Σε Ανακοινώσεις

Για ακόμη μια φορά η Κυβέρνηση  θυσιάζει την ουσία για την επικοινωνία.
Η Αρχή Προσφυγών είναι ανεξάρτητο όργανο. Οι, έστω και έμμεσες, παραινέσεις προς αυτήν θιγούν το κύρος και την  ανεξαρτησία της

Η αρμοδιότητα της κυβέρνησης είναι να προτείνει λύσεις για τα κοινωνικά προβλήματα με νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Αυτό οφείλει να κάνει και τώρα, στο πνεύμα του ν. 3838/2010.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Διαδικτυακή εκδήλωση-συζήτηση: «Από το φυσικό αέριο στο Χρηματιστήριο Ενέργειας»Ρυθμός Επικαιρότητας - 29.03.2022