Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε ο βουλευτής και Υπεύθυνος ΚΤΕ Υγείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κ. Γιώργος Φραγγίδης, ως ειδικός αγορητής επί του νομοσχεδίου του Υπ. Υγείας που αφορά στην Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), για την ίδρυση υπο-γραφείου για την Ποιότητα της Περίθαλψης και την Ασφάλεια των Ασθενών, στο Γραφείο ΠΟΥ Αθήνας.

Ο κ. Φραγγίδης υπογράμμισε ότι η ίδρυση του εν λόγω Γραφείου θα αναβαθμίσει τη συνεργασία με τον ΠΟΥ και κατ’ επέκταση τη θέση και τον ρόλο της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, αποτελεί μια διεθνή υποχρέωση της χώρας μας. Το Γραφείο θα βοηθά τα κράτη μέλη του ΠΟΥ Ευρώπης, κυρίως εκείνα της  Μεσογείου και της ΝΑ Ευρώπης, να οικοδομήσουν ισχυρά και ανθεκτικά συστήματα υγείας. Υποστηρίζει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εργασίας 2020-2025, με τίτλο «Ενωμένη Δράση για Καλύτερη Υγεία στην Ευρώπη» και επιδιώκει την εκπλήρωση του σκοπού  της καθολικής υγειονομικής κάλυψης για όλες τις χώρες του ΠΟΥ Ευρώπης έως το 2030. Η οικονομική συνεισφορά της χώρας μας ανέρχεται στα 5.641.274,5 ευρώ για την πενταετία (2021-2025) και αφορά στην κάλυψη δαπανών λειτουργίας, συντήρησης και προσωπικού. Η Συμφωνία δύναται να ανανεώνεται για πενταετείς περιόδους, μετά από συμφωνία των μερών.

Οι αυξημένες υγειονομικές προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία, την κλιματική κρίση, το προσφυγικό, το δημογραφικό, τον πόλεμο, καθιστούν ιδιαίτερα επίκαιρο τον ρόλο του ΠΟΥ σε σχέση με τη Δημόσια Υγεία. Βασικός στόχος του ΠΟΥ Ευρώπης είναι να μη μείνει κανένα κράτος και κανένας πολίτης πίσω στο θέμα της υγειονομικής κάλυψης.

Στο κέντρο του ενδιαφέροντος μπαίνει η ποιότητα της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε όλα τα στάδια της ζωής του ανθρώπου.

Χρειάζεται να εξεταστούν και να αναθεωρηθούν οι πολιτικές και οι δομές υγείας, οι διατιθέμενοι πόροι, η παροχή τεχνογνωσίας στις χώρες. Η πανδημία μας δίδαξε την σημασία της καθολικής υγειονομικής κάλυψης και την ανάγκη εξάλειψης των ανισοτήτων ανάμεσα σε ανθρώπους αλλά και ανάμεσα σε χώρες. Η καθολική υγειονομική κάλυψη προϋποθέτει ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας που σχετίζονται με τις δομές, τους εργαζόμενους, τον εξοπλισμό, τα φάρμακα, την ψηφιοποίηση, την ηγεσία και την εκπαίδευση στην υγεία, τη συμμετοχή των ασθενών και της κοινότητας, την επαρκή χρηματοδότηση. Το κυριότερο, προϋποθέτει ισχυρή και αποτελεσματική ΠΦΥ. Η χώρα μας σε σχέση με όλα αυτά, χρειάζεται να διανύσει ακόμα πολύ δρόμο. Οι συνθήκες της ακραίας ακρίβειας εντείνουν τα προβλήματα προσβασιμότητας, ενώ υπάρχει έλλειψη δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Τα δημόσια νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οριακά και επικίνδυνα υποστελεχωμένα. Γιατροί, νοσηλευτές και λοιποί εργαζόμενοι δοκιμάζονται καθημερινά πέρα από τα όριά τους, καταρρέουν, παραιτούνται, φεύγουν στο εξωτερικό. Το χάσμα της ποιότητας ανάμεσα στις υγειονομικές δομές του κέντρου και της περιφέρειας είναι μεγάλο. Οι δομές ΠΦΥ είναι κατακερματισμένες, ανοργάνωτες και αναποτελεσματικές. Η ιδιωτική δαπάνη για την υγεία υπέρμετρη.

Ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, έχουμε τονίσει την ανάγκη της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στην Υγεία για τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής με γνώμονα την ποιότητα και κέντρο τον άνθρωπο. Αγωνιζόμαστε για ένα σύγχρονο και ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, με  καθολική κάλυψη του πληθυσμού, ίσα δικαιώματα για τους ασφαλισμένους και ίσες ευκαιρίες για τους επαγγελματίες υγείας.

Το Γραφείο για την Ποιότητα της Περίθαλψης στη χώρα μας, λειτουργώντας ως κέντρο αριστείας, θεωρούμε ότι θα βοηθήσει να γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα και να εξασφαλιστούν  μηχανισμοί ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας. Αρκεί να βοηθήσει και η ελληνική κυβέρνηση, ώστε όσα περιγράφονται στη Συμφωνία να μην μείνουν λόγια.  

Ακολουθεί το κείμενο της τοποθέτησης του κ. Φραγγίδη

Κυρία Υπουργέ,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Συζητάμε σήμερα την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής Κυβέρνησης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της Ευρώπης, η οποία προβλέπει την ίδρυση Γραφείου για την Ποιότητα Περίθαλψης και Ασφάλειας των Ασθενών. Η προς κύρωση Συμφωνία συνδέεται και με τη συμφωνία υποδοχής για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, που υπογράφηκε το 2008, κυρώθηκε το 2011 και τροποποιήθηκε το 2018 με τη Συμφωνία για την ίδρυση Γραφείου ΠΟΥ Αθήνας. Η συμφωνία έχει διάρκεια πέντε χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται για περιόδους πέντε ετών, μετά από συμφωνία των δύο μερών.

Η ίδρυση του Γραφείου Αθήνας για την Ποιότητα Περίθαλψης υποστηρίζει την  εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εργασίας 2020-2025, με τίτλο «Ενωμένη Δράση για Καλύτερη Υγεία στην Ευρώπη», που αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας ΠΟΥ.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να παράσχει το χώρο του Γραφείου, τον πάσης φύσης εξοπλισμό του, καθώς και τα έξοδα συντήρησής τους. Αναλαμβάνει τις δαπάνες του προσωπικού (7 άτομα συνολικά), της λειτουργίας και των προγραμμάτων. Σε περίπτωση μεταφοράς/επέκτασης του Γραφείου και διεύρυνσης του  προσωπικού του, η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει το προκύπτον   κόστος.

Η οικονομική συνεισφορά της χώρας μας ανέρχεται στα 5.641.274,5 ευρώ για την πενταετία (2021-2025) και καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις, τα ποσά των οποίων περιγράφονται επακριβώς στη Συμφωνία.

Στο Παράρτημα της συμφωνίας προβλέπονται η στρατηγική, οι στόχοι κλπ του Γραφείου για τη ποιότητα της περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ, τις εθνικές στρατηγικές και την διάχυση  των συμπερασμάτων, την δημιουργία δικτυών, συμμαχιών και καινοτομίας.

Η ρύθμιση που συζητάμε σήμερα αποτελεί διεθνή υποχρέωση της χώρας μας. Εκτός αυτού, είναι μία Συμφωνία επωφελής για τη χώρα μας. Το Γραφείο θα βοηθά τα κράτη μέλη του ΠΟΥ Ευρώπης, κυρίως εκείνα της  Μεσογείου και της ΝΑ Ευρώπης, να οικοδομήσουν ισχυρά και ανθεκτικά συστήματα υγείας.

Είναι σαφές ότι η αναβάθμιση της συνεργασίας με τον ΠΟΥ, αυτόματα αναβαθμίζει τη θέση και τον ρόλο της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.

Εξάλλου, οι σύγχρονες υγειονομικές προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία, την κλιματική κρίση, το προσφυγικό, το δημογραφικό, τον πόλεμο, καθιστούν ιδιαίτερα επίκαιρο τον ρόλο του ΠΟΥ σε σχέση με τη Δημόσια Υγεία.

Οι αρμοδιότητές του για την καθολική περίθαλψη, την παρακολούθηση και την πρόληψη των κινδύνων που απειλούν  τη δημόσια υγεία, τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας του ανθρώπου, ταιριάζουν απόλυτα με τα αιτήματα των καιρών. 

Η συνεργασία λοιπόν με τον ΠΟΥ, με την τεράστια εμπειρία, κοινωνική προσφορά και  τεχνογνωσία, θεωρούμε ότι θα ωφελήσει τη χώρα μας.

Στη μετά – covid εποχή, βασικός στόχος του ΠΟΥ Ευρώπης είναι να μη μείνει κανένα κράτος και κανένας πολίτης πίσω.

Γι αυτό, επιδιώκει την ενίσχυση των περιφερειακών υγειονομικών αρχών και την εκπλήρωση του σκοπού  της καθολικής υγειονομικής κάλυψης για όλες τις χώρες του ΠΟΥ Ευρώπης έως το 2030.

Στο κέντρο του ενδιαφέροντος μπαίνει η ποιότητα της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε όλα τα στάδια της ζωής του ανθρώπου.

Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται να εξεταστούν και να αναθεωρηθούν οι πολιτικές και οι δομές υγείας, οι διατιθέμενοι πόροι, η παροχή τεχνογνωσίας στις χώρες.

Η πανδημία μας δίδαξε την σημασία της καθολικής υγειονομικής κάλυψης, όχι μόνο όλων των πολιτών μιας χώρας αλλά και όλων των χωρών του κόσμου.

Είναι ανάγκη να εξαλειφθούν οι ανισότητες ανάμεσα σε ανθρώπους (σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την κοινωνικο-οικονομική επιφάνεια, το επίπεδο μόρφωσης, κλπ) αλλά και οι ανισότητες ανάμεσα στις χώρες.

Η καθολική υγειονομική κάλυψη προϋποθέτει ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας που σχετίζονται με την κατάσταση και την επάρκεια των υγειονομικών δομών, το επίπεδο των εργαζόμενων, τον εξοπλισμό, τα φάρμακα, την ψηφιοποίηση, την ηγεσία και την εκπαίδευση στην υγεία, τη συμμετοχή των ασθενών και της κοινότητας, την επαρκή χρηματοδότηση.

Το κυριότερο, προϋποθέτει μια ισχυρή και αποτελεσματική ΠΦΥ.

Πού βρίσκεται άραγε η χώρα μας σε σχέση με όλα αυτά; Δυστυχώς, χρειάζεται να διανύσει ακόμα πολύ δρόμο. Μια χθεσινή μόλις είδηση…Σύμφωνα με στοιχεία του 11ου δελτίου Παρατηρητηρίου Αναπηρίας, της διετίας 2019-2020, χιλιάδες ΑμεΑ, άνθρωποι με αναπηρία ή χρόνια πάθηση στερούνται την πρόσβαση ακόμα και σε βασικές υγειονομικές ανάγκες.

Και δεν είναι μόνο τα ΑμεΑ. Οι σημερινές συνθήκες της ακραίας ακρίβειας θέτουν ανάλογο θέμα προσβασιμότητας σε χιλιάδες συμπολίτες μας και δυστυχώς, υπάρχει έλλειψη ποιοτικών δωρεάν υπηρεσιών υγείας.

Τα δημόσια νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οριακά και επικίνδυνα υποστελεχωμένα.

Στο Παράρτημα της Συμφωνίας, αναφέρεται ότι ένας λόγος που η Ελλάδα επιλέχθηκε ως έδρα του Γραφείου είναι επειδή ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις που έθεσε η πανδημία για τα συστήματα και έχει επιδείξει ισχυρή ανθεκτικότητα.

Θα ήταν ορθότερη η διατύπωση, ότι γιατροί, νοσηλευτές και λοιποί εργαζόμενοι στην υγεία στη χώρα μας έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα, δοκιμαζόμενοι καθημερινά πέρα από τα όρια της αντοχής τους. Γι αυτό βέβαια καταρρέουν, παραιτούνται, φεύγουν στο εξωτερικό.

Έχουμε θέματα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που αφορούν την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας, τις ανισότητες στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ανάμεσα στις δομές του κέντρου και της  περιφέρειας, την  ποιότητα των εγκαταστάσεων, τις τραγικές ανεπάρκειες σε προσωπικό και εξοπλισμό, την απουσία ολοκληρωμένης φροντίδας και διάρκειας στη φροντίδα του ασθενούς, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό. Το κυριότερο, έχουμε κατακερματισμένες, ανοργάνωτες και αναποτελεσματικές δομές ΠΦΥ. Έχουμε ανεπαρκέστατες υγειονομικές δομές σε προσωπικό, υποδομές, εξοπλισμό.

Είναι τεράστια η ιδιωτική δαπάνη για την υγεία, γεγονός που δηλώνει τη χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στο δημόσιο σύστημα. Χρειάζεται να γίνουν πολλές βελτιωτικές παρεμβάσεις όχι μόνο στο κλινικό πεδίο, αλλά και στην εκπαίδευση, στην ηγεσία, στην εξωνοσοκομειακή φροντίδα, στη διεπιστημονική προσέγγιση της υγείας, στην πρόληψη.  

Είναι ανάγκη να στοχεύσουμε στην ποιότητα περίθαλψης και στην ασφάλεια, να εξασφαλίσουμε μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας. 

Έτσι θα αναβαθμιστεί η υγεία των πολιτών. Η χαμηλής ποιότητας περίθαλψη, συνεπάγεται κακή υγεία του πληθυσμού και σπατάλη πόρων για το κράτος.

Επιδίωξη της δικής μας  παράταξης είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, με  καθολική κάλυψη του πληθυσμού, ίσα δικαιώματα για τους ασφαλισμένους και ίσες ευκαιρίες για τους επαγγελματίες υγείας. Αποτελεσματικό δίκτυο ΠΦΥ, με υπηρεσίες υγείας που θα προσφέρονται  από τη γέννηση μέχρι το τέλος της ζωής, με δράσεις πρόληψης της νόσου και προαγωγής της υγείας, με αναβαθμισμένη χρήση της τεχνολογίας, με επαρκή περίθαλψη οξέων και χρονίων νοσημάτων και καταστάσεων υγείας, με αποκατάσταση, παρηγορητική και υποστηρικτική

Είναι αναγκαία η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για την Υγεία, με τη συμβολή όλων μας, γνώμονα την ποιότητα και με κέντρο τον άνθρωπο.

Η λειτουργία του Γραφείου για την Ποιότητα της Περίθαλψης στη χώρα μας, ως ενός κέντρου αριστείας, θεωρούμε ότι θα βοηθήσει σημαντικά σ’ αυτήν την κατεύθυνση.

Αρκεί να βοηθήσει και η ελληνική κυβέρνηση, ώστε όσα περιγράφονται στη Συμφωνία να μην μείνουν λόγια.  

Κυρία Υπουργέ, έχω θέσει τρία ερωτήματα, τα οποία θα επαναλάβω, γιατί χθες στην επιτροπή δεν απαντήθηκαν. Πρώτον, έχουν καταβληθεί τα ποσά που προβλέπονται για τα έτη 2021 και 2022 στον ΠΟΥ από την Ελληνική Κυβέρνηση; Δεύτερον, σε σχέση με το προσωπικό, επειδή το χρηματοδοτεί η ελληνική Κυβέρνηση, ποιος το προσλαμβάνει, με τι είδους διαδικασία και με ποια κριτήρια; Θα είναι Έλληνες, θα είναι ξένοι ή και τα δύο; Τέλος, σε σχέση με τη Συμφωνία που προβλέπει απευθείας συναλλαγή με αναδόχους για εργασίες συντήρησης και επισκευής του Γραφείου, συντήρηση των συστημάτων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, διασφαλίζεται με κάποιο τρόπο η επιλογή αναδόχου, με βάση την πιο συμφέρουσα προσφορά στο ελληνικό δημόσιο;

Περιμένω τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Χαρά Κεφαλίδου: «Εξαφάνιση των οργανικών κενών της ειδικότητας ΠΕ 79.01 στην "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-2023"»Προκλητική και υπερβαίνουσα τα διπλωματικά ήθη και τις διεθνείς συνθήκες, η δράση του Τούρκου Προξένου Κομοτηνής