Σε Ομιλίες

Η «Ψηφιακή Κοινωνία» δεν είναι μόνο μια ψηφιακή πλατφόρμα. Η «Ψηφιακή Κοινωνία» υπερβαίνει το ψηφιακό κόμμα. Είναι κάτι ευρύτερο. Είναι μια δράση η οποία στηρίζεται σε πολύ σημαντικά και αξιακά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με τη δυνατότητα των πολιτών το 2022 να ακούγονται, να έχουν ρόλο και λόγο. Πολιτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με ψηφιακά εργαλεία και παρεμβάσεις, οι οποίες ενδυναμώνουν τη Δημοκρατία, προωθούν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχικότητα. Υποδομές και παρεμβάσεις ευρύτερες, οι οποίες μειώνουν τις ανισότητες. Υποδομές και ψηφιακές παρεμβάσεις, οι οποίες τους αφορούν όλους. Δημιουργούν ευκαιρίες για όλους χωρίς αποκλεισμούς. Αναπτύσσουν το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο, δημιουργούν δεξιότητες συνολικά για την οικονομία και την κοινωνία. Και όλη αυτή η συζήτηση για τη δίκαιη ψηφιακή μετάβαση είναι κάτι μεγαλύτερο, κάτι ευρύτερο από την ψηφιακή διακυβέρνηση.

Αυτή η όλη αντίληψη μας για την «Ψηφιακή Κοινωνία», για την ψηφιακή πολιτική, για την ψηφιακή διακυβέρνηση, για όλες αυτές τις αξίες και τα πολιτικά χαρακτηριστικά είναι η πυξίδα και οδηγούν την πορεία μας προς ένα σύγχρονο ανοικτό κόμμα. Με βασικά χαρακτηριστικά όπως το γεγονός ότι ένα ανοικτό κόμμα ή αυτοοργάνωση αποτελεί κι ένα ανοικτό κάλεσμα στην κοινωνία και στους πολίτες. Βασίζεται σε τεχνολογίες που είναι ανοικτές και προσβάσιμες. Βασίζεται σε μια λογική όπου κινητοποιείται το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας. Βασίζεται στη λογική ότι ανταποκρινόμαστε στο συλλογικό αίτημα της κοινωνίας για διαφάνεια, λογοδοσία και συμμετοχικότητα. Και όλη αυτή η πορεία τόσο της αυτοοργάνωσης όσο και η πορεία σε ένα σύγχρονο, ψηφιακό, ανοικτό κόμμα ασφαλώς δημιουργεί και εμπειρίες διακυβέρνησης, ότι έτσι θα «τρέχουμε» τη χώρα, όπως το κόμμα και το κίνημα. Κοινώς υποστηρίζει τη λογική της αυτοοργάνωσης, μιας πολυεπίπεδης διαδικασίας, την κάνει πιο φιλική, πιο προσβάσιμη από τα κάτω προς τα πάνω, όπου όχι μόνο τα μέλη αλλά και κάθε πολίτης θα συμμετέχει με προτάσεις, με περιεχόμενο, να δημιουργήσει τα δικά του δίκτυα, να συμμετέχει σε εκδηλώσεις και να υπάρχει μια αμφίδρομη διασύνδεση.

Η «Ψηφιακή Κοινωνία» λοιπόν ανήκει σε όλους τους πολίτες, δίνει ρόλο και λόγο σε όλους τους πολίτες ώστε μέσα από τις υποδομές του κινήματος η φωνή των πολιτών να ακούγεται σε κάθε χώρο δράσης: Στη Βουλή, στις πόλεις, στις τοπικές κοινωνίες και γενικά σε κάθε χώρο δράσης. Για όλους τους πολίτες λοιπόν υποστηρίζει τον περιφερειακό διάλογο, για καλές πρακτικές, για ιδέες, για προτάσεις που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες. Υποστηρίζει επίσης τις προτάσεις παρεμβάσεων. Υποστηρίζει ανοικτές εκδηλώσεις και πρόσβαση σε γνώση.

Η πλατφόρμα της «Ψηφιακής Κοινωνίας» αναβαθμίζει τον ρόλο των μελών και των φίλων. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών δικτύων και ψηφιακών οργανώσεων, θεματικών και γεωγραφικών. Υπάρχει η δυνατότητα για διαβούλευση και απευθείας επικοινωνία των μελών και των φίλων με τους τομείς πολιτικής.

Υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στοιχείων στο μητρώο μελών. Αναπτύσσονται, το ονομάσαμε το «ΚΕΠ» του κινήματος, ψηφιακές δεξιότητες. Συλλέγουμε όλα τα αιτήματα των μελών και των φίλων και κάθε πολίτη για θέματα που αφορούν τον τρόπο χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προσπαθούμε να οργανώσουμε και εκπαιδευτικά workshops.

Μέσα από την «Ψηφιακή Κοινωνία» υποστηρίζεται επίσης η οικονομική υποστήριξη του κινήματος με διαφάνεια και λογοδοσία. Η πλατφόρμα της «Ψηφιακής Κοινωνίας» είναι λειτουργικά και τεχνικά έτοιμη και τις επόμενες ημέρες θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες. Παρέχει τη δυνατότητα, όπως είπα και στην αρχή, της συμμετοχής των πολιτών, πρόσβαση στο ψηφιακό κίνημα και υποστηρίζει τη λογική του ανοικτού καλέσματος στην κοινωνία.

Παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να προτείνει δράσεις και παρεμβάσεις του κινήματος. Παρέχει τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής σε ανοικτές εκδηλώσεις, ψηφιακές ή φυσικές, σε όλη την Ελλάδα.

Όλοι δραστηριοποιούμαστε κοινωνικά, πολιτικά και επαγγελματικά. Ρωτήστε γύρω σας πόσο θελκτικό ή πόσο εύκολο είναι για κάποιον νέο που ενδιαφέρεται να συζητήσει θέματα για την κοινωνική κατοικία, για παράδειγμα να έρθει σε μια κομματική εκδήλωση. Αυτό το οποίο επιχειρούμε εδώ είναι αυτήν την υπέρβαση.

Η πλατφόρμα της «Ψηφιακής Κοινωνίας» υποστηρίζει επίσης την πρόσβαση στις λειτουργίες του ψηφιακού κινήματος, καθώς επίσης και την άμεση δυνατότητα να γίνει κάποιος μέλος και να ανανεώσει τη συνδρομή και να υποστηρίξει με διαφάνεια οικονομικά το κίνημα.

Μπορούμε να πάμε στην ενότητα του “Συμμετέχω” που αφορά όλους τους πολίτες. Κάθε πολίτης, μπορεί πολύ εύκολα να διαλέξει το θέμα που τον αφορά, για την εργασία, για την εκπαίδευση, για την ενέργεια, για την τοπική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Μαζεύουμε από τους πολίτες και τους καλούμε, μαζί με κάθε ενδιαφερόμενο και τους συλλογικούς φορείς, να μοιραστούν μέσα από την πλατφόρμα, καλές πρακτικές. Κάτι που συμβαίνει σε μια τοπική κοινωνία ή στο εξωτερικό και αξίζει να λάβει γνώση το Κίνημα και να προσπαθήσουμε μέσα από την πολιτική μας παρέμβαση, να γίνει πράξη.

Μαζεύουμε προτάσεις, ανάγκες, ιστορίες, εμπειρίες και καλές πρακτικές, σε θεματικό αλλά και γεωγραφικό επίπεδο που μπορεί να αφορούν το Δήμο, την Περιφέρεια ή συνολικά τη χώρα μας.

Αυτός λοιπόν, είναι ο πρώτος βασικός πυλώνας, με τον οποίο ουσιαστικά προσπαθούμε να διασυνδεθούμε με τις ιδέες, τις προτάσεις και τις ανάγκες των πολιτών, άμεσα.

Το δεύτερο, είναι η δυνατότητα κάποιος να προτείνει παρεμβάσεις για δράσεις του Κινήματος. Εκδηλώσεις, παρεμβάσεις στον εργασιακό χώρο, παρεμβάσεις σε μαζικούς χώρους, με τη λογική ότι απευθύνεται στο Κίνημα και αυτό θα πρέπει να τον βοηθήσει να γίνει πράξη.

Μια σημαντική δυνατότητα της πλατφόρμας, είναι και η πλατφόρμα του “Ψηφιακού Κινήματος”. Μέσα από το προφίλ, το εγγεγραμμένο μέλος μπορεί ουσιαστικά να έχει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν γνώσεις, συμμετοχικότητα, επικοινωνία, άμεση διασύνδεση με τους τομείς της πολιτικής. Να συμμετέχει σε δίκτυα, με στελέχη που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα, να υλοποιεί το δικό του δίκτυο και να συμμετέχει ενεργά, με θέσεις, προτάσεις και ιδέες.

Ας μπούμε λοιπόν στην ψηφιακή οργάνωση, στην οποία θα έχουν πρόσβαση τα μέλη και οι φίλοι. Στην ψηφιακή οργάνωση λοιπόν, έχω τη δυνατότητα απευθείας, να στείλω πρόταση στους τομείς πολιτικής. Όμως δεν υπάρχει μόνο αυτή η πρόβλεψη. Υπάρχει και η πολύ σημαντική πρόβλεψη της λογοδοσίας, με την έννοια ότι ανά δεκαπέντε ημέρες, οι τομείς πολιτικής, θα πρέπει να δημοσιεύουν εκθέσεις διαβούλευσης για το πως έχουν ή δεν έχουν λάβει υπόψιν τους, τα σχόλια και τις προτάσεις των μελών.

Η “Ψηφιακή Κοινωνία” δίνει τη δυνατότητα και υποστηρίζει στην πράξη τη δικτύωση. Κάθε μέλος, μπορεί να υλοποιήσει το δικό του ψηφιακό δίκτυο. Είτε θεματικό, είτε γεωγραφικό. Μπορεί να καταγράψει, να ενεργοποιήσει έναν συλλογικό φορέα, ένα επιμελητήριο, μια οργάνωση ή ένα σωματείο. Μέσα από αυτή τη διάδραση, πρακτικά πετυχαίνουμε την αμφίδρομη επικοινωνία περιεχομένου πολιτικής, με τους κοινωνικούς χώρους.

Βλέπουμε εδώ ενδεικτικά αντιπροσωπευτικά δίκτυα, ή ψηφιακές οργανώσεις. Μέσα από την πλατφόρμα αυτή, μπορούμε να δούμε δίκτυα που αφορούν τη Νέα Γενιά. Δίκτυα που αφορούν αποφοίτους συγκεκριμένων σχολών, δίκτυα που υποστηρίζουν για παράδειγμα τοπικά, τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, δίκτυα νέων επιχειρηματιών που ασχολούνται με την τεχνολογία. Κινήσεις πολιτών ή εργαζομένων στις τράπεζες. Ψηφιακές οργανώσεις, μελών του Κινήματος, σε σημαντικούς κλάδους της κοινωνίας.

Δεν υπάρχει όριο στο πόσα δίκτυα και πόσες ψηφιακές οργανώσεις μπορούμε να υλοποιήσουμε. Στοίχημά μας είναι να κάνουμε την “Ψηφιακή Κοινωνία” κτήμα του Κινήματος και της κοινωνίας.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Oμιλία Γιώργου Α. Παπανδρέου, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής