Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ερώτηση κατέθεσαν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης και ο Βουλευτής Α’ Αθηνών και Υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Οικονομικών Κώστας Σκανδαλίδης, με την οποία ζητούν διευκρινίσεις από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών για τη συνέχιση επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε άτομα με αναπηρία από 80% και άνω, παρά αντίθετη νομοθετική ρύθμιση που βρίσκεται σε ισχύ από 1/1/2020.

Οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής σημειώνουν ότι εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι παρόλο που, βάσει του άρθρου 18, παρ. 1 του Ν. 4646/2019 που τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2020, όλα ανεξαιρέτως τα άτομα με κάθε μορφή αναπηρίας ποσοστού από 80% και άνω απαλλάχθηκαν από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, συνεχίζουν και την καταβάλλουν κανονικά μέχρι και σήμερα.

Ο κος Κατρίνης επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα Κράτος Δικαίου να μην εφαρμόζονται οι νόμοι και ιδίως για μια τόσοευάλωτη κοινωνική ομάδα όπου η Πολιτεία οφείλει να είναι αρωγός σε κάθε μέτρο για την ανακούφισή της. Ο κος Υπουργός οφείλει να εξηγήσει για ποιο λόγο μετά από 16 μήνες τα άτομα με κάθε μορφή αναπηρίας ποσοστού 80% και άνω συνεχίζουν απερίσπαστα να καταβάλλουν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης από την οποία βάσει νόμου έχουν απαλλαγεί.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

‘’ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα

Θέμα: ‘’Επιβολή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης σε άτομα με αναπηρία από 80% και άνω παρά αντίθετη νομοθετική ρύθμιση’’

Κύριε Υπουργέ,

Η Εισφορά αλληλεγγύης για πρώτη φορά επιβλήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου  3986/2011, το οποίο, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4024/2011, προέβλεπε, από τότε που ίσχυσε:

«Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω……..»

Τα άτομα, δηλαδή, που εντάσσονται σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, δεν θα έπρεπε να βλέπουν κάποιου είδους παρακράτηση ή καταβολή εισφοράς αλληλεγγύης.

Αυτό που ισχύει από 1/1/2020, βάσει του άρθρου 18, παρ. 1 του Ν. 4646/2019 είναι ότι:

2. «2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε` της παραγράφου 3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 14.»

Επομένως, η προγενέστερη ρύθμιση διευρύνθηκε ακόμα περισσότερο με τη ρύθμιση του ν. 4646/2019, περιλαμβάνοντας όχι μόνο τους βαριά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω αλλά τους αναπήρους κάθε μορφής με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

Ωστόσο, η νομοθετική αυτή πρόβλεψη δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη και η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα ανωτέρω άτομα συνεχίζεται κανονικά.

Επειδή, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για όλα τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω καταργήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4646/2019 για τα εισοδήματα από 1/1/2020.

Επειδή, η εν λόγω κατηγορία ατόμων αποτελεί μια εξαιρετικά ευάλωτη κοινωνική ομάδα και η Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει κάθε μέτρο για την ανακούφισή της.

Επειδή, σε ένα Κράτος Δικαίου οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Επειδή, έχουν παρέλθει ήδη 16 μήνες και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνεχίζει κανονικά να καταβάλλεται από τα ανωτέρω άτομα και έτσι τελείται μια τεράστια κοινωνική αδικία.

Ερωτάται ο κος Υπουργός

Ποια η εξήγηση για τη μη εφαρμογή της απαλλαγής όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό από 80% και άνω από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, όπως προβλέπει ο Ν. 4646/2019, άρθρο 18 παρ. 1;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Κώστας Σκανδαλίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ανδρέας Πουλάς: «Επίδομα για την προσφορά των υγειονομικών στη μάχη κατά της πανδημίας»Ιλχάν Αχμέτ: «Απουσία εμβολιαστικών κέντρων στον Δήμο Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης»