Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ο βουλευτής Βοιωτίας και Τομεάρχης Εργασίας του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την συζήτηση για την στρατηγική μετάβασης σε κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Επεσήμανε εξ’ αρχήςότι η μεγάλη πρόκληση της κλιματικής κρίσης μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω συντονισμένης, συλλογικής και ολοκληρωμένης δράσης.

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μουλκιώτης σημείωσε ότι:

  • Σήμερα το ζητούμενο είναι ένα πράσινο new deal για να σωθεί ολόκληρος ο πλανήτης και αυτό το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο θα πρέπει να έχει ως σημείο εκκίνησης την αναγνώριση από όλους ότι η κλιματική κρίση απαιτεί επαναπροσδιορισμό της καθημερινής πολιτικής.
  • Η πορεία της μετάβασης σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν μπορεί να λογίζεται απλώς σαν ένας αγώνας ταχύτητας, για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως ανανεώσιμων, υδρογόνου, ηλεκτρικών οχημάτων κ.ά. Οι επιτυχημένες μεταβάσεις αειφορίας οφείλουν να βασίζονται σε μια ευρεία συμμαχία κοινωνικών παραγόντων με κοινό όραμα.
  • Το Κίνημα Αλλαγής, επιδιώκει την τοποθέτηση της Ελλάδας σε τροχιά κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, με όρους Κλιματικής Δικαιοσύνης και Κλιματικής Δημοκρατίας.
  • Πέρα από τους στόχους και τα μέτρα, βασικό ζητούμενο είναι η κινητοποίηση των πολιτών μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες. Μια από τις βασικές προκλήσεις για όλους μας είναι να δείξουμε θετικές ευκαιρίες για νέα ανοιχτά συστήματα «συν-διαμόρφωσης» για μεταβάσεις συστημάτων που συνδυάζουν περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.
  • Ο Ελληνικός Κλιματικός Νόμος οφείλει να κατοχυρώνει το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον.
  • Αν δεν στοχεύουμε σε δράσεις που προωθούν στην πράξη την ενεργειακή δημοκρατία, καταπολεμούν την ενεργειακή φτώχεια και προωθούν την ανανεώσιμη κοινωνική πολιτική, αλλά και σε δράσεις στηριζόμενες σε συμμετοχικά σχήματα, που μπορούν να δημιουργήσουν πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό πλούτο και μας αφορούν όλους, τότε, η όποια προσπάθεια διαμόρφωσης και εφαρμογής του Κλιματικού Νόμου είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αποτύχει. 

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Μιχάλης Κατρίνης: «Ο νέος κλιματικός νόμος θέλει σύμπνοια, σοβαρότητα και έμπνευση»Χρήστος Γκόκας: «Η πρόταση του Κινήματος Αλλαγής, στοχεύει σε νέο ελληνικό κλιματικό νόμο, μέσα από πολιτική συμφωνία και την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή»