Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ομιλία του Ειδικού Αγορητή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστα Σκανδαλίδη, στην ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθούμε λίγο επί της ουσίας σε αυτού του τύπου τη νομοθέτηση, γιατί ίσως μπερδεύουμε τα πράγματα ανάμεσα στα εφαρμοζόμενα και σε αυτά που κάνει μια κωδικοποίηση νομοθεσίας μέσα από μια συγκεκριμένη επιτροπή. 

Έχουμε το νομοθέτημα: «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων». Τι κάνει αυτό; Αντικαθιστά τον παλιό Κώδικα, που θεσπίστηκε με τον ν. 356/1974. 

Και μόνο επειδή επιχειρούμε να κωδικοποιήσουμε σωρεία διατάξεων, οι οποίες προστέθηκαν σαράντα οκτώ χρόνια μετά από την προηγούμενη, σ’ ένα θέμα που ετησίως εισφέρονται απίστευτος αριθμός νέων ρυθμίσεων, είναι εξ αντικειμένου μια θετική πρωτοβουλία. Έτσι την κρίνουμε και απέναντι στους ανθρώπους που έκαναν αυτή τη δουλειά και είναι μια δουλειά πολύ χρηστική. 

Προφανώς, λοιπόν, ένα τέτοιο νομοθέτημα αξιολογείται πάντα θετικά ως προς τον σκοπό του, που είναι η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και της εμπιστοσύνης του πολίτη απέναντι στο κράτος, μέσω της καταπολέμησης της πολυνομίας, της συστηματοποίησης και της αποσαφήνισης διάσπαρτων διατάξεων και τον εκσυγχρονισμό παρωχημένων ρυθμίσεων. 

Με αυτή την έννοια, ευχαρίστησα στην τοποθέτησή μου στην επιτροπή  τους ανθρώπους της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που εργάστηκαν για να κάνουν αυτήν την κωδικοποίηση.

Θα μου επιτρέψετε μια γενικότερη αναφορά στο θέμα της κωδικοποίησης. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η μεγαλύτερη πληγή στη λειτουργία του ελληνικού κράτους, εδώ και πολλές δεκαετίες, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στην πολιτική, είναι η ασυνέχεια:

Νόμοι που ψηφίζονται και καταργούνται πριν υλοποιηθούν. Είναι απίστευτη διαδικασία. Νόμοι που ψηφίζονται -ακόμα χειρότερα- και ξαναψηφίζονται μετά από χρόνια οι ίδιοι. Νόμοι που εφαρμόζονται και συνυπάρχουν με νέους, οι οποίοι έρχονται σε αντιπαράθεση και ψάχνουν οι διάφοροι πολίτες και οι διάφορες υπηρεσίες που ασχολούνται με αυτά τα αντικείμενα να βρουν μέσα από την πολυδαίδαλη νομοθεσία και τους απίστευτους συντρέχοντες νόμους, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ποια είναι τα λεπτομερειακά εκείνα στοιχεία, που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε μια… Αυτός είναι ο ορισμός της γραφειοκρατίας. Η πολυνομία είναι άσκηση μαρτυρίου στους πολίτες. Και είναι ακριβώς αυτός ο τύπος της νομοθέτησης που στην Ευρώπη θεωρείται κακή νομοθέτηση.

Ένα από τα κεντρικά ζητήματα της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας είναι η καλύτερη νομοθέτηση και είναι φανερό ότι ξεκινάει από τις κωδικοποιήσεις. Είναι η αφετηρία. Ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών ή αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών ή αφορούν το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου υπάρχει πολυδαίδαλη πολυνομία, πρέπει να γίνεται πάντα κωδικοποίηση. 

Θυμάμαι το 2001, όταν ήμουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, ότι είχε ζητήσει τότε ο Πρωθυπουργός να αρχίσει μια κωδικοποίηση. Είχε αναθέσει μάλιστα στον Διευθυντή του Γραφείου του κ. Κοσμίδη να μπει σε μια επιτροπή για να γίνει κωδικοποίηση σε μεγάλους τομείς της νομοθεσίας. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Δεν νομίζω ότι ο τρόπος που νομοθετούμε και ιδιαίτερα ο τρόπος που νομοθετεί αυτή η Κυβέρνηση βοηθάει σε αυτήν την αλλαγή που είναι απολύτως αναγκαία για την πορεία της λειτουργίας του ελληνικού Κράτους. 

Γι’ αυτό, λοιπόν, είπα και στην επιτροπή ότι για τις πολιτικές ηγεσίες δεν μπορεί να υπάρξει η ίδια αναγνώριση, που γίνεται, για τις επιτροπές που κάνουν αυτή τη δουλειά. Διότι, όσοι ζούμε τη νομοθετική διαδικασία από κοντά, βλέπουμε συχνά, ιδιαίτερα με αυτήν την Κυβέρνηση, το φαιδρό θέαμα, οι ίδιοι οι Υπουργοί που τη μια μέρα κωδικοποιούν, την επόμενη μέρα να νομοθετούν ή ακριβέστερα να κάνουν τροποποιήσεις ad hoc, για θέματα στα οποία κάποιοι επόμενοι θα κωδικοποιήσουν για να ξεχειλώσουν, όμως, στη συνέχεια κάτι άλλο και πάει σε έναν φαύλο κύκλο ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει. 

Αν θέλουμε ειλικρινά να πλήξουμε την πολυνομία, την κακονομία και την αντινομία που περιγράφετε στην Έκθεση Ρυθμιστικών Συνεπειών του νομοσχεδίου πρέπει να κάνουμε μια επισταμένη δουλειά πάνω σε όλους τους μεγάλους τομείς, όπως είπα προηγούμενα, που έχουν σχέση με τη λειτουργία του ελληνικού Κράτους. 

Ωστόσο, για μας θα έπρεπε να αποσαφηνιστεί από τον Υπουργό πιο ρητά το πεδίο εφαρμογής του νόμου. Διότι, διαβάζοντας κάποιος ότι αντικαθίσταται ο ν. 356/1974 περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων θα αναρωτηθεί γιατί φτάσαμε στα τέλη του 2022 για να αναθεωρήσουμε ένα τέτοιο νομοθέτημα το οποίο θεσπίστηκε το τελευταίο έτος της χούντας με ημερομηνία εφαρμογής τον τελευταίο μήνα της χούντας, δηλαδή τον Ιούλιο του 1974, και παρέμεινε η βάση για την είσπραξη κάποιων δημόσιων εσόδων έως και σήμερα.

Από το 2013, μαζί με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, θεσπίστηκε και ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών για όλους τους κύριους φόρους, δηλαδή τον φόρο εισοδήματος, τον ΦΠΑ, τον ΕΝΦΙΑ, τον φόρο κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια και μια σειρά από τουλάχιστον σαράντα δύο φόρους. Παρ’ όλα αυτά, ο Κώδικας έχει ένα πεδίο εφαρμογής σε δημόσια έσοδα, πέραν των φόρων αυτών. Γι’ αυτό πρέπει να μας τα εξηγήσει η Κυβέρνηση. 

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι η κωδικοποίηση δεν είναι πανάκεια και ούτε από μόνη της σταματά την πολυνομία, γιατί επισημαίνεται μόνο συγκριτικά ότι και στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών μέσα σε εννέα χρόνια, από τα ογδόντα δύο άρθρα του, μόνο τρία έχουν μείνει χωρίς τροποποίηση. 

Αυτό που πρέπει να αξιολογείται είναι αν οι τροποποιήσεις είναι αποτέλεσμα της δυναμικής των κοινωνικοοικονομικών θεμάτων που ρυθμίζονται και των αναγκών που προκύπτουν ή είναι αποτέλεσμα της πίεσης πελατειακών συμφερόντων. Και να φροντίσουμε να φτιάχνουμε κανόνες δικαίου που προβλέπουν την πρώτη και δεν κάμπτονται από τις δεύτερες. 

Τώρα, θα πω μια κουβέντα για τη θετική μας ψήφο. Από τη στιγμή που υπάρχει η έννοια της κωδικοποίησης και έχει γίνει αυτή η δουλειά κι έχει έρθει εδώ μετά από μια τέτοια πολύμηνη –φαντάζομαι- προεργασία και επεξεργασία, η οποία γίνεται με μεγάλο φόρτο και με μεγάλη επιμονή και μόχθο, η θέση μας είναι αυτονόητα θετική.

Εκείνο που πρέπει να σας πω όμως, επειδή άκουσα αυτή την αντιπαράθεση ανάμεσα στην Κυβέρνηση και στην Αξιωματική Αντιπολίτευση από εχθές από την Επιτροπή και τη βλέπω και σήμερα να εξελίσσεται και που αφορά τους πλειστηριασμούς ή που αφορά το πτωχευτικό δίκαιο, είναι ότι εμείς καταψηφίσαμε και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, όταν τους έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, και το πτωχευτικό δίκαιο, όταν το έφερε η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μεγάλη αντίθεση και με τις δύο ρυθμίσεις.

Όμως, αυτοί οι νόμοι που ψηφίστηκαν, περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση. Το αν η Κυβέρνηση θέλει να φέρει αμέσως μετά και κάποιον άλλον πτωχευτικό κώδικα, για να αλλάξει το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο να το φέρει. Στην κωδικοποίηση δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Η επιτροπή είναι αναγκασμένη να κωδικοποιήσει τις διατάξεις των υφιστάμενων νόμων. Φέρνει έναν κώδικα σήμερα η Κυβέρνηση στη Βουλή. 

Με αυτή την έννοια, λοιπόν, παρά την αντίθεση μας και με τους δύο νόμους, και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και με το πτωχευτικό δίκαιο, εμείς υπερψηφίζουμε την κωδικοποίηση. 

Τέλος, για να κλείσω θέλω να πω το εξής. Κύριε Υπουργέ, καταθέσαμε μια τροπολογία για τις ογδόντα πέντε χιλιάδες οικογένειες στις οποίες την περίοδο 2006-2009 χορηγήθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Η αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου όλη αυτή την περίοδο, η οποία αυτήν την εποχή κορυφώνεται, ανέτρεψε κάθε αναλογία παροχής και αντιπαροχής για τους δανειολήπτες. Έφτασαν σε τραγικό αδιέξοδο. Χρόνια κάνουν δικαστικές προσπάθειες για να λυθεί το θέμα, όμως, είναι ακόμα άλυτο. Καταθέσαμε, λοιπόν, μια τροπολογία. Το περιεχόμενό της θα αναλυθεί στη συνέχεια από τους Βουλευτές της παράταξής μας. Ελπίζω η Κυβέρνηση να τη δει με θετικό τρόπο.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Χρήστος Γκόκας: «Η Κυβέρνηση δεν επιθυμεί στην πράξη το διάλογο, που προσχηματικά επικαλείται, για μια πραγματική μεταρρύθμιση στα ΑΕΙ»