Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Αθήνα, 23.4.2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: 1. Την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη
2. Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Πάνο Σκουρλέτη

Θέμα: Σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού στους ΟΤΑ (Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ)

Αφού η Κυβέρνηση, με δική της αποκλειστικά ευθύνη, οδήγησε σε ομηρία τους συμβασιούχους των ΟΤΑ, και αφού δέχθηκε συνεχή ραπίσματα από το Ελεγκτικό Συνέδριο, επιδίωξε να σώσει τα προσχήματα με την ψήφιση του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α’/ 29.6.2017), όπου προβλέφθηκε η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ και η ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας.
Μεσολάβησαν έκτοτε 6 ολόκληροι μήνες προκειμένου να ληφθεί η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 για την έγκριση της πλήρωσης των θέσεων (υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/34183/17.11.2017, ορθή επανάληψη 20.12.2017, και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 172/39755/23.11.2017 αποφάσεις) και να υποβληθεί αίτημα στο ΑΣΕΠ για την πλήρωση των συγκεκριμένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων (υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42637/12.12.2017 και οικ. 44090/22.12.2017 έγγραφα).

Την διοικητική αβελτηρία ακολούθησε διοικητικό χάος:
• Μεταβολή των θέσεων για τις οποίες λαμβάνεται υπ’ όψιν η ειδική μοριοδότηση του άρθρου 24 ν. 4479/2017, μεσούσης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
• Ανάρτηση προσωρινών πινάκων, χωρίς προηγούμενο έλεγχο των δικαιολογητικών.
• Χρονική μετάθεση του ελέγχου των δικαιολογητικών σε ύστερο στάδιο, ανατρέποντας πάγια πρακτική ετών.
• Προσωρινή πρόσληψη προσωπικού από τους προσωρινούς πίνακες, και όχι από τους οριστικούς.
• Πλήθος ενστάσεων υποψηφίων κατά των προσωρινών πινάκων, ιδίως λόγω πλαστών δικαιολογητικών.
• Δικαστικές προσφυγές ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, που δεν εντάχθηκαν στους προσωρινούς πίνακες.
• Αβεβαιότητα και επαμφοτερίζουσα στάση πολλών Δήμων, που αρνούνται τις προσλήψεις από τους προσωρινούς πίνακες.

Το συνονθύλευμα μικροπολιτικών επιδιώξεων, αδικαιολόγητης αδράνειας, και προκλητικής αναποτελεσματικότητας καταλήγει στην συνήθη κυβερνητική πρακτική: πρώτα προκαλεί μείζον κοινωνικό πρόβλημα και στη συνεχεία αποπειράται αλυσιτελώς να το λύσει, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα.
Στην προκειμένη περίπτωση ο ορατός κίνδυνος, με το θέρος επί θύραις, είναι η υποστελέχωση και υπολειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων.
Δυστυχώς, φαίνεται ότι ούτε η δημόσια υγεία, ούτε οι ιδιαίτερες ανάγκες των τουριστικών δήμων της χώρας σας συγκινούν.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1. Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις κατά την προώθηση της διαδικασίας πρόσληψης υπαλλήλων των ΟΤΑ;
2. Πόσες ενστάσεις κατατέθηκαν για πλαστά έγγραφα και δικαιολογητικά υποψηφίων; Πόσες εξ αυτών κρίθηκαν βάσιμες;
3. Ποιο είναι το ποσοστό των υποψηφίων που αποκλείστηκαν από τους προσωρινούς πίνακες γιατί είχαν δηλώσει «λάθος» στοιχεία;
4. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων;
5. Πότε θα γίνουν οι οριστικές προσλήψεις προσωπικού;
6. Πώς θα αντιμετωπίσετε τα κενά που θα προκύψουν στους Δήμους έως την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Ιλχάν Αχμέτ

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.