Σε Ανακοινώσεις

Με αφορμή τη διαβούλευση για τις προτάσεις της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, επισημάνουμε τα ακόλουθα: 

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις των τριών Υπουργών για το ζήτημα κρίνονται ως αποσπασματικές και αμφίβολης αποτελεσματικότητας. 

Η Κυβέρνηση έχει ήδη δοκιμάσει να αντιμετωπίσει την οπαδική βία με τον ν. 4809/2021. Ενώ όμως το θεσμικό πλαίσιο υπήρχε και υπάρχει, η βία συνεχίζεται. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, που να ενισχύει ουσιαστικά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας.  

Όσον αφορά στο κομμάτι της καταστολής, η κυβέρνηση επιμένει να αντιμετωπίζει το ζήτημα ως αμιγώς αθλητικό, παραβλέποντας τη μετεξέλιξή του σε μορφή οργανωμένου εγκλήματος. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν προχωρά στην αναβάθμιση του σχεδιασμού του προς αυτή την κατεύθυνση, όπως έχει ζητήσει το Κίνημα Αλλαγής και έχει υποδείξει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Αναδεικνύονται, λοιπόν, τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιος προκαλεί την οπαδική βία;

2. Ποιος φορέας μελετάει το προφίλ όσων συμμετέχουν σε περιστατικά οπαδικής βίας, ώστε τα μέτρα να είναι προσαρμοσμένα σε αυτή την κατεύθυνση;

3. Ποια πρόσθετα προληπτικά μέτρα πρόκειται να λάβει η Πολιτεία; 

Το Κίνημα Αλλαγής θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία ενός κώδικα δεοντολογίας όλων των παραγόντων (ομάδων, συνδέσμων, ιδιοκτητών, θεσμικών οργάνων αθλητισμού και αρχών διοργάνωσης αθλητικών διοργανώσεων) ώστε να συμβάλει στην σύνταξη ενός αθλητικού – κοινωνικού συμβολαίου συνευθύνης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Κίνημα Αλλαγής αναλαμβάνει το επόμενο διάστημα πρωτοβουλίες για το άνοιγμα μιας ευρείας δημόσιας συζήτησης για την κουλτούρα της ανοχής της βίας στην κοινωνία, καθώς και για τη διατύπωση σχετικών προτάσεων.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ρυθμός Επικαιρότητας - 23.02.2022Ρυθμός Επικαιρότητας - 24.02.2022