Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ο βουλευτής Βοιωτίας και Τομεάρχης Εργασίας του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την συζήτηση νομοσχεδίου Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Επεσήμανε εξ’ αρχήςότι το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας παραπέμπει μεν σε αλλαγές προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, αλλά δεν διασφαλίζει την ουσιαστική απονομή της.

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μουλκιώτης σημείωσε ότι:

  • Η καθιέρωση  της προτεινόμενης πρότυπης ή πιλοτικής δίκης στον Άρειο Πάγο για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, ελλοχεύει κινδύνους δημιουργίας  σωρείας ερμηνευτικών προβλημάτων, αλλά και προβλημάτων ουσίας.
  • Η Κυβέρνηση δεν εξασφαλίζει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί ο απλός πολίτης ώστε να βρεθεί από το οποιοδήποτε Μονομελές Δικαστήριο στον Άρειο Πάγο, τη στιγμή που γνωρίζουμε το τεράστιο κόστος που προϋποθέτει αυτό.
  • Η μερική μόνον επαναφορά του προισχύσαντος άρθρου 938 ΚΠολΔ, δηλαδή η επαναφορά της αίτησης αναστολής, σε γενικές γραμμές όπως ίσχυε μέχρι το Ν.4335/2015, αλλά όχι και στην περίπτωση κατάσχεσης ακινήτων, αναδεικνύει την εμμονή της Κυβέρνησης στην καθολική απαγόρευση της αναστολής εκτέλεσης επί κατάσχεσης ακινήτων και τη μη πρόβλεψη – έστω εξαιρετικής – ρύθμισης ακόμη και όταν η πρωτόδικη απόφαση δεν εκδίδεται προ του πλειστηριασμού, διαιωνίζοντας τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί.
  • Με την καθιέρωση της νέας διαδικασίας για τους πλειστηριασμούς σε περίπτωση μη εμφάνισης πλειοδοτών (άρθρο 966), υιοθετείται ένα πάγιο αίτημα μέρους της αγοράς για το οποίο πίεζαν εδώ και χρόνια οι θεσμοί, όσον αφορά στους πλειστηριασμούς, καταργεί την δικαστική κρίση για μείωση τιμής πρώτης προσφοράς, εισάγοντας αυτοματοποιημένη και θεσμοθετημένη μείωση, χωρίς δικαστικές εγγυήσεις και χωρίς εκτίμηση της αξίας του ακινήτου από πιστοποιημένο εκτιμητή, που οδηγεί αναγκαστικά σε πλειστηριασμό με αποδοχή αξίας, κατώτερης της πραγματικής.
  • Το Κίνημα Αλλαγής λέει:
    • ΟΧΙ στην πρότυπη δίκη στον Άρειο Πάγο χωρίς προσδιορισμό σαφών κριτηρίων βάσει των οποίων θα κρίνεται, ποια είναι τα γενικότερου ενδιαφέροντος νέα δυσχερή ερμηνευτικά νομικά ζητήματα και ποιός είναι ο ευρύτερος κύκλος προσώπων, για τον οποίο, αυτά θα έχουν συνέπειες.
    • ΟΧΙ στη νέα διαδικασία για τους πλειστηριασμούς, με την οποία αφοπλίζεται ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας από τα δικαιώματά του, με μια μεροληπτική στάση απέναντι στις τράπεζες, στα funds και αυτούς που επισπεύδουν τις διαδικασίες εκτέλεσης.
  • Χωρίς δικαστικούς υπαλλήλους, δεν μπορούμε να έχουμε επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Γι’ αυτό η Κυβέρνηση οφείλει να μεριμνήσει άμεσα για την κάλυψη των ελλείψεων δικαστικών υπαλλήλων στα πρωτοδικεία Θήβας και Λιβαδειάς, όπως και σε όλη την χώρα. 

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Κώστας Σκανδαλίδης: «Οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης βάζουν τον αδύναμο απέναντι στο δυνατό»Κώστας Σκανδαλίδης: «To προσχέδιο Προϋπολογισμού επιβεβαιώνει ότι η Κυβέρνηση δουλεύει συστηματικά υπέρ των λίγων και ισχυρών»