Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς  :

Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη

Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: Σε απόγνωση οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την ειδικότητα  Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Την 27/11/2021 διενεργήθηκαν οι εξετάσεις της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 2021-2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 7 του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ 2944/2014 Κ.Υ.Α «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ (Φ.Ε.Κ. 1098/Β/30/4/2014). Έκτοτε ωστόσο, ο ΕΟΠΠΕΠ δεν έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα και τούτο μάλιστα όταν σε προηγούμενα έτη η έκδοση των αποτελεσμάτων γινόταν ακόμα και εντός ενός μήνα. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν εν εξελίξει διαγωνισμοί προσλήψεων από το Υπουργείο Πολιτισμού με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης έως 7/4/2022. Τούτο  αυτομάτως σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις αυτές, δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς αυτούς εφόσον δεν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Το γεγονός αυτό, έχει οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε απόγνωση, με δεδομένο μάλιστα ότι οι περσινές εξετάσεις του 2020 ξεκίνησαν στις 13/7/2020 κι έτσι οι εκατοντάδες αποφοιτήσαντες από τα ΙΕΚ στα μέσα Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έμειναν εκτός εξετάσεων αφού ήταν πρακτικά αδύνατη η συμμετοχή τους. Έτσι, αναγκάστηκαν να περιμένουν επί σχεδόν δυο χρόνια τις φετινές εξετάσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από άποψη ανεργίας και ψυχολογίας. Και τούτο για μια ειδικότητα με μεγάλη ανεργία όπως οι Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, για την οποία καταγράφεται υψηλός αριθμός συμμετοχών στις εκάστοτε εξετάσεις

Ο δε ΕΟΠΠΕΠ ως επίσημος φορέας δεν έχει παράσχει κανενός είδους ενημέρωση – πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους, πολλοί εκ των οποίων είναι μακροχρόνια άνεργοι και με οικογενειακές υποχρεώσεις, οι οποίοι έχουν αφεθεί σε αβεβαιότητα, απλά να αναμένουν τα αποτελέσματα επί μήνες.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός :

  1. Πότε θα εκδοθούν τα αποτελέσματα των τελευταίων εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ  της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 2021-2022 και που οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση συγκριτικά μάλιστα με το χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων παλαιότερων ετών;
  2. Γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την προκήρυξη διαγωνισμού προσλήψεων και ενώ τα αποτελέσματα του ΕΟΠΠΕΠ αναμένονται;
  3. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο ώστε να μην αποκλειστούν από τους ανοιχτούς διαγωνισμούς οι συμμετέχοντες στις τελευταίες εξετάσεις;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Χαρά Κεφαλίδου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Σωρεία υπηρεσιακών προβλημάτων στα ΤΤ Ασπροβάλτας και ΑΤ Βόλβης«Αόρατοι» ξανά οι ψυχικά πάσχοντες για την Κυβέρνηση