάφη, παρότι έχουν χαρακτηριστεί με εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων ως «κινητά νεότερα μνημεία», ωστόσο, η αρμόδια Υπουργός Πολιτισμού καθυστερεί να την προσυπογράψει, θέτοντάς τα σε κίνδυνο πλειστηριασμού.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την υλοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει τη δημιουργία ενός Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας μέσα στον χώρο του πρώην αεροδρομίου,
  2. Συνηγορούν στην ανάγκη δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, διασώζοντας έτσι το πολιτισμικό αποτύπωμα του Ελληνικού και της Ολυμπιακής Αεροπορίας και παραδίδοντας στις επόμενες γενιές στοιχεία της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς μας;
  3. Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους προτίθενται να δράσουν ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία και η λειτουργία ενός τέτοιου μουσείου, εντός του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού;

Ειδικά για την κ. Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού:

  • Προτίθεται να δράσει άμεσα, υπογράφοντας τη σχετική Υπουργική Απόφαση, ώστε να διασωθούν τα ανωτέρω τρία αεροσκάφη από τον κίνδυνο πλειστηριασμού;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης – Ν. Ηλείας

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος – Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Αρβανιτίδης: «Μπίζνες για λίγους και αόριστες υποσχέσεις για τους πολλούς από την Κυβέρνηση»Κώστας Σκανδαλίδης: «Η Δικαιοσύνη χρειάζεται μια πολυεπίπεδη μεταρρύθμιση που βασίζεται σε πέντε άξονες»