Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ομιλία Γιώργου Καμίνη, βουλευτή Επικρατείας του Κινήματος Αλλαγής, κατά τη συζήτηση, στην Ολομέλεια της Βουλής, του του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Εθνική Σχολή Δικαστών ιδρύθηκε το 1994 από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και αποτέλεσε μία ακόμα τομή, μία δομή αριστείας, όπου ο δόκιμος δικαστής, αφού είχε εισαχθεί με ένα σύστημα αξιοκρατικών και αντικειμενικών εξετάσεων, θα λάμβανε όλες εκείνες τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να μπορεί να απονέμει δικαιοσύνη σε κάθε βαθμό και κάθε δικαιοδοσία. 

Χρειαζόμαστε έναν άρτια εκπαιδευμένο και με υψηλό αίσθημα καθήκοντος δικαστή, περισσότερο μάλιστα απ’ότι σε άλλες χώρες. Γιατί στη δική μας χώρα ισχύει το σύστημα του διάχυτου ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων. Το οποίο σημαίνει ότι ο κάθε Δικαστής, ακόμη και ο πιο απομακρυσμένος Ειρηνοδίκης, έχει το δικαίωμα να κρίνει τη συνταγματικότητα του νόμου και να μην εφαρμόζει το νομοθετικό κείμενο που έχει μπροστά του αν κρίνει ότι δεν συμβαδίζει με το Σύνταγμα. Είναι μια εξαιρετική αρμοδιότητα, έκτακτου χαρακτήρα, η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στη ματαίωση της βούλησης του νομοθέτη. 

Πρέπει ο δικαστής ενώπιον του οποίου άγεται μία υπόθεση να έχει στέρεες νομικές γνώσεις, τις οποίες βέβαια δεν θα εμπεδώσει μόνο σε ένα πρόγραμμα 16 μηνών, αλλά και θα τις εμπλουτίσει στη συνέχεια με τη διαρκή επιμόρφωση.

Ως προς την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Δικαστών, παρατηρούμε μία υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Διευθυντή, με μία παράλληλη ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, που φτάνουν μέχρι και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας.

Ως προς τη θεματική το εισαγωγικού διαγωνισμού, συζήτηση προκάλεσαν κυρίως τρία ζητήματα: Η μείωση του ορίου ηλικίας για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, η διακριτή εξέταση της αγγλικής γλώσσας και η επαύξηση του συντελεστή βαρύτητας της προφορικής δοκιμασίας στον τελικό βαθμό του υποψηφίου. 

Ως προς τη μείωση του ηλικιακού ορίου από τα 45 στα 41 έτη μετά από τη διενέργεια δύο εισαγωγικών διαγωνισμών υπάρχει το επιχείρημα ότι κάποιος που εισάγεται στα 45 στο Δικαστικό Σώμα δεν προλαβαίνει να σταδιοδρομήσει, αφού το όριο ηλικίας με βάση το Σύνταγμα είναι τα 67 έτη. Το ίδιο μπορεί να γίνει με τα 41 έτη. Αν μιλούσαμε σε μία άλλη εποχή, όπου ο νέος επιστήμονας, νομικός ή δικηγόρος, είχε γρηγορότερη απορρόφηση στην αγορά εργασίας να λέγαμε ότι πράγματι έχει αξία να μειωθεί το όριο ηλικίας. Αλλά το να το μειώνουμε σήμερα που συμβαίνει το εντελώς αντίθετο, πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες της εποχής.

Ως προς το ζήτημα της εξέτασης της ξένης γλώσσας. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι ο σύγχρονος δικαστής πρέπει να έχει άριστη γνώση τουλάχιστον αγγλικών, για να μπορεί να εμβαθύνει με άνεση στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και να έχει τη δυνατότητα επαφής με τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία. Και βεβαίως, να διευκολύνεται στην επικοινωνία του με τους συναδέλφους του στην Ευρώπη στο πλαίσιο της Eurojust κι άλλων συναφών οργανισμών. Είναι αλήθεια ότι τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε μία κριτική στον συνυπολογισμό του βαθμού των αγγλικών στον τελικό βαθμό, στη βάση ότι ο υποψήφιος δεν κρίνεται επακριβώς για τις νομικές του γνώσεις. Νομίζω ότι είναι καιρός πια να απαλλαγούμε από αυτή την αντίληψη. Καλώς κατά τη γνώμη μου δίνεται αυτή η προέχουσα θέση στην ξένη γλώσσα. Δεν δικαιολογείται πια άνθρωποι που ασκούν ένα τόσο υψηλό λειτούργημα να μην έχουν άριστη γνώση ξένης γλώσσας, τουλάχιστον των αγγλικών. 

Το στοιχείο στο οποίο θα επιμείνω είναι η προφορική δοκιμασία. Η προφορική συνέντευξη που προβλέπεται θα έπρεπε να έχει αυξημένες εγγυήσεις. Ποιές είναι αυτές οι εγγυήσεις: ο δημόσιος χαρακτήρας της προφορικής συνέντευξης. Καταγράφω την πρόθεση σας να ακολουθήσετε αυτό το σύστημα, το οποίο είχα ακολουθήσει κι εγώ στον Συνήγορο του Πολίτη. Θεωρώ βασικό ζήτημα τον δημόσιο χαρακτήρα. Να θυμίσω ότι παλιότερα οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν εξετάσεις δημόσιες. Ήταν μια πολύ σοβαρή διαδικασία αυτή η οποία διεξαγόταν ενώπιον του Δικαστηρίου. Και γι’ αυτό το Συμβούλιο της Επικρατείας έφτασε στο σημείο να έχει δικαστικούς λειτουργούς πολύ υψηλής ποιότητας, έναν υψηλό μέσο όρο επάρκειας των δικαστικών λειτουργών.       

Το άλλο που θα πρέπει να εξετάσετε, γιατί έχει έναν αυξημένο συντελεστή κι αυτό, είναι να υπάρχει πιθανόν μια κληρωτίδα από την οποία θα βγαίνουν οι ερωτήσεις. 

Ως προς τη θεματική της φοίτησης στη Σχολή, είναι θετικό πλέον ότι και οι Ειρηνοδίκες αποφοιτούν από την Εθνική Σχολή Δικαστών, όπως και το ότι θεσπίζονται διακριτές κατευθύνσεις στην κατεύθυνση της διοικητικής δικαιοσύνης, καθώς και ότι δίνεται έμφαση πλέον στην πρακτική άσκηση. Όμως ενώ θεσπίζετε τις διακριτές κατευθύνσεις, δεν παρέχεται επαρκής χρόνος εμβάθυνσης. Μετά το στάδιο της κοινής φάσης, προβλέπονται μόνο 4 μήνες για την ειδίκευση, όπου ο ένας μήνας είναι ο Αύγουστος, και 3 μήνες φυσικά δεν επαρκούν. 

Επιπρόσθετα ανακύπτει ένα ζήτημα με την αξιολόγηση των σπουδαστών από τον  πρωτοείσακτο θεσμό του βασικού διδάσκοντα, ο οποίος υποκαθιστά επί της ουσίας όλους εκείνους που έρχονται να διδάξουν στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Απονευρώνεται ο θεσμός του διδάσκοντα στη Σχολή. Διδασκαλία μαθήματος χωρίς την αξιολόγησή του από τον ίδιο τον διδάσκοντα δεν νοείται. Αν θεωρείτε ότι ένας διδάσκων που έχει λίγες ώρες δεν πρέπει να βαθμολογεί, δώστε του περισσότερες ή εκχωρείστε την διδασκαλία στους βασικούς διδάσκοντες εξ ολοκλήρου. Επιπλέον, πουθενά στο άρθρο 27 δεν εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης. Συνεπώς, εισάγετε ένα συγκεντρωτικό σύστημα αξιολόγησης των δοκίμων δικαστών, με μία δόση αυθαιρεσίας, γιατί υπόκεινται στην καλή προαίρεση του βασικού διδάσκοντα.

Τέλος, είναι θετικό ότι το άρθρο 49 περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Καλό θα ήταν να υπάρχει και η πρόβλεψη το μητρώο αυτό να είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστών, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή δημόσια προσβάσιμο.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Κώστας Σκανδαλίδης: «Η Δικαιοσύνη χρειάζεται μια πολυεπίπεδη μεταρρύθμιση που βασίζεται σε πέντε άξονες»Γιώργος Αρβανιτίδης: «Η Κυβέρνηση φέρνει μια πράσινη και επικερδής μετάβαση για τους λίγους, μια άδικη μετάβαση για τους πολλούς και ένα αυξημένο ενεργειακό κόστος για όλους»