Σε Ανακοινώσεις

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με επικεφαλής τον Αντιπτέραρχο (Ι) εα Θωμά Χατζηαθανασίου, Γραμματέα Τομέα Άμυνας του Κινήματος, συνοδευόμενος από τον Σμήναρχο (Μ) εα Γεώργιο Τσιτσιλιάνο, Αναπληρωτή Γραμματέα του Τομέα, επισκέφθηκε σήμερα την Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) του ΥΠΕΘΑ, όπου ενημερώθηκαν από τον Διευθυντή της, κ. Μιχαήλ Δεμέστιχα, Πολιτικό Μηχανικό, για το έργο και την αποστολή της Υπηρεσίας.
Στόχος της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. είναι η προσέλκυση επενδύσεων με σκοπό αποκλειστικά τη σύναψη συμβάσεων μακροχρόνιων μισθώσεων για τα ακίνητα ιδιοκτησίας των Ταμείων: Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.) που δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, προς όφελος των ΕΔ και των στελεχών τους, καθώς και τα ακίνητα των Μετοχικών Ταμείων Στρατού (Μ.Τ.Σ.), Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.), προς όφελος των μετόχων των Μετοχικών Ταμείων.
Στη συζήτηση αντηλλάγησαν απόψεις επί του θέματος, μεταξύ άλλων, τόσο για το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της υπηρεσίας όσο και για τις επιλογές που θα ήταν δυνατόν να προσδώσουν περαιτέρω δυναμική στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ. Το Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο των ΕΔ, που αποτελούν βασικό πυλώνα της Εθνικής Ισχύος της χώρας, και εν προκειμένω την ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της σχετικής διαδικασίας και της βέλτιστης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ.

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Ν. Χατζηαθανασίου
Γραμματέας Τομέα Άμυνας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ρυθμός Επικαιρότητας - 24.06.2022