Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Θέμα: «Παράταση της θητείας του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία)  και των διοικητικών συμβουλίων των οργανώσεων μελών της»

Αιτιολογική Έκθεση

Λαμβάνοντας υπόψη την συνέχιση της πανδημίας Covid-19, την μη ολοκλήρωση του εμβολιαστικού προγράμματος και το γεγονός ότι για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) θα πρέπει να μετακινηθούν 700 σύνεδροι με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (πολλοί εξ’ αυτών με τους απαραίτητους συνοδούς τους), μέσα σε μία περίοδο που δεν θα έχει εμβολιασθεί ακόμη επαρκής αριθμός πολιτών (συνεπώς, θα παραμένει σε πολύ υψηλό βαθμό ακόμη ο σοβαρός κίνδυνος μετάδοσης και διασποράς του Covid-19, , κρίνεται αναγκαίο, να παραταθεί μέχρι 31.12.2021 η θητεία του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.μεΑ., καθώς επίσης και των  Διοικητικών Συμβουλίων και των Ελεγκτικών Επιτροπών των δευτεροβάθμιων και  πρωτοβάθμιων οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.με.Α.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών « Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

“Άρθρο

«Παράταση της θητείας του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία)  και των διοικητικών συμβουλίων των οργανώσεων μελών της».

 «Η θητεία των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία), των Διοικητικών Συμβουλίων και των λοιπόν καταστατικών οργάνων των δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ., η οποία έχει παραταθεί με το άρθρο 73 του ν.4756/20 (ΦΕΚ 235Α), παρατείνεται εκ νέου έως τις 31.12.2021.»

Οι προτείνοντες βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιώργος Καμίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γιώργος Μουλκιώτης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Ανδρέας Πουλάς

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ανδρέας Πουλάς: «Η επιστροφή στην κανονικότητα απαιτεί σχέδιο, συνέπεια και ενδυνάμωση του ΕΣΥ»Μέριμνες για τα άτομα με αναπηρία- τηλεργαζόμενους στο δημόσιο τομέα