Φωτογραφία: Αφροδίτη Χουλάκη

Φωτογραφία: Αφροδίτη Χουλάκη