Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κ. Πιερρακάκη κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Ροδόπης και Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής του Κινήματος Αλλαγής κ. Ιλχάν Αχμέτ, σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους εποπτευόμενους φορείς του.

Στην ερώτηση επισημαίνεται πως από τα οικονομικά στοιχεία 1441 διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους εποπτευόμενους φορείς του, προκύπτει ότι οι 943 αφορούν ποσά έως 60.000ευρώ. Είναι γνωστό πως ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει το προνόμιο στην Ελλάδα να αποφασίζει για απευθείας αναθέσεις έως 60.000 ευρώ, κάνοντας χρήση του  Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα με το άρθρ. 118 και ως εκ τούτου είναι πιθανό αυτοί οι 943 διαγωνισμοί να προχώρησαν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Επιπλέον, από τα στοιχεία προκύπτει πως πολλοί διαγωνισμοί ακόμη και για ποσά 200.000ευρώ προχώρησαν και πάλι χωρίς διαγωνιστική διαδικασία αλλά με απευθείας ανάθεση, βάση της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ τονίζει ότι μέχρι τις 20/04/2022 είτε με τη χρήση του άρθρ. 118 του ν. 4412, είτε με τη χρήση της προαναφερόμενης ΠΝΠ, φαίνεται πως είναι πιθανό ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να υπερβαίνει τις 1000(!), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διαφάνεια των διαγωνιστικών διαδικασιών και τον υγιή ανταγωνισμό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κ. Πιερρακάκη.

Θέμα: 1000 + 1 απευθείας αναθέσεις από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους εποπτευόμενους φορείς του.

Με βάση στοιχεία από τη Διαύγεια και το ΚΗΜΔΗΣ, από τον Οκτώβριο του 2019 έχουν προκηρυχθεί 1551 διαγωνισμοί συνολικής αξίας λίγο πάνω από 1 δις ευρώ, από τους φορείς που ανήκουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υποστηρίζουν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα:

ΦΟΡΕΑΣΑΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΕΘΝ. ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε…421105.302.977,37 €
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ…665.269.677,99 €
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ15126.351,59 €
ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ -…16240.555.496,74 €
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ636715.894.473,96 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ251169.071.324,39 €
Γενικό σύνολο15511.036.220.302,04 €

Από τους παραπάνω διαγωνισμούς, συλλέξαμε οικονομικά στοιχεία για τους 1441, από τα οποία προκύπτει ότι το 60% εξ αυτών ή 943 έργα αφορούν ποσά έως 60.000ευρώ. Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021 και συγκεκριμένα με το άρθρ. 118 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει το προνόμιο στην Ελλάδα να αποφασίζει για απευθείας αναθέσεις έως 60.000 ευρώ και ως εκ τούτου είναι πιθανό οι παραπάνω διαγωνισμοί να προχώρησαν μέσω αυτής της διαδικασίας.

Επιπλέον, από τα στοιχεία προκύπτει πως πολλοί διαγωνισμοί ακόμη και για ποσά  200.000ευρώ προχώρησαν και πάλι χωρίς διαγωνιστική διαδικασία αλλά με απευθείας ανάθεση, βάση της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και όπως ισχύει μέχρι 30.06.2022 σύμφωνα με το άρθρο πεντηκοστό ένατο του ν. 4917/2022, η ισχύς της παρούσας παραγράφου 1, ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022.

Δεδομένου ότι μέχρι τις 20/04/2022 είτε με τη χρήση του άρθρ. 118 του ν. 4412, είτε με τη χρήση της προαναφερόμενης ΠΝΠ φαίνεται πως είναι πιθανό ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να υπερβαίνει τις 1000(!).

Δεδομένου ότι η συνεχής παρέκκλιση από τις διατάξεις του νόμου για τις δημόσιες προμήθειες με τη χρήση του άρθρ. 118 του ν. 4412, αλλά και της ΠΝΠ για την πανδημία, δημιουργεί ένα περιβάλλον αδιαφάνειας, πλήττοντας τον υγιή ανταγωνισμό.

Δεδομένου ότι  παραμένει θολό το ποια από τα παραπάνω έργα κάλυψαν πραγματικές ανάγκες που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας, αλλά και ο τρόπος που κοστολογήθηκαν, καθώς συνηθίζεται στις απευθείας αναθέσεις να μη λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός ή και να υπάρχουν υπερκοστολογήσεις.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Πόσοι και ποιοι διαγωνισμοί και αναθέσεις έχουν γίνει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους εποπτευόμενους φορείς του και με ποια διαδικασία έγινε ο καθένας, με βάση τις κανονικές διατάξεις του νόμου, την εξαίρεση του νόμου 4412 / άρθρ. 118 ή την ΠΝΠ για την πανδημία;
  1. Ποιες ανάγκες κάλυψαν αυτές οι 1000+1 απευθείας αναθέσεις σε σχέση με την πανδημία;
  2. Που βρίσκονται αναρτημένα και σε αναγνώσιμη μορφή (open data) αυτά τα στοιχεία για ενημέρωση των Ελλήνων φορολογουμένων καθώς και τα σχετικά παραδοτέα όλων αυτών των συμβάσεων;

Ο ερωτών βουλευτής

Ιλχάν Αχμέτ

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Μουλκιώτης: «Ο νόμος της Κυβέρνησης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συνιστά άλλη μια απόδειξη επικοινωνιακού περιτυλίγματος χωρίς ουσία»Οι γυναικοκτονίες συνεχίζονται, ώρα αποφάσεων και δράσεων για την Πολιτεία