Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ερώτηση-παρέμβαση προς τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών κατέθεσε η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, αναφορικά με τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, αλλά και την ελλιπή ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις αποφάσεις χορήγησης ιθαγένειας.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της ερώτησης της Ευαγγελίας Λιακούλη: «Υπενθυμίζεται πως το Μάιο του 2018, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Εύης Χριστοφιλοπούλου, ο τότε υπουργός Παναγιώτης Σκουρλέτης είχε αναφέρει πως ‘’ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης των υποθέσεων που έχουν υποβληθεί με τις διατάξεις του ν.  3838/2010 από την παραλαβή τους από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μέχρι την υπογραφή της απόφασης είναι περίπου  205  ημέρες’’.

Σήμερα, στην πλειονότητα των αποφάσεων πολιτογράφησης που εκδίδονται, αναφέρεται πως το πρακτικό της συνέντευξης συντάχθηκε το έτος 2019, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το 2018, καθώς και, πολύ λιγότερες, που πραγματοποιήθηκαν το 2020, με τη δυσαρμονία αυτή να παρουσιάζεται ακόμη και σε αποφάσεις που εκδίδονται από την ίδια περιφερειακή διεύθυνση ή την Κεντρική Υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, δυστυχώς, οι 205 μέρες καθυστέρησης, κατά μέσο όρο, του 2018 φαίνεται να έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, με ανθρώπους οι οποίοι παρότι έχουν θετική εισήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας ακόμη και 3 έτη μετά από αυτήν (!). 

Ένα σοβαρό ζήτημα που παρατηρείται επίσης αφορά τη λειτουργία των νέων περιφερειακών διευθύνσεων, που έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση αιτημάτων των άρθρων 1Α και 1Β KEI (δεύτερης γενιάς), με τις δημοσιεύσεις των αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης να καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι, μέχρι σήμερα, 7,5 μήνες από την δημοσίευση του νόμου, αντί για την επιτάχυνση που εξαγγέλθηκε, δυστυχώς, έχουμε επιβράδυνση των διαδικασιών ιθαγένειας σε παιδιά και νέους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας».

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι η διοίκηση οφείλει να δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης με τους διοικούμενους, δεδομένου ότι εντός του πλαισίου των ισχυουσών διατάξεων, απόδοση της ιθαγένειας, έχει ιδιαίτερη σημασία για τους νέους και νέες που ξεκινούν την ενήλικη ζωή τους, αλλά κι επειδή οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, σύμφωνα με την κοινή πείρα, δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης φαινομένων πελατειακών σχέσεων που μπορεί να εξελιχθούν σε εστίες διαφθοράς, ρωτώ τον κ. Υπουργό:

  1. Ποιος είναι σήμερα ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης των αποφάσεων πολιτογράφησης από την ολοκλήρωση της συνέντευξης μέχρι τη δημοσίευση των θετικών αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης;
  2. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει η διοίκηση από το 2018 μέχρι σήμερα για τη μείωση του σχετικού διαστήματος; Που οφείλεται η διαφορετική μεταχείριση ομοειδών φακέλων σε σχέση με την προτεραιοποίηση της διεκπεραίωσης τους;
  3. Πότε θα λειτουργήσουν οι νέες Περιφερειακές Διευθύνσεις και ποιο χρονοδιάγραμμα έχει τεθεί για την διεκπεραίωση των χιλιάδων εκκρεμοτήτων;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και ελλιπής ενημέρωση στις αποφάσεις χορήγησης ιθαγένειας»

Ανατρέχοντας, δειγματοληπτικά, στις αποφάσεις χορήγησης Ιθαγένειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αναδεικνύονται διάφορες απορίες που χρήζουν διευκρίνισης.

Ενώ το θέμα της καθυστέρησης πρόσκλησης σε συνέντευξη (με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν τον 4735/20) έχει ήδη αναδειχθεί έντονα, η καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των θετικών εισηγήσεων των επιτροπών πολιτογράφησης από την κεντρική υπηρεσία της Γ.Γ Ιθαγένειας  δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα. 

Υπενθυμίζεται πως το Μάιο του 2018, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Εύης Χριστοφιλοπούλου, ο τότε υπουργός Παναγιώτης Σκουρλέτης είχε αναφέρει πως «ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης των υποθέσεων που έχουν υποβληθεί με τις διατάξεις του ν.  3838/2010 από την παραλαβή τους από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μέχρι την υπογραφή της απόφασης είναι περίπου  205  ημέρες».

Σήμερα, στην πλειονότητα των αποφάσεων πολιτογράφησης που εκδίδονται, αναφέρεται πως το πρακτικό της συνέντευξης συντάχθηκε το έτος 2019, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το 2018, καθώς και, πολύ λιγότερες, που πραγματοποιήθηκαν το 2020, με τη δυσαρμονία αυτή να παρουσιάζεται ακόμη και σε αποφάσεις που εκδίδονται από την ίδια περιφερειακή διεύθυνση ή την Κεντρική Υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, δυστυχώς, οι 205 μέρες καθυστέρησης, κατά μέσο όρο, του 2018 φαίνεται να έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, με ανθρώπους οι οποίοι παρότι έχουν θετική εισήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας ακόμη και 3 έτη μετά από αυτήν (!).  Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, απαιτείται σχεδόν – ή περισσότερο – από μια δεκαετία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μετά την κατάθεση της αρχικής αίτησης η οποία προϋποθέτει μακρά διαμονή του αλλοδαπού στη χώρα.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι πρόσφατες αλλαγές στις διαδικασίες της πολιτογράφησης δεν επηρεάζουν την αναφερόμενη διαδικασία, αφού αυτή αποτελεί μεταγενέστερη διαχείριση των υποθέσεων με ελάχιστη εμπλοκή του αλλοδαπού.

Ένα σοβαρό ζήτημα που παρατηρείται επίσης αφορά τη λειτουργία των νέων περιφερειακών διευθύνσεων, που έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση αιτημάτων των άρθρων 1Α και 1Β KEI (δεύτερης γενιάς), με τις δημοσιεύσεις των αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης να καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι, μέχρι σήμερα, 7,5 μήνες από την δημοσίευση του νόμου, αντί για την επιτάχυνση που εξαγγέλθηκε, δυστυχώς, έχουμε επιβράδυνση των διαδικασιών ιθαγένειας σε παιδιά και νέους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας.

Ειδικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής η νέα υπηρεσία έχει δημοσιεύσει στην Εφημερίδα της κυβέρνησης λιγότερες από 160 αποφάσεις ενώ, σύμφωνα με στοιχεία που παραχώρησε το ίδιο το ΥΠΕΣ σε προηγούμενη ερώτηση μου, τον Οκτώβριο του 2020 υπήρχαν 10.581 εκκρεμότητες από τα προηγούμενα χρόνια…

Σύμφωνα μάλιστα με στατιστικά στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ, κατά το έτος 2019, χορηγήθηκαν 4.189 ιθαγένειες βάσει των άρθρων 1Α και 1Β ΚΕΙ στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της νέας Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής.  Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν πως η επιβράδυνση της διαδικασίας έχει χαρακτηριστικά ολικής αναστολής, πρόβλημα που επιτείνεται αν συνεκτιμηθεί πως κάθε έτος προστίθενται νέοι δικαιούχοι της ιθαγένειας που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η δε έκθεση της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας που αξιοποιήθηκε ως «παρα-αιτιολογική» έκθεση του νόμου 4735/2020 δεν υπεισήλθε καθόλου σε τέτοια θέματα ενώ, ψευδώς ή αμελώς, ανέφερε πως η νομοθεσία της ιθαγένειας δεν προβλέπει προθεσμίες εντός των οποίων η διοίκηση οφείλει να διεκπεραιώσει τα υποβληθέντα αιτήματα, ενώ και τα άρθρα 1Α και 1Β και 31 ΚΕΙ προβλέπουν ρητά προθεσμίες τις οποίες δεν τηρεί η διοίκηση.

Δεδομένου ότι η διοίκηση οφείλει να δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης με τους διοικούμενους.

Δεδομένου ότι η ταχεία, εντός του πλαισίου των ισχυουσών διατάξεων, απόδοση της ιθαγένειας, έχει ιδιαίτερη σημασία για τους νέους και νέες που ξεκινούν την ενήλικη ζωή τους

Δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, σύμφωνα με την κοινή πείρα, δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης φαινομένων πελατειακών σχέσεων που μπορεί να εξελιχθούν σε εστίες διαφθοράς.

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

  • Ποιος είναι σήμερα ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης των αποφάσεων πολιτογράφησης από την ολοκλήρωση της συνέντευξης μέχρι τη δημοσίευση των θετικών αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης;
  • Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει η διοίκηση από το 2018 μέχρι σήμερα για τη μείωση του σχετικού διαστήματος; Που οφείλεται η διαφορετική μεταχείριση ομοειδών φακέλων σε σχέση με την προτεραιοποίηση της διεκπεραίωσης τους;
  • Πότε θα λειτουργήσουν οι νέες Περιφερειακές Διευθύνσεις και ποιο χρονοδιάγραμμα έχει τεθεί για την διεκπεραίωση των χιλιάδων εκκρεμοτήτων;
  • Πως είναι δυνατόν να έχει  εκδοθεί τον Απρίλιο του 2021 απόφαση χορήγησης ιθαγένειας σε ανήλικο αλλοδαπό, οι γονείς του οποίου κατέθεσαν αίτηση/δήλωση την παραμονή των Χριστουγέννων του 2020 σε μια υπηρεσία που δεν λειτουργούσε ακόμη όταν δεν έχουν εξεταστεί αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι και το 2017;
  • Πόσες επισπεύσεις εξέτασης αιτημάτων πολιτογράφησης και χορήγησης ιθαγένειας βάσει των άρθρων 1Α και 1Β έχουν πραγματοποιηθεί από τη θέση σε ισχύ του νόμου 4735/20;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ευαγγελία Λιακούλη – Ν. Λάρισας

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Λάθη και παραλείψεις στο νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2021 - 2022Mιχάλης Κατρίνης: «Κενό γράμμα αποδεικνύεται το φιλοεπενδυτικό αφήγημα της κυβέρνησης»