Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη

ΘΕΜΑ: «Έγγραφο Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (Π.Ο.Α.Ε.Α)»

Κύριε Υπουργέ,

Σας καταθέτουμε ως αναφορά το υπ’ αριθμ. 15/21-9-2021 έγγραφο της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (Π.Ο.Α.Ε.Α), με το οποίο εκφράζει την δυσαρέσκειά της για τον αποκλεισμό των ελάχιστων εναπομεινάντων τέκνων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, από το να προσληφθούν ως ειδική κατηγορία στο Δημόσιο.

Κατόπιν αυτών, αιτείται να δύναται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι απόγονοι Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης σύμφωνα με τον νόμο 2643/1998 όπως ίσχυε μέχρι το 2015 στις 14 προκηρύξεις του ΟΑΕΔ που αφορούν σε ειδικές κατηγορίες, χωρίς να ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4778/2021 (άρθρο 35) που τροποποιούν το άρθρο 1 του ν. 2643/1998.

Επιπλέον, ζητείται η παράταση της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών, για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην κατάθεσή τους.

Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη τα αιτήματα της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (Π.Ο.Α.Ε.Α.) και να μας ενημερώσετε για τις αποφάσεις και τις ενέργειες σας.  

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Οι Αναφέροντες Βουλευτές,

Γιώργος Μουλκιώτης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ενδελεχής έρευνα, καταλογισμός ευθυνών και ενίσχυση μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων με αφορμή το εργατικό ατύχημα στο ΚιλκίςΑνδρέας Πουλάς: «Στο θέμα της κοινωνικής πρόνοιας η Κυβέρνηση κάνει πολύ λίγα πολύ αργά»