Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργο Σταθάκη
Θέμα: Απόδοση του Ανταποδοτικού Τέλους Αιολικών Πάρκων στους οικιακούς καταναλωτές

Κύριε Υπουργέ,

Πενήντα χιλιάδες οικιακοί καταναλωτές 272 ορεινών χωριών ανά την επικράτεια όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ, δικαιούνται ανταποδοτικό τέλος βάσει του άρθρου 5 του ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α΄235) και των κατ’εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων υπουργικών αποφάσεων, το οποίο τέλος αποδίδεται σε αυτούς μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα δε στην Αιτωλοακαρνανία, το ανταποδοτικό τέλος δικαιούνται οι κάτοικοι των Κοινοτήτων Αφροξυλιάς, Βομβοκούς, Νεοκάστρου, Μαμουλάδας, Δάφνης, Περίστης και Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας, Αγρινίου και Σπολαΐτης του Δήμου Αγρινίου και Βρουβιανών του Δήμου Αμφιλοχίας.

Με μεγάλη καθυστέρηση και ενώ είχε εκδοθεί η ΚΥΑ με αριθμό ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/23.12.2014 και είχε παραδοθεί έτοιμη στη σημερινή Κυβέρνηση, καταβλήθηκαν τα ανταποδοτικά τέλη που αντιστοιχούσαν στα έτη μέχρι το 2014 ύψους περίπου 18 εκατομμυρίων ευρώ.

Έκτοτε ωστόσο και ενώ η σχετική υποχρέωση για καταβολή ανταποδοτικού τέλους στους κατοίκους των ορεινών αυτών χωριών παραμένει, ουδεμία απόδοση έχει πραγματοποιηθεί αναφορικά με τα κονδύλια που αφορούν τα έτη 2015 έως και σήμερα.

Κύριε Υπουργέ, τα κονδύλια αυτά αποτελούν μεγάλη βοήθεια για τους κατοίκους των ορεινών χωριών που παραμένουν στον τόπο τους παρά τις δυσκολίες και προσπαθούν να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις που διαρκώς αυξάνονται. Επιβάλλεται η άμεση ενημέρωσή τους για την πορεία απόδοσης των κονδυλίων αυτών .

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :
1. Πού οφείλεται η καθυστέρηση απόδοσης του Ανταποδοτικού Τέλους Αιολικών Πάρκων στους δικαιούχους που αφορούν τα έτη 2015 έως και σήμερα;
2. Πότε συγκεκριμένα προτίθεσθε να προβείτε στην κατανομή των κονδυλίων αυτών;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.