ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Συνέδριο Κινήματος Αλλαγής

Οικονομικός Απολογισμός

 

 

  • Διαδικασίες ανάδειξης Προέδρου (Νοέμβριος 2017)

Έσοδα: 650.076,32 €

Έξοδα: 396.884,18 €

 

 

  • Διαδικασίες Συνεδρίου (Συνέδριο 16 -18 Μαρτίου 2018 και Προσυνεδριακά)

Έσοδα: 82.023,38 €

Έξοδα: 166.423,19 €

 

 

Σύνολο Εσόδων: 732.099,70 €

Σύνολο Εξόδων: 563.307,37 €

Ταμείο: 168.792,33 €