Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Εισήγηση Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”

Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ολοκληρώνεται σήμερα στην Επιτροπή μας η συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας.

Η όλη διαδικασία της συγγραφής του Νομοσχεδίου, της διαβούλευσης και της εισαγωγής του για ψήφιση στη Βουλή, ακολουθεί την ίδια πολιτική πρακτική που γνωρίσαμε στο παρελθόν. Δε ξεφύγατε από το δρόμο που χάραξαν οι προκάτοχοί σας κα Υπουργέ.

Η νομοθέτηση, ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου τα αποτελέσματα των εφαρμοσμένων πολιτικών εμφανίζονται μεσο-μακροπρόθεσμα, δεν μπορεί να είναι υπόθεση μόνο της εκάστοτε εφήμερης πολιτικής ηγεσίας και ενός μόνο πολιτικού κόμματος.

Οι εκπαιδευτικές πολιτικές για να έχουν αποτέλεσμα, θα πρέπει να στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, να είναι ολιστικές.

Να περιλαμβάνουν όλους τους συντελεστές της παρεχόμενης εκπαίδευσης, να αξιολογούνται σε όλα τα στάδια της εφαρμογής τους και να έχουν μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό και εφαρμογή.

Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητος ο θεσμικός διάλογος και οι ευρύτερες συναινέσεις, μέσα από την επανίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, που καταργήθηκε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και εσείς κα Υπουργέ, δεν έχετε κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Νομοσχέδιο επαγγέλλεται μεγάλες αλλαγές στη δομή του σχολείου, στη διοίκηση τα στελέχη της εκπαίδευσης, στην εκκλησιαστική εκπαίδευση. Ο τίτλος του Νομοσχεδίου μιλά για αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών.

Και τούτο θα μπορούσε να επιτευχθεί με ρυθμίσεις που θα προωθούν την εξωστρέφεια, την ευελιξία, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, την ανάδειξη στελεχών μέσα από αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης, εξαρχής σας έχουμε θέσει τις προτάσεις μας, που επιλύουν προβλήματα και συμβάλλουν στην καλύτερη εκπαιδευτική λειτουργία.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι ρυθμίσεις για τις δομές της εκπαίδευσης και την επιλογή των στελεχών εντείνουν τη γραφειοκρατία. Υποτάσσουν την παιδαγωγική λειτουργία και εποπτεία στην διοίκηση.

Οι εκπαιδευτικοί των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, συνεχίζουν να υφίστανται την αδικία που εισήγαγε ο ν. 4547/2018 επί υπουργίας κ. Γαβρόγλου, αφού η προϋπηρεσία τους δεν λογίζεται ως διδακτική.

Έτσι, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, βιώνουν πλήρη ανατροπή στην επαγγελματική τους προοπτική.

Και τούτο μάλιστα μετά από 36 έτη.

Είναι μια ρύθμιση που πρέπει να δείτε και να αλλάξετε κα Υπουργέ. Να δικαιώσετε αυτούς που πρόσφεραν στην εκπαίδευση από άλλο μετερίζι.

Περαιτέρω, αγαπητοί συνάδελφοι, με το νομοσχέδιο δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

Ούτε φυσικά καμία αποκέντρωση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Αποκέντρωση που θα προωθούσε την αποτελεσματικότητα και την καλύτερη διαχείριση των πόρων.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Επόπτες Ποιότητας υπάγονται στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, ενώ το ορθό θα ήταν να υπάγονται στον Περιφερειακό Διευθυντή, όπως εξαρχής σας έχουμε τονίσει.

Στα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, βλέπουμε να επανέρχονται τα κριτήρια του ν. 3848/2010, καθώς και οι όροι της δομημένης συνέντευξης από τράπεζα ερωτήσεων.

Ωστόσο, μεγάλο προβληματισμό δημιουργεί η πρόβλεψη για συμμετοχή στα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Σχολικών μονάδων 2 εκπαιδευτικών με 15ετή εμπειρία και αυξημένα προσόντα!

κα Υπουργέ, όπως σας τόνισα και στη συζήτηση επί των άρθρων, η ρύθμιση αυτή είναι απαράδεκτη.

Σας καλούμε να αποσύρετε τη ρύθμιση και να προβλέψετε τη συμμετοχή στο Συμβούλιο εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα και εμπειρία και κατά προτεραιότητα να έχουν μια θητεία ως Δ/ντες Εκπαίδευσης – Προϊστάμενοι Γραφείων – Διευθυντές Σχολείων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δηλώσεις ενδιαφέροντος το Συμβούλιο να συγκροτείται με 3 Σχολικούς Συμβούλους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έχουν την αρμοδιότητα να αξιολογούν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Τώρα, όσον αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι ρυθμίσεις πολύ φοβάμαι ότι θα μείνουν γράμμα κενό.

Και τούτο διότι, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές, αλλά ούτε και προσδιορίζεται πώς θα υλοποιηθεί και πώς θα ελέγχεται η ποιότητα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

Κι εδώ να θυμίσω, την κατάργηση των 13 Περιφερειακών Επιμορφωτικών κέντρων από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τα οποία η σημερινή Κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για να επανιδρύσει.

Πώς λοιπόν θα υλοποιηθεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που είναι κρίσιμη για την προσαρμογή τους, στα σύγχρονα εκπαιδευτικά δεδομένα, όταν η Πολιτεία δεν προσφέρει τις απαραίτητες υποδομές;

Ο σχεδιασμός λοιπόν είναι ατελής.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στα ζητήματα της αυτονομίας της σχολικής μονάδας,

Η συλλογικότητα της σχολικής μονάδας υπονομεύεται, αφού αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων περνούν πλέον στον Διευθυντή του Σχολείου.

Το Σχολικό Συμβούλιο περνά ουσιαστικά στον έλεγχο του Δήμου, αφού οι εκπαιδευτικοί αποτελούν πια μειοψηφία.

Ταυτόχρονα, δεν επέρχονται ποιοτικές αλλαγές που θα αναβαθμίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Δεν αλλάζουν τα ωρολόγια προγράμματα, δεν επαναφέρεται το ολοήμερο πρόγραμμα ΕΑΕΠ. Δεν θεσμοθετούνται όμιλοι στο Γυμνάσιο και δεν υπάρχει πρόβλεψη για πιστοποίηση στην Πληροφορική και την Αγγλική Γλώσσα με την αποφοίτηση των παιδιών.

Όσο δε για τα εργαστήρια δεξιοτήτων που διαφημίζει το Υπουργείο, αυτά δεν είναι άλλα από τα προγράμματα της Ευέλικτης Ζώνης.

Δηλαδή διαθεματικά και δημιουργικά προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, κοινωνικής ζωής, που υπάρχουν στα σχολεία και είναι πολιτικές των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ.

Πολιτικές που βλέπουμε ότι αναγνωρίζετε ως θετικές και με το θεσμό του μέντορα που επαναφέρετε και προβλεπόταν στον ν. 3848/2010.

Επαναφέρετε επίσης το θεσμό του πολλαπλού βιβλίου, χωρίς όμως να λαμβάνετε υπ’όψιν τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής που βιώνουμε. Η σύγχρονη προσέγγιση είναι ο φάκελος μαθήματος, που περιλαμβάνει το βιβλίο ως βοήθημα.

Είναι το «Ψηφιακό Βιβλίο» και η διαδικασία του «Φωτόδεντρου» και φυσικά η αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας, που χρησιμοποιεί βιωματική, ανακαλυπτική και συνεργατική μέθοδο. Διατηρούμε συνεπώς επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του θεσμού.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Νομοσχέδιο θέτει το πολύ σημαντικό ζήτημα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση και προβλέπει περιγραφική αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς και αριθμητική αξιολόγηση για τα στελέχη.

Η αξιολόγηση αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μια διαδικασία απαραίτητη στην εκπαιδευτική διαδικασία, που προωθεί την ποιότητα, την αντικειμενικότητα, την ανταπόκριση με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά δεδομένα.

Εμείς, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, η οποία μάλιστα δεν θα πρέπει να σταματά στους εκπαιδευτικούς.

Χρειάζεται αξιολόγηση προγραμμάτων, δομών, πόρων.

Θέλουμε η αξιολόγηση να είναι ενισχυτική, ανατροφοδοτική, επιμορφωτική, χωρίς τιμωρητικό χαρακτήρα απέναντι στον εκπαιδευτικό.

Θέλουμε να υλοποιείται μέσα από ανοιχτές, διαφανείς διαδικασίες.

Η ανώνυμη αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους, ούτε σύμφωνη με το νόμο είναι, όπως έχει κρίνει σχετικά και το ΣτΕ, ούτε είναι σωστή από παιδαγωγική άποψη.

Και στο πλαίσιο της αξιολόγησης να σημειώσω επίσης, ότι μέσα από την πανελλαδική εξέταση των μαθητών της ΣΤ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου που θεσμοθετείτε, δεν θα πετύχετε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά κυρίως θα οξύνετε τον ανταγωνισμό.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, να σημειώσω ότι με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου, τακτοποιούνται και τίθενται σε αντιστοιχία τα εκκλησιαστικά σχολεία, τα οποία λειτουργούν με τη μορφή των Πρότυπων Σχολείων.

Επίσης, οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών, λειτουργούν ως μετα-δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση με πιστοποίηση επιπέδου 5.

Σημαντική είναι επίσης, η ρύθμιση για συγχώνευση της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων με τις Ακαδημίες Αθηνών και Κρήτης.

Εδώ να σημειώσω, ότι ακούσαμε στην ακρόαση των φορέων, ότι και η Εκκλησία της Ελλάδος είναι σύμφωνη με τις ρυθμίσεις αυτές.

Να επισημάνω ωστόσο, ότι σύμφωνα με το Νομοσχέδιο, ενώ η Εκκλησία της Ελλάδος και η Εκκλησία της Κρήτης εκπροσωπούνται στο Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως με δύο μέλη η καθεμία, δεν προβλέπεται εκπροσώπηση του Αγίου Όρους.

Κάτι που πρέπει να ξαναδείτε, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα που αφορούν άμεσα την Αθωνιάδα και ανήκουν στην άμεση αρμοδιότητα της Ιερής Κοινότητας και των Ιερών Μονών.

Σε τέτοια θέματα, το ορθό είναι να μη λαμβάνονται αποφάσεις από το Εποπτικό Συμβούλιο ερήμην του Αγίου Όρους.

Συνεπώς να προβλεφθεί η συμμετοχή δύο εκπροσώπων της Ιερής Κοινότητας με καθοριστική ψήφο. Άλλωστε το Άγιο Όρος έχει ειδικό καθεστώς και ο καταστατικός του χάρτης αναγνωρίζεται από το άρθρο 105 του Συντάγματος.

Περνάω στις ρυθμίσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Όπως ανέφερα και στις προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής, η διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών στα Πανεπιστήμια με ηλεκτρονικά μέσα, συνάδει με τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και προωθεί την μεγαλύτερη συμμετοχή.

Όσον αφορά στην ΕΘΑΑΕ, το έργο της είναι σημαντικό και γι’ αυτό θα πρέπει να θωρακιστεί με πόρους και προσωπικό κι όχι απλά με αποσπάσεις.

Κυρία Υπουργέ,
Οι αποφάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν μπορούν να βασίζονται σε συγκυρίες.

Πρέπει να είναι στέρεες, αντικειμενικές και διαχρονικές, με σεβασμό στην γνώμη της ΕΘΑΑΕ, των Πανεπιστημίων.

Επίσης να υπάρχει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.
Και να αντιμετωπίζουν τόσο τα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και την Περιφέρεια με την αντίστοιχη προσοχή.

Γιατί οι δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν ως θύλακες ανάπτυξης τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε εθνικό.

Ζήσαμε τη μεταρρύθμιση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόταση, χωρίς έκφραση γνώμης της ΑΔΙΠ με συγχωνεύσεις Τμημάτων, με αποδόμηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με προβλήματα που δημιουργήθηκαν και απαιτούν λύσεις.

Λύσεις που θα πρέπει να δώσετε κυρία Υπουργέ κι όχι να συνεχίσετε να φέρνετε μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς προ εκπλήξεων.

Σας είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής οδηγεί εκτός των Πανεπιστημίων πολλά παιδιά.

Και τούτο εν μέσω της πανδημίας και με τις δυσκολίες που είχε ο μαθητής μακριά από την τάξη.

Δημιουργούνται μεγάλες αδικίες.

Δεν είναι αργά για να τις διορθώσετε. Τολμήστε το.
Έστω και για φέτος, να μην ισχύσει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κλείνω την τοποθέτησή μου με δύο πολύ σημαντικές τροπολογίες που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.

Η πρώτη, αφορά την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού για τους Μηχανικούς αποφοίτους της Σχολής Ικάρων.

Εδώ να θυμίσω, ότι η κατεύθυνση Μηχανικών της Σχολής Ικάρων είναι κατά τον τύπο και την ουσία Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα παροχής του απαιτούμενου ακαδημαϊκού και επιστημονικού υπόβαθρου του επαγγέλματος του Μηχανικού.

Ωστόσο, τα σχετικά προεδρικά διατάγματα δεν έχουν περιλάβει τη Σχολή Ικάρων στον κατάλογο των Σχολών για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, παρά το ότι οι πτυχιούχοι της Σχολής Ικάρων έχουν λάβει την αντίστοιχη πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

Το αποτέλεσμα είναι, ότι οι Μηχανικοί αυτοί αδυνατούν να εγγραφούν στο ΤΕΕ, όπως δικαιούνται και συνεπώς το θέμα θα πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά.

Η δεύτερη τροπολογία, εναρμονίζει τη νομοθεσία περί εκλογής Κοσμητόρων στα ΑΕΙ με τις διατάξεις για την εκλογή Κοσμητόρων στα ΑΣΕΙ, δηλαδή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Σας καλούμε κα Υπουργέ να τις κάνετε αποδεκτές.

Επί της ψήφισης του Νομοσχεδίου επιφυλασσόμαστε για την Ολομέλεια.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού στους Μηχανικούς αποφοίτους της Σχολής ΙκάρωνΑποκατάσταση της αδικίας για αδιόριστους επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008