Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Αθήνα, 28/11/2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Α. Χαρίτση

Θέμα: «Ουσιαστική κατάργηση των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών μετά την ψήφιση του νόμου 4555/2018»»

Κύριε Υπουργέ,

Με το άρθρο 79 του ν.4555/18 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 78 του ν.3852/10 που αφορούν την σύσταση των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών.
Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) είναι πρωτοπόρος θεσμός που εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη παράλληλα με την θέσπιση του δικαιώματος ψήφου συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών τρίτων χωρών στις δημοτικές εκλογές.
Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε τις διατάξεις περί συμμετοχής των πολιτών τρίτων χωρών ως αντισυνταγματικές, τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών αποτελούν το μοναδικό βήμα συμμετοχής τους, έστω συμβουλευτικά, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση φαίνεται να μην προτίθεται να επαναθεσμοθετήσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη συμμετοχή πολιτών τρίτων χωρών στις τοπικές εκλογές.
Η εμπειρία μέχρι σήμερα κατέδειξε ότι τα ΣΕΜ μπορούν να συμβάλλουν καίρια σε θέματα ένταξης μεταναστών και προσφύγων αλλά και ότι χρειάζονται επιπρόσθετα μέτρα υποστήριξής τους για την πιο αποτελεσματική λειτουργία τους. Δυστυχώς όμως, οι πρόσφατα ψηφισμένες διατάξεις για τα ΣΕΜ, ενώ επαγγέλλονται την αναβάθμισή τους, ουσιαστικά οδηγούν στην κατάργησή τους.
Η αφαίρεση της πρόβλεψης για Κανονισμό των ΣΕΜ καθιστά δυσχερή την προσαρμογή της λειτουργίας του θεσμού σε κάθε Δήμο. Η υποχρέωση συγκρότησης 11μελούς συμβουλίου (αντί για διακριτική ευχέρεια συγκρότησης συμβουλίου με 5 έως 11 μέλη) με συμμετοχή 6 δημοτικών συμβούλων και «5 εκπρόσωπων μεταναστών και προσφύγων» καθιστά, υπό συνθήκες, το ρόλο των δεύτερων «διακοσμητικό». Αυτό όμως που καθιστά αδύνατη την συγκρότηση των ΣΕΜ είναι η πρόβλεψη για τη συμμετοχή «5 αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων». Τέτοιοι φορείς και σε αυτόν τον αριθμό μπορούν να βρεθούν μόνο σε πολύ λίγα μεγάλα αστικά κέντρα. Σε αρκετούς δήμους μάλιστα, δεν υπάρχει κανένας σύλλογος/σωματείο μεταναστών και προσφύγων.
Επιπροσθέτως, η πρόβλεψη για ορισμό εκπροσώπων από φορείς που δεν δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου καταργεί την ουσία των ΣΕΜ που είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ κατοίκων και όχι μεταξύ εκπροσώπων. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως, στη χώρα μας δεν υπάρχουν οργανώσεις μεταναστών/προσφύγων δευτεροβάθμιου ή ομοσπονδιακού χαρακτήρα εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που δημιουργούνται.
Από τη ρύθμιση του ν. 4555/18 απουσιάζει κάθε πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους εκπροσώπησης των μεταναστών/προσφύγων στα ΣΕΜ και ιδίως ο πιο δημοκρατικός που είναι η εκλογή, από τους ίδιους, των αντιπροσώπων τους.
Είναι λοιπόν σαφές ότι η αδυναμία νόμιμης συγκρότησης των ΣΕΜ ισοδυναμεί με κατάργησή τους στην πράξη.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να εγγυηθεί τη λειτουργία των ΣΕΜ μετά τις επόμενες τοπικές εκλογές;
2. Ποιες είναι οι δευτεροβάθμιες ή ομοσπονδιακού χαρακτήρα οργανώσεις μεταναστών ή προσφύγων που μπορούν να καλύψουν τα κενά λόγω έλλειψης αναγνωρισμένων συλλόγων σε πολλούς δήμους; Με ποιον τρόπο θα υποστηριχθούν ώστε να ανταποκριθούν στο μεγάλο έργο ορισμού εκπροσώπων σε κάθε δήμο της χώρας;
3. Θα τροποποιηθεί το άρθρο 79 του ν.4555/18 ώστε να μην καταργηθεί στην πράξη ο μοναδικός θεσμός εκπροσώπησης μεταναστών/προσφύγων που υπάρχει στη χώρα μας;
4. Υπάρχει πολιτική βούληση για εκ νέου θεσμοθέτηση του δικαιώματος ψήφου, κάποιων κατηγοριών πολιτών τρίτων χωρών, στις τοπικές εκλογές;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Εύη Χριστοφιλοπούλου
Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.