Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών

Θέμα: «Ζητήματα εργατικού δικαίου για τους εργαζόμενους ΙΔΟΧ Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας»

Από την ημέρα που και η χώρα μας εισήλθε στη δίνη της πανδημίας και της συνεπακόλουθης καραντίνας, οι Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Δομές Αστεγίας), αποτελώντας ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των Δήμων, έχουν σταθεί πολύτιμοι αρωγοί σε κοινωνικές ομάδες που μαστίζονται από την οικονομική κρίση, αλλά  και την  σκληρά δοκιμαζόμενη κατάσταση της πανδημίας covid-19. 

Σε αυτό το πλαίσιο είναι αδιαμφισβήτητη η συμβολή τους, καθώς βασικός στόχος των συγκεκριμένων Δομών είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της καταπολέμησης προκαταλήψεων έναντι ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μέσα από μια οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ερωτηματικά γεννά η αδιαφορία της Πολιτείας σε θέματα νομοθετικού εργατικού  δικαίου, που αφορούν τους ίδιους τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων αυτών, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παρεμβάσεων δίπλα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη προστασίας και στήριξης.

Συγκεκριμένα, και όπως τονίζει σε σχετική επιστολή του ο Σύλλογος Κοινωνικών Δομών για την  Αντιμετώπιση της Φτώχειας (Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ), οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες που αποτελούν μέλη του,  αποκλείονται από το πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας, μη λαμβάνοντας τις παροχές ούτε των δημοσίων υπαλλήλων αλλά ούτε και των ιδιωτικών.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι ΙΔΟΧ σε Κοινωνικές Δομές των ΟΤΑ δεν δικαιούνται καμία παροχή για την προστασία της μητρότητας ούτε από τον ΟΑΕΔ – οι γυναίκες το 6μηνο του ιδιωτικού δικαίου ή το 9μηνο των δημοτικών υπαλλήλων – παρόλο που υπηρετούν στους Δήμους πολλά συνεχόμενα χρόνια, ενώ ούτε οι  νέοι πατέρες έχουν δικαίωμα χρήσης γονικής άδειας.

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι το 87% των εργαζόμενων των ανωτέρω κοινωνικών δομών αποτελείται από γυναίκες, κυρίως νεαρής ηλικίας οι οποίες μετά την τεκνοποίηση, καλούνται σχεδόν άμεσα να επιστρέψουν στην εργασία τους, μετά από διάστημα 2 μηνών λοχείας (!).

Επιπρόσθετο παράδοξο της αδικαιολόγητης αντιμετώπισης των εργαζομένων στις ως άνω Κοινωνικές  Δομές, είναι το γεγονός ότι πάρα την εξαγγελία του Υπουργείου Εσωτερικών πως θεσπίζεται ετήσια άδεια γυναικολογικού ελέγχου μίας ημέρας μετ’ αποδοχών, οι εργαζόμενες ΙΔΟΧ αποκλείονται από το δικαίωμα λήψης της.

Βάσει των παραπάνω και δεδομένου η συνεισφορά των εργαζόμενων των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας αποδεικνύεται έμπρακτα καθημερινά, καθώς σε κάθε περίοδο έκτακτης ανάγκης, πέρα από τα καθημερινά τους καθήκοντα καλύπτουν λειτουργικά κενά σε πολλούς δήμους της χώρας (σύσταση έκτακτων δομών υποστήριξης λόγω της υγειονομικής κρίσης για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, σύσταση έκτακτων δομών για τους αστέγους λόγω ψύχους, διανομή ΤΕΒΑ).

Δεδομένου ότι η Πολιτεία δημιουργεί υπαλλήλους, αλλά και γονείς «δύο ταχυτήτων», αφού με τις αβελτηρίες της διευρύνει το καθεστώς ανισοτήτων μεταξύ των εργαζομένων του δημοσίου τομέα.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Πώς απαντούν στα ανωτέρω ζητήματα που θέτει ο Σύλλογος Κοινωνικών Δομών για την  Αντιμετώπιση της Φτώχειας (Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ), καθώς κι αν είναι διατεθειμένοι να μεριμνήσουν καταλλήλως, ώστε να αρθεί η αδικία των εργαζομένων με σχέση ΙΔΟΧ σε Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας;
  • Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε άμεσα ώστε να υπάρξουν τροποποιήσεις στα συγκεκριμένα θέματα εργατικής νομοθεσίας και να εφαρμοστούν οι αρχές της ισότητας και της ισονομίας μεταξύ των εργαζομένων γονέων στους ΟΤΑ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ευαγγελία Λιακούλη

Γιώργος Μουλκιώτης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Να καταργηθούν συγκεκριμένες χιλιομετρικές εξαιρέσεις για το Πρόγραμμα Κοινωνικού τουρισμούΜπουρχάν Μπαράν: «Σύσταση ενός εθνικού οργανισμού ή υπηρεσίας με αντικείμενο τη φαρμακευτική κάνναβη»