Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Αθήνα, 05/06/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Τελειώνει η θητεία της Εθνικής Συντονίστριας για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. Πότε επιτέλους θα εκπονηθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης;»

Το θέμα φέρνει εκ νέου στη Βουλή ο βουλευτής Λάρισας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, κ. Κώστας Μπαργιώτας. Απαντώντας στις 13/03/2018 σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή για την έλλειψη Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών, ο Υπουργός Υγείας παραδέχθηκε ότι «Αυτό που υπήρχε ως μεγάλο έλλειμμα -και σωστά το εντοπίζετε- ήταν ένα συνολικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει τις συνέργειες και τη διασύνδεση ανάμεσα στις δομές. Αυτό μας λείπει πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη περίοδο αυτό που για εμάς ήταν σε προτεραιότητα ήταν να διασφαλίσουμε την λειτουργικότητα και την επιβίωση των σημερινών δημόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κατά των ναρκωτικών και γενικά κατά των εξαρτήσεων… Πήγε λίγο πίσω η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Υπάρχει Εθνική Στρατηγική 2014 – 2020. Αυτό που μένει είναι να γίνει πιο λεπτομερές το σχέδιο δράσης και να μην είναι απλώς η συνάθροιση των επιμέρους σχεδίων κάθε φορέα».
Είχε προηγηθεί στις 22/01 η πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών για το 2018. Στη συνεδρίαση ο Υπουργός είπε, μεταξύ άλλων, «παρά την έλλειψη εθνικής στρατηγικής, τα τελευταία χρόνια γίνεται αθόρυβη μεν, πολύ σημαντική δε δουλειά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς» και η Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών τόνισε ότι «η Επιτροπή θα εργαστεί πάνω στις προτεραιότητες που τέθηκαν από τον Υπουργό. Στόχος της επιτροπής είναι η εκπόνηση εθνικής στρατηγικής και εθνικού σχεδίου δράσης».
Ωστόσο, παρόλο που από τον Ιούνιο του 2013 διορίστηκε Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών η κ. Χρ. Παπουτσοπούλου–Διαμαντοπούλου (ΦΕΚ Φύλλο 251, 5 Ιουνίου 2013) με θητεία 5 ετών που λήγει σήμερα, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά δεν έχει ακόμα εκπονηθεί και μάλιστα από το 2013 έως σήμερα παρατηρείται πλήρης αδράνεια στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Ο βουλευτής ρωτά τον Υπουργό: 1) Πότε θα εκπονηθεί και εγκριθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών; Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μετά την πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών στις 22/01; 2) Με την ολοκλήρωση της πενταετούς θητείας της Εθνικής Συντονίστριας για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών πως αξιολογείτε τη δράση της; Θα προτείνετε την ανανέωση της θητείας της;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: «Πότε επιτέλους θα εκπονηθεί και εγκριθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών;»

Απαντώντας στις 13/03/2018 σε επίκαιρη ερώτησή μου για την έλλειψη Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών, ο Υπουργός Υγείας παραδέχθηκε ότι «Αυτό που υπήρχε ως μεγάλο έλλειμμα -και σωστά το εντοπίζετε- ήταν ένα συνολικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει τις συνέργειες και τη διασύνδεση ανάμεσα στις δομές. Αυτό μας λείπει πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη περίοδο αυτό που για εμάς ήταν σε προτεραιότητα ήταν να διασφαλίσουμε την λειτουργικότητα και την επιβίωση των σημερινών δημόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κατά των ναρκωτικών και γενικά κατά των εξαρτήσεων… Πήγε λίγο πίσω η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Υπάρχει Εθνική Στρατηγική 2014 – 2020. Αυτό που μένει είναι να γίνει πιο λεπτομερές το σχέδιο δράσης και να μην είναι απλώς η συνάθροιση των επιμέρους σχεδίων κάθε φορέα».
Είχε προηγηθεί στις 22/01 η πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών για το 2018. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών της χώρας, ο συντονισμός και η προώθηση των αναγκαίων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων εκ μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, η παρακολούθηση εφαρμογής τους και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλή των Ελλήνων (παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4139/2013, ΦΕΚ 74/τ. Α’/20-03-2013). Στη συνεδρίαση ο Υπουργός είπε, μεταξύ άλλων, «παρά την έλλειψη εθνικής στρατηγικής, τα τελευταία χρόνια γίνεται αθόρυβη μεν, πολύ σημαντική δε δουλειά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς» και η Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών τόνισε ότι «η Επιτροπή θα εργαστεί πάνω στις προτεραιότητες που τέθηκαν από τον Υπουργό. Στόχος της επιτροπής είναι η εκπόνηση εθνικής στρατηγικής και εθνικού σχεδίου δράσης».

Επειδή, παρόλο που από τον Ιούνιο του 2013 διορίστηκε Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών η κ. Χρ. Παπουτσοπούλου–Διαμαντοπούλου (ΦΕΚ Φύλλο 251, 5 Ιουνίου 2013) με θητεία 5 ετών που λήγει σήμερα, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά δεν έχει ακόμα εκπονηθεί και μάλιστα από το 2013 έως σήμερα παρατηρείται πλήρης αδράνεια στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πότε θα εκπονηθεί και εγκριθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών; Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μετά την πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών στις 22/01;
2) Με την ολοκλήρωση της πενταετούς θητείας της Εθνικής Συντονίστριας για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών πως αξιολογείτε τη δράση της; Θα προτείνετε την ανανέωση της θητείας της;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.