Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο

                                      Εξωτερικών, κ. Νίκο Δένδια

                                      Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή

Θέμα:  «Πτήσεις UAVs US RQ-4 Global Hawk εντός ATH FIR/UIR»

Κύριοι Υπουργοί,

Η Ρωσο-Ουκρανική κρίση είναι σε εξέλιξη και υφίσταται μεγάλη δραστηριότητα πτητικών μέσων των δυτικών δυνάμεων με σκοπό την απ’ αέρος παρακολούθηση των ρωσικών δυνάμεων. Για το σκοπό αυτό, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά διαφορετικά αεροσκάφη, επανδρωμένα και μη, για την καταγραφή των ρωσικών κινήσεων επιχειρώντας από αεροδρόμια πολλών δυτικών χωρών σε άμεση ή μη γειτνίαση προς το θέατρο επιχειρήσεων.

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα μηνός Μαρτίου 2022, εντός του ATH FIR/UIR και για το μεγαλύτερο μέρος της υπέρπτησής τους, υπεράνω της Ελληνικής επικράτειας, παρατηρείται πληθώρα πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ/UAV) US RQ-4 Global Hawk, όπως προκύπτουν από ανοικτές πηγές και σχετικά δημοσιεύματα, όπως της 22-3-22 στη «Δημοκρατία», προερχόμενα από Ιταλία, ιπτάμενο άνωθεν της ηπειρωτικής Ελλάδας και του βορείου Αιγαίου, προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Μαύρη Θάλασσα και επιστροφή, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών αποστολών για την Ρωσο-Ουκρανική κρίση.

Δεδομένου ότι, το RQ-4 Global Hawk είναι το μεγαλύτερο μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτήρησης μεγάλου ύψους που παρέχει ευρεία επισκόπηση και συστηματική επιτήρηση χρησιμοποιώντας Radar SAR (Synthetic Aperture Radar) υψηλής ανάλυσης και ηλεκτρο-οπτικούς/υπέρυθρους (EO/IR) αισθητήρες με μεγάλους χρόνους παραμονής πάνω από περιοχές στόχων και χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα μεγάλης αντοχής σε μεγάλο υψόμετρο (άνω των 50.000’, με οροφή 65000’) που καλύπτει το φάσμα των δυνατοτήτων συλλογής πληροφοριών για την υποστήριξη των δυνάμεων σε παγκόσμιες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Δεδομένου ότι, σε μια σειρά Εκτελεστικών Κανονισμών της ΕΕ επισημαίνονται οι κίνδυνοι που δημιουργούνται, για την Πολιτική Αεροπορία, από τις πτήσεις των UAVs και η ανάγκη να διασφαλίζεται ο συντονισμός δυνητικά επικίνδυνων λειτουργιών υπεράνω του εδάφους των Κρατών-Μελών, καθώς και υπεράνω ανοικτής θάλασσας, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει αποδεχτεί, βάσει περιφερειακής συμφωνίας αεροναυτιλίας του ICAO, την ευθύνη παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας εντός του σχετικού εναέριου χώρου. Ο συντονισμός θα πρέπει να πραγματοποιείται σε αρκετά πρώιμο στάδιο ώστε να επιτρέπεται η έγκαιρη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες.

Δεδομένου ότι, o εν ισχύ Κανονισμός – γενικό πλαίσιο πτήσεων UAVs για την Ελλάδα, που δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ Β/3152/30.9.2016 δεν περιλαμβάνει τα εν λόγω συστήματα στο πεδίο εφαρμογής του.

Δεδομένου ότι, οι υπερπτήσεις έλαβαν χώρα εκτός περιοχής εξυπηρέτησης Ελέγχου Εναέριου χώρου (FL 530-560) εντός του ATH FIR/UIR, αλλά υπεράνω αεροδιαδρόμων και Τερματικών Περιοχών, με αυξημένη δραστηριότητα πολιτικών αεροσκαφών.

Δεδομένου ότι, στο ημερήσιο δελτίο Παραβάσεων-Παραβιάσεων 22.03.22 (ΓΕΕΘΑ) δεν αναφέρεται συμβάν παραβίασης Εθνικού Εναέριου Χώρου από τα εν λόγω UAV.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1.    Ποιο είναι το πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας (ΝΑΤΟ, Πολυμερής/Διμερής Συμφωνίες) βάσει του οποίου  δόθηκε άδεια υπέρπτησης;

2.    Ποια κυβερνητική Υπηρεσία/Υπουργείο την εξέδωσε;

3.    Με ποιους Κανόνες Αέρος (Rules of Air) διεξήχθησαν αυτές οι πτήσεις;

4.    Υπεβλήθη σχέδιο πτήσης;

5.    Ποια μέτρα ασφάλειας (SAFETY) ελήφθησαν για τα επηρεαζόμενα αεροσκάφη Πολιτικής Αεροπορίας;

6.    Ποια μέτρα ελήφθησαν για την ασφάλεια (SECURITY) των υποκείμενων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο ίχνος πτήσεών τους;

7.    Υπήρξε ο αναγκαίος πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός που προβλέπεται για στρατιωτικές πτήσεις;

8.    Έχει εκδοθεί ΝΟΤΑΜ για τις εν λόγω δραστηριότητες όπως έχει γίνει για άλλες στρατιωτικές υπερπτήσεις αυτό το διάστημα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μιχάλης Κατρίνης

Χρήστος Γκόκας

Ευαγγελία Λιακούλη

Γιώργος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Ιλχάν Αχμέτ

Απόστολος Πάνας

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ερώτηση στη Βουλή για την κυβερνοασφάλεια και τις απειλές σε κρίσιμες δημόσιες ψηφιακές υποδομέςΑναβάθμιση των πέντε αεροσκαφών P-3B Orion του Πολεμικού Ναυτικού