Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Αθήνα, 13/11/2018

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Αδυναμία ολοκλήρωσης προγράμματος εφημεριών Κέντρου Δηλητηριάσεων από 18 Νοεμβρίου»

Το Κέντρο Δηλητηριάσεων καλύπτει τον πληθυσμό και τα Νοσοκομεία όλης της χώρας επί 24 ώρες το 24ωρο καθημερινές και αργίες. Είναι, δηλαδή, ένα και μοναδικό τμήμα για κάλυψη όλης της Ελλάδας με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την αντιμετώπιση δηλητηριάσεων στις Μονάδες Υγείας της χώρας, σε ιδιώτες γιατρούς και στο κοινό.
Οι οργανικές θέσεις ιατρών του Κέντρου Δηλητηριάσεων στον οργανισμό του 2010 ήταν 10 και ήταν οι απαιτούμενες για να εκπονείται το πρόγραμμα εφημεριών με ένα (μόνο) γιατρό καθημερινά σε ενεργό 24ώρη εφημερία 30/31 ημέρες το μήνα. Αυτή τη στιγμή, οι υπηρετούντες γιατροί είναι 5. Ειδικότερα, 1 συντονιστής Διευθυντής , 3 με βαθμό διευθυντή και 1 με βαθμό επιμελητή Α’ και ένας επικουρικός. Οι ενεργείς εφημερίες που πραγματοποιούνται από τους ανωτέρω είναι 3χ3+1χ4+1χ5=18 εφημερίες. Σημειωτέον, ότι οι μόνιμοι γιατροί του τμήματος έχουν δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση στη Διοίκηση ότι αρνούνται να υπερβούν το πλαφόν εφημέρευσης.
Οι υπόλοιπες ημέρες εφημερίας του μήνα (12-13) καλύπτονται από επικουρικούς άλλων ειδικοτήτων, η θητεία των οποίων λήγει στις 31/12/2018 και, όπως έχει εξαγγελθεί, θα απολυθούν. Αυτό το μήνα στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού οι επικουρικοί γιατροί, που πέρασαν τα δύο χρόνια υπηρεσίας, δεν πληρώνονται δεδουλευμένες εφημερίες. Για αυτό κάνουν επίσχεση. Εάν δεν καλυφθεί το τμήμα με τουλάχιστον 2 επικουρικούς ακόμη ή γιατρούς από το ΚΕΕΛΠΝΟ, το πρόβλημα δεν θα προκύψει στις 31/12, αλλά άμεσα, αφού για το μήνα Νοέμβριο μένουν ακάλυπτες 12 εφημερίες. Με άλλα λόγια, το Κέντρο Δηλητηριάσεων δεν θα εφημερεύει για το κοινό και τις Μονάδες Υγείας της χώρας αυτές τις 12 ημέρες.

Επειδή οι εφημερίες του Κέντρου Δηλητηριάσεων είναι πραγματικές 24ώρες και επείγουσες και καλύπτουν ανάγκες όλης της χώρας,

Επειδή οι διαδικασίες τοποθέτησης νέου επικουρικού προσωπικού, όπως το παρελθόν έχει αποδείξει, διαρκούν τουλάχιστον 1-2 μήνες,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Πως θα λειτουργήσει το πρόγραμμα εφημεριών του Κέντρου Δηλητηριάσεων μετά τις 18 Νοεμβρίου; Πότε θα καλύψετε τα κενά σε απαραίτητο μόνιμο προσωπικό; Τι σκοπεύετε να κάνετε με τις συμβάσεις επικουρικού προσωπικού που λήγουν στις 31/12/2018;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.