Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης , Κ. Πιερακάκη

Θέμα: «Ηθικά απαράδεκτη και επιχειρησιακά αδιανόητη η διάκριση της παράτασης ή μη των συμβάσεων με κριτήριο το χρόνο λήξης τους»

Στο πλαίσιο της κάλυψης αναγκών επίβλεψης και ελέγχων της Διεύθυνσης Έργων του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης και εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου στη Χώρα» προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Έργων του φορέα, κατόπιν της από 15-01-2018 προκήρυξης, υπό την  επίβλεψη του ΑΣΕΠ, με 3ετείς συμβάσεις μίσθωσης έργου:

  • 21 τοπογράφοι μηχανικοί ΠΕ για την παρακολούθηση και διαχείριση των έργων κτηματογράφησης
  • 5 τοπογράφοι μηχανικοί ΠΕ και 8 τοπογράφοι μηχανικοί ΤΕ για τον έλεγχο ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης.

Σήμερα, εκτελούνται ταυτόχρονα 77 συμβάσεις κτηματογράφησης, αριθμός μεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά. Τα χρονοδιαγράμματα των εν εξελίξει μελετών παρουσιάζουν καθυστερήσεις εξαιτίας της χαμηλής προσέλευσης  πολιτών για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας, των παρατάσεων που δόθηκαν με νόμο στις ημερομηνίες λήξης συλλογής δηλώσεων, αλλά και την τροποποίηση που επήλθε στο ν. 2308 (άρθρο 6Α), και συνεπώς το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν το 2024.

Ωστόσο,  από τον Ιούλιο του 2021 άρχισαν να λήγουν σταδιακά οι ανωτέρω 3ετείς συμβάσεις, με την τελευταία εξ’ αυτών να λήγει στις 31/3/2022. Έτσι με τροπολογία μέσω του άρθρου 159, ΦΕΚ 101Α/2021 αποφασίστηκε η δυνατότητα ανανέωσης με απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», για 1 έτος των συμβάσεων που λήγουν μέχρι τις 31/12/2021. Η ανανέωση αυτή αφορά όλους τους μηχανικούς της επίβλεψης έργων και  δύο (2) μόνο μηχανικούς του Τμήματος ελέγχου ποιότητας Έργων, εξαιρώντας από την ανανέωση 11 μηχανικούς (3 μηχανικούς ΠΕ και 8 μηχανικούς ΤΕ), οι οποίοι στο σύνολό τους απασχολούνται στο Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Έργων.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις για το λόγο της άνισης μεταχείρισης των 11 αυτών μηχανικών,

Επειδή η μη ανανέωση των συμβάσεων των 11 εργαζομένων δημιουργεί αφενός ανασφάλεια στους ίδιους και τις οικογένειες τους, αφετέρου το αίσθημα της αδικίας από την Πολιτεία,

Επειδή το γεγονός ότι οι συμβάσεις που δεν ανανεώθηκαν αφορούν εργαζόμενους, έργο των οποίων είναι ο έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου που ανατίθενται σε αναδόχους,

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεσθε να διορθώσετε την αδικία σε βάρος των 11 μηχανικών που η μόνη τους διαφοροποίηση από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους είναι η ημερομηνία λήξης της σύμβασής τους; Αν όχι γιατί; Αν ναι, σε ποιο πλαίσιο και με πότε, δεδομένου ότι οι συμβάσεις τους λήγουν τον Μάρτιο του 2022; 
  2. Δεδομένης της σοβαρότητας του έργου του ελέγχου ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης, δεν θα έπρεπε να προτάξετε – ή τουλάχιστον να αντιμετωπίστε ισότιμα – τους απασχολούμενους σε αυτό το Τμήμα του Εθνικού Κτηματολογίου, παρατείνοντας έγκαιρα τις συμβάσεις τους; Η μη παράταση των συμβάσεων 11 εργαζομένων μηχανικών του Τμήματος αυτού δεν είναι προφανές ότι υποβαθμίζει τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αχμέτ Ιλχάν

Γιώργος Μουλκιώτης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Έμπρακτη προφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων και της υγείας όλων των εργαζομένων που νοσούν από COVID-19Φώφη Γεννηματά: «Μεγάλο έλλειμμα για τη χώρα η απουσία ενιαίας εθνικής στρατηγικής»