Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Προς: Την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη Αχτσιόγλου

Θέμα: «Στοιχεία από την πορεία εφαρμογής του Ν. 4387/2016(Νόμος Κατρούγκαλου)»

Προκειμένου να ενημερωθεί η Βουλή με τα ακριβή δεδομένα από την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), μέχρι 31-12-2017, παρακαλώ να καταθέσετε αναλυτικά τα παρακάτω στοιχεία:
1. Πόσες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, παλαιών συνταξιούχων εκδόθηκαν από την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου και πόσες εκκρεμούν ανά φορέα ασφάλισης;
2. Ποια είναι η ετήσια δαπάνη των παραπάνω συντάξεων που εκδόθηκαν και ποια η αντίστοιχη των προσωρινών συντάξεων που εκκρεμούν οι οριστικές;
3. Πόσες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, νέων συνταξιούχων (μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016) εκδόθηκαν, οριστικές και προσωρινές, και πόσες εκκρεμούν;
4. Ποια είναι αντίστοιχα η ετήσια δαπάνη των νεοκδοθέντων συντάξεων και ποια είναι των προσωρινών αποφάσεων ;
5. Ποιός είναι ο ρυθμός επανυπολογισθέντων παλαιών συντάξεων με βάση τις διατάξεις του Ν. 4387/2016;
Συγκεκριμένα, πόσες συντάξεις έχουν επανυπολογιστεί μέχρι 31-12-17, πόσοι συνταξιούχοι έχουν ενημερωθεί και πότε θα γίνει ο επανυπολογισμός των υπολοίπων;
6. Για τις ήδη επανυπολογισμένες συντάξεις να κατατεθεί το σχετικό αρχείο όπου να εμφανίζεται το ύψος της σύνταξης πριν και μετά τον επανυπολογισμό .
7. Ποιός είναι ο αριθμός των ελευθέρων επαγγελματιών που δικαιούνται επιστροφή ή συμψηφισμό των επιπλέον εισφορών που υπολογίστηκαν με τα αυξημένα εισοδήματα του έτος 2015 αντί των μειωμένων του έτους 2016; Σε τι ύψος ανέρχεται το προς επιστροφή ή συμψηφισμό ποσό;

O ερωτών Βουλευτής

Γιάννης Κουτσούκος

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.