Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Αθήνα, 8/10/2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

– Οικονομίας και Ανάπτυξης

– Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

– Οικονομικών

– Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Διγλωσσία και ανακολουθίες στην καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων στους πυρόπληκτους της Αττικής»

Κύριοι Υπουργοί,

Αποτελεί ελάχιστο χρέος της κυβέρνησης να συνδράμει με κάθε δυνατό μέσο τους πληγέντες από την φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου αλλά και να τους αντιμετωπίζει με την απαιτούμενη ευθύτητα και εντιμότητα.

Σχεδόν αμέσως μετά την πυρκαγιά που πήρε διαστάσεις εθνικής τραγωδίας εξαγγείλατε την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση (5.000€ για νοικοκυριά και 8.000€ για τις επιχειρήσεις) «προς τα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών». Η ευρεία αυτή διατύπωση επελέγη ηθελημένα στην ΠΝΠ της 25.7.2018 (Α’ 138). Δημιουργήθηκε εύλογα η εντύπωση ότι όλοι όσοι περιήλθαν σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών, ασχέτως αν υπέστησαν υλική ζημία στο ακίνητό τους, καθίστανται δικαιούχοι του επιδόματος.

Η επιλογή αυτή δικαιολογείται από τρεις κυρίως λόγους:

– πρώτον το εφάπαξ επίδομα συνιστά ελάχιστο αντιστάθμισμα της ανυπολόγιστης ψυχικής ταλαιπωρίας που υπέστησαν όλοι οι πληγέντες (ασχέτως τραυματισμού και υλικών ζημιών)

– δεύτερον ανταποκρίνεται στην πραγματική επιδείνωση των όρων διαβίωσης στην περιοχή, που αν και δεν είναι εύκολα μετρήσιμη, είναι πάντως αναντίρρητη και,

– τρίτον, λειτουργεί ως κίνητρο επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας και επανόδου στην κανονικότητα, που είναι και το τελικό ζητούμενο της αποκατάστασης.

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση επέλεξε να περιορίσει τους δικαιούχους του επιδόματος για άγνωστους έως τώρα λόγους!

Η ΚΥΑ Αριθμ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ.648/ΓΔστ5/18 (ΦΕΚ 3090 Β/30-7-2018) που οι ερωτώμενοι, συναρμόδιοι υπουργοί εκδώσατε περιέχει έναν αδικαιολόγητο, και οπωσδήποτε μη ρητώς προβλεπόμενο στο νόμο, περιορισμό: «Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί η ενίσχυση είναι να έχει διενεργηθεί αυτοψία στην πληγείσα ιδιοκτησία και το κτήριο να παρουσιάζει βλάβες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή την Έκθεση Αυτοψίας ή Πρωτόκολλο Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ». Είναι φανερό ότι «ξεχάσατε» την προσωρινή ή μόνιμη κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης λόγω της πυρκαγιάς και εφηύρατε έναν περιορισμό (τις βλάβες του ακινήτου) που ουδόλως στηρίζεται στο νόμο.

Η διγλωσσία και οι ανακολουθίες σας χαρακτηρίζουν ακόμη και έναντι των πλέον ευάλωτων, πυρόπληκτων, συμπολιτών μας.

Επειδή η μέριμνα για τους πληγέντες πρέπει να αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα, ερωτάστε:

1. Γιατί συρρικνώθηκε αδικαιολόγητα το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής των εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων προς τους πυρόπληκτους;

2. Σε ποιες διορθωτικές ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η ΚΥΑ ή με την προρρηθείσα πρόβλεψη της ΠΝΠ για την υποστήριξη όλων των πυρόπληκτων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Γιάννης Μανιάτης

Γιάννης Κουτσούκος

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

 

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.