Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ομιλία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κινηματος Αλλαγής Κώστα Σκανδαλίδη επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Κάθε φορά που μιλάμε για τη Δικαιοσύνη θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο οφείλει να σκύβει με τη μέγιστη δυνατή περίσκεψη και την πιο καθαρή ματιά σε ένα θεσμό συνταγματικά κατοχυρωμένο που ασκεί μια ανεξάρτητη εξουσία.

Πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι γεγονός ότι όσες προσπάθειες και να έγιναν στο παρελθόν, τις περισσότερες από τις οποίες έκανε η δική μας παράταξη, η οποία σε μια θητεία της ίδρυσε και την αντίστοιχη σχολή, τα προβλήματα παραμένουν πολλά και παρά τη σωρεία των δικαστών με συνείδηση του ρόλου και της λειτουργίας τους οξύνονται και πολλαπλασιάζονται διαρκώς. Ιδιαίτερα πολλαπλασιάζονται στη σημερινή εποχή όπου όλες οι τεκτονικές αλλαγές, που γεμίζουν ανασφάλεια, αβεβαιότητα και φόβο τους πολίτες, καθιστούν την αντιμετώπιση των προβλημάτων παραβατικότητας, ανομίας, εγκλημάτων κατεπείγουσας προτεραιότητας.

Το φαινόμενο σήμερα μεγαλώνει και πρέπει να παραδεχτούμε εδώ στο Κοινοβούλιο ότι οι αλλαγές που συντελούνται στον θεσμό, που επαναλαμβάνω τις περισσότερες από τις οποίες τις έκανε η δική μας παράταξη, είναι βραδύτερες από τις αλλαγές που απαιτούν οι περιστάσεις και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό θέμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι στη Συνταγματική Αναθεώρηση του 2019 προτείναμε την αναβάθμιση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου σε ένα συμβούλιο υψηλής στάθμης με μια γενναία τροποποίηση της ισχύουσας διάταξης. Θέλαμε να απαντήσουμε με τρόπο πιο ριζικό στο κεντρικό αίσθημα των πολιτών που συνεχώς τροφοδοτείται εν πολλοίς από το έλλειμμα εμπιστοσύνης του θεσμού με βάση τον τρόπο που δικάζονται, εξετάζονται, αξιολογούνται και αποφασίζονται τα προβλήματα που έχουν σε σχέση με τη Δικαιοσύνη.

Μια πολυεπίπεδη μεταρρύθμιση στον χώρο αυτό σημαίνει ουσιαστικά πέντε πράγματα, κατά τη γνώμη μας:

Πρώτον, ο εκσυγχρονισμός της βασικής νομοθεσίας, η υπόθεση, δηλαδή, των κωδίκων, η οποία ουσιαστικά οδηγεί στην ποιοτική βελτίωση της απόδοσης της Δικαιοσύνης, στην κατάργηση της πολυνομίας, στη δυνατότητα οι αποφάσεις να παίρνονται με πιο καθαρά κριτήρια.

Δεύτερον, οι εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών. Μιλάμε για τη διαμεσολάβηση, που ουσιαστικά απαλλάσσει από το πολυάριθμο και ανεκτέλεστο των δικαστικών υποθέσεων, αποσυμφορίζει ουσιαστικά τα δικαστήρια και τη δυνατότητα που έχουν, άρα, να παίξουν πιο σημαντικό ρόλο και πιο καθαρό στο κράτος δικαίου.

Τρίτον, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη όπου χτυπάμε τη γραφειοκρατία με έναν επιτέλους αποτελεσματικό τρόπο.

Τέταρτον, η δικαστική εκπαίδευση, επιμόρφωση, αξιολόγηση, που είναι η ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Και, πέμπτον, ένας νέος δικαστικός χάρτης με μια ανατροπή, αλλαγή χωροταξική και θεματική ανακατανομή των δικαστηρίων, έτσι ώστε να γίνουν σε σημερινές συνθήκες πιο αποτελεσματικά και να παίρνουν πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά τις αποφάσεις.

Είναι πέντε πολύ συγκεκριμένοι άξονες που απαιτούν ένα συνεκτικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Ό,τι συμβάλλει γενικά ή ειδικά χωρίς να συνοδεύεται από αρνητικές διατάξεις που αναιρούν το περιεχόμενο αυτής της μεταρρύθμισης το θεωρούμε θετικό και το υπερψηφίζουμε.

Το νομοσχέδιο, λοιπόν, που φέρνει σήμερα η Κυβέρνηση εντάσσεται στον άξονα της δικαστικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και αξιολόγησης, δεν τροποποιεί απλά, αλλά ουσιαστικά αντικαθιστά τον υπάρχοντα νόμο, δεν τον τροποποιεί απλά, έχει θετικά σημεία και για αυτό και η θέση μας είναι θετική.

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι ένα σχολείο επιλογής, εξειδίκευσης, επιμόρφωσης και αξιολόγησης με στόχο ένα δικαστικό σώμα υψηλής στάθμης, σύγχρονης εκπαίδευσης και λειτουργίας.

Όσον αφορά στην επιλογή, στον τρόπο που γίνεται επιλογή, έχει κάνει και η Εισηγήτριά μας την παρατήρηση σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό κ.λπ.. ότι πρέπει να γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια και προφανώς να μην εμφιλοχωρεί η αμφιβολία ότι η συνέντευξη με το μεγάλο ποσοστό που δίνεται σε αυτήν μπορεί να αλλοιώσει τα πραγματικά γεγονότα της γνωστικής, ας πούμε, δυνατότητας που έχουν οι υποψήφιοι.

Σε ό,τι αφορά την εξειδίκευση, είναι η κλαδική κατανομή, είναι αυτό που χρειάζεται να γίνει με ξεχωριστά σώματα σε κάθε επίπεδο που έχουν σχέση με ξεχωριστές δικαστικές υποθέσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην υπάρχει μια διαδικασία κάποιας ειδικής μεταχείρισης από συγκεκριμένους ειδικούς για τα θέματα του πόθεν έσχες, παραδείγματος χάριν, ή τα θέματα του οικονομικού εγκλήματος ή άλλα θέματα. Έχει γίνει μια κάποια εξειδίκευση, αλλά δεν αρκεί.

Όσον αφορά την επιμόρφωση, όταν όλα τρέχουν με την ταχύτητα αστραπής, οι δημόσιοι λειτουργοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι πρέπει να γίνονται γνώστες των θεμάτων και των διαδικασιών, έτσι ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν με την εποχή μας.

Και, τέλος, η αξιολόγηση σημαίνει να γίνεται ουσιαστικά και όχι τυπικά, έτσι ώστε να υπάρχουν ανεξάρτητοι, πραγματικά ανεξάρτητοι δικαστές.

Όλα αυτά τα θέματα προφανώς αποτελούν αντικείμενο της σημερινής πρότασης της Κυβέρνησης. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι επείγουσα ανάγκη η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών να λειτουργεί με αξιοκρατικό και αποδοτικό τρόπο, με το καλύτερο εκπαιδευτικό προσωπικό, με το βέλτιστο πρόγραμμα σπουδών για τους νέους δικαστές και εισαγγελείς.

Το κράτος δικαίου, δυστυχώς, στη χώρα μας εξακολουθεί παρά τα βήματα που έγιναν να είναι ζητούμενο και εδώ θα πρέπει να υπάρχει, επειδή αφορά μια πραγματικά ανεξάρτητη εξουσία, και μια πολύ συγκεκριμένη συναινετική και ουσιαστική μέσα από συστηματικό διάλογο, μέσα από τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου, κατοχύρωση αυτής της τεράστιας υπόθεσης που αφορά τη Δημοκρατία μας.

Εμείς ψηφίζουμε την κυβερνητική πρόταση και ελπίζουμε κάποτε το συνολικότερο μεταρρυθμιστικό σχέδιο να συμπεριλάβει και τους πέντε τομείς που προανέφερα με έναν συνεκτικό τρόπο, έτσι ώστε πραγματικά να γίνει μια ριζική αλλαγή που θα βοηθήσει στην πιο γρήγορη αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων προβλημάτων.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Σε εκκρεμότητα η δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο ΕλληνικόΓιώργος Καμίνης: «Χρειαζόμαστε έναν άρτια εκπαιδευμένο και με υψηλό αίσθημα καθήκοντος δικαστή»