Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα

Θέμα: «Να μην είναι θύματα της αύξησης των αντικειμενικών αξίων και πάλι οι αδύναμοι –  Αναγκαία η προσαρμογή των αφορολόγητων ποσών και των φορολογικών συντελεστών. Να κατατεθούν αναλυτικά συγκριτικά στοιχεία παλιών και νέων αξιών»

Με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 57732 ΕΞ 2021/18.05.2021 (2375 Β’) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών θεσπίστηκε η αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και με ημερομηνία ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πού δημοσίευσε το Υπουργείου Οικονομικών 55% του συνόλου των ζωνών εμφανίζουν αύξηση, με μέσο όρο αύξησης 19,5%. Ειδικά σε 133 ζώνες, από τις 165 όπου έχουμε ένταξη στο σύστημα με επέκταση της ζώνης επέρχεται αύξηση των τιμών ζώνης 41%, κατά μέσο όρο, σε σχέση με τις υφιστάμενες. Παράλληλα, από τις νέες εντάξεις στο σύστημα, δηλαδή για 3.478 περιπτώσεις, το 40% εμφανίζει αύξηση, με μέσο όρο αύξησης 26%. Ωστόσο απέφυγε να χορηγήσει συγκεντρωτικά συγκριτικά στοιχεία για το προηγούμενο και το νέο ύψος των τιμών ζώνης και παραθέτοντας μόνο επιλεκτικά παραδείγματα.

Είναι προφανές ότι οι αυξήσεις αυτές θα προκαλέσουν πρόσθετες επιβαρύνσεις σε μια σειρά από φόρους, ανταποδοτικά τέλη και πρόστιμα που έχουν ως βάση υπολογισμού την αντικειμενική αξία των ακινήτων. Οι αυξήσεις αυτές προφανώς θα είναι εξαιρετικά υψηλές σε περιοχές όπου έχουμε επεκτάσεις ζωνών ή νέες εντάξεις.

Η Κυβέρνηση έχει ήδη  εξαγγείλει, χωρίς όμως συγκεκριμένες δεσμεύσεις, την αναπροσαρμογή του ΕΝΦΙΑ και ειδικότερα του τρόπου υπολογισμού του ώστε με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο να μην «προκύψουν επιβαρύνσεις για τη μεσαία τάξη» με μια αμφίσημη αναφορά ότι θα «επιβαρυνθούν όμως κατοικίες σε περιοχές της χώρας που υπο-φορολογούνταν».

Επισημαίνεται όμως ότι η επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων θα είναι ιδιαίτερη υψηλή ειδικά στις περιπτώσεις των φόρων γονικής παροχής, δωρεάς και κληρονομιάς όπου οι φορολογικοί συντελεστές επιβάλλονται πάνω από συγκεκριμένα επίπεδα αφορολόγητων ποσών, βάσει του βαθμού συγγενείας του αποδέκτη του ακινήτου, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές μεταβιβάσεις θα ξεπερνούν πλέον κατά μεγάλο βαθμό τα αφορολόγητα αυτά όρια.

Επίσης είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί από την Κυβέρνηση η επίδραση της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών και στις υφιστάμενες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών, της προπτωχευτικής και πτωχευτικής διαδιακασίας με πλέον φλέγον ζήτημα το να μην οδηγήσει το νέο σύστημα ευάλωτους δανειολήπτες εκτός, της έστω ισχνής και προβληματικής, προστασίας που προβλέπει ο νέος πτωχευτικός κώδικας.  Επισημαίνεται ότι βάσει του υφιστάμενου πλαισίου θεωρούνται ευάλωτοι δανειολήπτες όσων η αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 15.000 ευρώ για κάθε μέλος και μέχρι 180.000 ευρώ ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Δεδομένων των ανωτέρω ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Προτίθεται να προβείτε στην αναγκαία αναπροσαρμογή όχι μόνο του ΕΝΦΙΑ αλλά και των υπολοίπων φόρων και τελών με έμφαση ειδικά στις περιπτώσεις όπου η υπέρβαση των αφορολόγητων ποσών θα οδηγήσει σε σημαντικές συγκριτικά επιβαρύνσεις, ιδίως στη φορολογία φόρων γονικής παροχής, δωρεάς και κληρονομιάς;
  • Δεσμεύεται ότι οι όποιες αναπροσαρμογές που θα επιδιώξει στη φορολογία που επηρεάζεται από την αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών δεν θα επιβαρύνει τους λιγότερο προνομιούχους συμπολίτες μας, που εδώ και μια πενταετία αποποιούνται μαζικά κληρονομιές, αλλά τον μεγάλο πλούτο βάσει και των συμπερασμάτων της πρόσφατα δημοσιευθείσας έκθεσης του ΟΟΣΑ για τη φορολογία κληρονομιών και δωρεών στα κράτη μέλη του;
  • Θα μεριμνήσετε ώστε η αύξηση των αντικειμενικών αξιών δεν θα οδηγήσουν ευάλωτους δανειολήπτες εκτός του έστω και ισχνού και προβληματικού πλαισίου προστασίας που προβλέπει ο νέος πτωχευτικός κώδικας και ότι σε κάθε περίπτωση θα αυξήσει τη διαπραγματευτική ισχύ των οφειλετών και όχι των πιστωτών σε όλες τις προπρωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες;
  • Και καλείσθε, προς ενημέρωση της Βουλής, να καταθέσετε αναλυτικά στοιχεία αντιπαραβολής όλων των παλαιών και των νέων τιμών ζώνης (συμπεριλαμβανομένων και των νέων εντάξεων) με παράθεση των απόλυτων και ποσοστιαίων μεταβολών τους καθώς και όλων των άλλων αλλαγών των μεταβλητών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακίνητων.

                                                                                                                                              Αθήνα 11.06.2021

     Οι ερωτώντες βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Κώστας Σκανδαλίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας για εργαζόμενες με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου που συνάπτεται με το δημόσιο ή τους ΟΤΑΓιώργος Φραγγίδης: «Το εργασιακό νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από συντηρητισμό, συμπόρευση με τους ισχυρούς της αγοράς εργασίας και πρόκριση του ατομικού έναντι του συλλογικού»