Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

EΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.
ΘΕΜΑ: Αδικίες στην Μοριοδότηση Στελεχών υπηρετούντων στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ακτίου.

Αθήνα, 17/11/2020
Κύριε Υπουργέ,

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 4528/27-02-2020 Ερώτησή μας, σας είχαμε θέσει το ζήτημα της αδικίας στη μοριοδότηση που υφίστανται οι υπηρετούντες σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αιτωλοακαρνανία (Μονάδα Υποστήριξης FOB AKTION και Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου), ζήτημα που είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις των στρατιωτικών και των Ενώσεων και Ομοσπονδιών τους (Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας – Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ. και Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ).

Απαντώντας στην ανωτέρω ερώτηση, μας ενημερώσατε ότι η μοριοδότηση των στελεχών που υπηρετούν στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου θα πραγματοποιείται με βάση την Μονάδα υπαγωγής τους (116ΠΜ), αναγνωρίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα, ότι υφίσταται αδικία και μείωση των μορίων για το προσωπικό της Μ.Υ. FOB AKTION.

Σύμφωνα με την απάντησή σας αυτή, τούτο οφείλεται στο ότι η νέα ονομασία της Μονάδας δεν περιγράφεται στο παράρτημα της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τη μοριοδότηση και για το λόγο αυτό εξεταζόταν από το Υπουργείο, σε συνεργασία με το ΓΕΑ, η τροποποίησή της.

Σήμερα ωστόσο, 9 μήνες μετά, δεν έχει μεσολαβήσει καμία ενημέρωση των υπηρετούντων στη Μονάδα Υποστήριξης FOB AKTION για αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο που θα αποκαθιστά τις αδικίες στη μοριοδότηση, έχουμε δε γίνει αποδέκτες νέων διαμαρτυριών των στρατιωτικών και της ΕΣΠΕΑΙΤ για το ζήτημα αυτό.

Είναι δε προφανές ότι απαιτείται να διορθωθεί η αδικία πριν την έκδοση, από την Υπηρεσία, των μορίων των στελεχών και το σχεδιασμό των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2021, προκειμένου να μη βρεθούν τα στελέχη αυτά αλλά και το Υπουργείο προ τετελεσμένων γεγονότων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο ώστε να τροποποιηθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση μοριοδότησης και να αποκατασταθεί η αδικία που υφίστανται τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούν στη Μονάδα Υποστήριξης FOB AKTION;


Θα συμπεριληφθεί η νέα ονομασία της Μονάδας Υποστήριξης FOB AKTION στο παράρτημα της σχετικής Υπουργικής Απόφασης εγκαίρως, πριν την έκδοση των μορίων των στελεχών για το νέο έτος;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Βασίλης Κεγκέρογλου
Χρήστος Γκόκας

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ερώτηση στη Βουλή: «Οι αγρότες εκτός ρυθμίσεων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τη δεύτερη ευκαιρία»Μιχάλης Κατρίνης: «Σε αυτή την πολύ κρίσιμη κατάσταση, η κυβέρνηση επιλέγει να δώσει τα ελάχιστα στον κόσμο της αγοράς»