Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Από τους Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής κατατέθηκαν επτά Τροπολογίες στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 77 του σχεδίου νόμου για την παραίτηση από ένδικα μέσα του e- ΕΦΚΑ είναι αναγκαίο να ισχύσουν και για τον ΟΑΕΔΆμεση απόδοση ΑΜΚΑ στους μετακαλούμενους εργάτες γης-υπηκόους τρίτων χωρών