Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ο Βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κ. Δημήτρης Μπιάγκης ήταν εισηγητής στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών».

Βασικά Σημεία Συζήτησης του Βουλευτή ήταν τα εξής:

Το Παρόν Σχέδιο Νόμου αποτελεί μία προσπάθεια κωδικοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, εντούτοις δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Δεν έχουμε αντίρρηση, κύριε Υπουργέ, να υποστηρίξουμε κάθε προσπάθεια κωδικοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, που με διαχρονική ευθύνη όλων μας χαρακτηρίζεται από συμπτώματα πολυνομίας και κακονομίας. Παρά το γεγονός ότι  επί των ημερών σας οι παραπάνω στρεβλώσεις έχουν ενισχυθεί μέσω των νομοθετικών σας μεθοδεύσεων.

√ Η παρούσα πρόταση κωδικοποίησης εστιάζει στο δέντρο και όχι στο δάσος. Το δάσος, κύριε Υπουργέ, είναι οι ουσιαστικές και απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της ακτοπλοΐας και εν γένει της νησιωτικής συνοχής της χώρας και της βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών μας:  

Α) Ως προς τη λιμενική πολιτική, είναι προφανές ότι έχει άμεση και καθοριστική επίδραση
για την ακτοπλοΐα, δυστυχώς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ακόμη εκπονήσει εθνική στρατηγική και εξακολουθεί να μην αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα της κοινωνικής συμμετοχής και αποδοχής στο σχεδιασμό περιφερειακών πολιτικών, όπως και στην περίπτωση ανάπτυξης και διαχείρισης των λιμανιών.

Β) Επιπλέον, είναι εμφανή τα προβλήματα στις υποδομές των λιμανιών καθώς και οι ελλείψεις
στις ευρύτερες υποδομές που επηρεάζουν τις θαλάσσιες μεταφορές και εν γένει τις μεταφορές στη νησιωτική Ελλάδα. Παράλληλα, παρατηρούνται ανεπαρκείς συνδέσεις, χαμηλής αξιοπιστίας δρομολόγια, αναντίστοιχο κόστος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφοράς κ.λπ.

Γ) Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την ακτοπλοΐα, δεν εξασφαλίζει αποτελεσματική αντιμετώπιση των προαναφερομένων προβλημάτων.

√ Επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη ποσοτικά ή ποιοτικά κριτήρια όπως:

Α) Η Μεταφορική επιβατική ικανότητα του ναύλου

Β) Το κόστος των ναύλων

Γ) Ο χρόνος του ταξιδιού,

Δ) Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή  ακόμη και οι σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Κλείνοντας,            με βάση τα παραπάνω γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι απαιτείται η εκπόνηση ενός συγκροτημένου, ολιστικού σχεδίου για τη Ναυτιλία και τη Νησιωτικότητα που να δίνει λύσεις, απαντήσεις και προοπτική.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Νάντια Γιαννακοπούλου: «Με την κυβερνητική διάταξη, δεν λύνεται το πρόβλημα της βραδύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης»Χαρά Κεφαλίδου: «Υποβάθμιση-απαξίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»