Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Ισότιμη αντιμετώπιση των απασχολούμενων συνταξιούχων λόγω γήρατος και των απασχολούμενων συνταξιούχων λόγω θανάτου – ισότιμη αντιμετώπιση τέκνων θανόντων συνταξιούχων ».

Αιτιολογική Έκθεση

1.Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016 μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας συνταξιοδότησης αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής δι­άρκειας της εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, το πενήντα τοις εκατό (50%) της σύνταξης.

Αντίθετα, στην περίπτωση που συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος (γήρατος και αναπηρίας) εργάζεται δεν μειώνεται καθόλου η σύνταξη : των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, β. Των ψυχικά ασθενών του άρθρου 23 του ν. 4488/ 2017 (Α΄ 176).

γ. των συνταξιούχων με βάση τον ν. 612/1977 (Α΄ 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν, δ. Των συνταξιούχων του τετάρτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), ε. Όσων λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), στ. Των πολύτεκνων, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ζ. Των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) η. των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Με την παρούσα και  για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης αφενός των απασχολούμενων συνταξιούχων λόγω γήρατος και αφετέρου των απασχολούμενων συνταξιούχων λόγω θανάτου, των οποίων το ύψος των συντάξεων είναι πολύ χαμηλότερο, προτείνεται  η ενιαιοποίηση των διατάξεων και, συνεπώς, η εξαίρεση από τις μειώσεις των συντάξεων λόγω θανάτου στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος λόγω θανάτου υπάγεται σε μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ.  4 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016.

2. Με την περ. β της παρ. 1Β του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 μεταξύ των δικαιούχων της σύνταξης λόγω θανάτου ή ασφαλισμένου είναι και τα «άγαμα τέκνα του θανόντος που δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας». Η πρόβλεψη αυτή ισχύει για θανάτους από 17/5/2016 και εφεξής (δηλαδή από την ισχύ του ν. 4387/2016), ενώ για θανάτους πριν την 17/5/2016 τα άγαμα τέκνα δικαιούνται τη σύνταξη του θανόντος γονέα τους μέχρι το 24ο έτος, με την επιπλέον προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Έτσι, στην περίπτωση παιδιών ή φοιτητών αυτής της κατηγορίας που για λόγους επιβίωσης ασκούν ακόμη και μία περιστασιακή εργασία ή ημιαπασχόληση λίγων ωρών την εβδομάδα, διακόπτεται η σύνταξή τους, κάτι που δεν εφαρμόζεται για απασχολούμενα παιδιά  όταν ο θάνατος του γονιού τους συνέβη μετά την 17/2016.

Με την προτεινόμενη διάταξη προτείνεται η ισότιμη αντιμετώπιση αυτών των τέκνων, ώστε σε περίπτωση που απασχολούνται, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας θανάτου του γονέα τους, να δικαιούνται τη σύνταξή του.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2022

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» τροποποιείται άρθρο ως εξής:

Άρθρο…

1. Στο τέλος της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 ,προστίθεται εδάφιο ως   ακολούθως: 

« Κατ’ εξαίρεση δεν επιβάλλεται η μείωση του προηγούμενου εδαφίου για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 20 .»

2. Η περίπτωση β) της παρ. 1Β του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 ισχύει ανεξαρτήτως της ημερομηνίας θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου.

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Ευαγγελία Λιακούλη

Γιώργος Μουλκιώτης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιώργος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Ιλχάν Αχμέτ

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Χρήστος Γκόκας

Χάρης Καστανίδης

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτρης Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γιώργος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ρυθμίσεις για τους ελέγχους της Δημόσιας Υπηρεσίας ΑπασχόλησηςΕυαγγελία Λιακούλη: «Να ξεκαθαρίσει τη θέση της η Κυβέρνηση, για τους μόνιμους διορισμούς στην Αυτοδιοίκηση»